KRAKÓW

Straż Graniczna zatrzymała 12 polskich paszportów. Jeden z nich był z czasów PRL

7 mężczyzn odbyło podróż z „przygodami”

29 lipca podczas odprawy granicznej pasażerów lotu czarterowego z Chicago na lotnisku w Krakowie-Balicach zatrzymano 12 polskich paszportów, które utraciły ważność czasową.

Spośród odebranych dokumentów, szczególną uwagę funkcjonariuszy Straży Granicznej zwrócił paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej serii RA, wydany w roku 1992 w Chicago. Jego posiadacz, podróżujący wraz z żoną – obywatelką Polski, nie tylko nie posiadał innego polskiego dokumentu, ale również jego dane nie znajdowały się w systemie PESEL, przez co wystąpił problem z ustaleniem polskiego obywatelstwa.

Ostatecznie, w aktach Urzędu Stanu Cywilnego odnaleziono wpis o zawarciu przez mężczyznę związku małżeńskiego i pasażerowi zezwolono na przekroczenie granicy na podstawie właściwych przepisów.

Mężczyzna został ponadto poinformowany o konieczności złożenia wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego do Wojewody Mazowieckiego, a następnie na jego podstawie, do wyrobienia nowego dokumentu paszportowego.

Pozostałe osoby, którym odebrano paszporty, po potwierdzeniu w bazie PESEL tożsamości i obywatelstwa, otrzymały stosowne zaświadczenia i zostały pouczone o konieczności złożenia wniosków o wydanie nowych dokumentów paszportowych.

7 mężczyzn odbyło podróż z „przygodami”

W tym tygodniu na lotnisku w podkrakowskich Balicach, wśród podróżujących znalazło się 7 pasażerów, którzy w przeszłości weszli w konflikt z prawem, a ich „wyczyny” znalazły odzwierciedlenie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP). Na tej podstawie funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie – Balicach ujawnili i zatrzymali 6 Polaków i 1 obywatela Ukrainy.

Dane cudzoziemca widniały w bazie SG, gdyż został skazany prawomocnym wyrokiem w RP za przestępstwo skarbowe. Dodatkowo, obywatel Ukrainy poszukiwany był listem gończym przez Sąd Rejonowy. Wobec mężczyzny wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP oraz strefy Schengen przez okres 3 lat.

W grupie poszukiwanych Polaków znaleźli się ojciec z synem, którzy przylecieli z Birmingham i byli poszukiwani przez Policję. Zostali zatrzymani, w celu doprowadzenia do odbycia 3 dni zastępczej kary aresztu. Mężczyźni przywłaszczyli sobie cudzą rzecz ruchomą, o wartości poniżej 500 złotych. Sąd zezwolił na odstąpienie od doprowadzenia, w przypadku zapłacenia grzywny w wysokości 300,00 zł. Ojciec i syn dokonali zapłaty, wobec czego obaj zostali zwolnieni.

Dwóch kolejnych Polaków było poszukiwanych przez Policję, z uwagi na konieczność doprowadzenia do aresztów, celem odbycia kar pozbawienia wolności za czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeden z mężczyzn został osadzony w areszcie śledczym, drugiego natomiast przekazano funkcjonariuszom Policji.

Kolejni dwaj Polacy poszukiwani byli przez Policję z powodu konieczności ustalenia miejsca pobytu dla celów prawnych. Ponadto, jeden z mężczyzn skazany został na karę 39 dni pozbawienia wolności. Sąd zezwolił na odstąpienie od doprowadzenia do aresztu śledczego w przypadku zapłaty grzywny w wysokości 780 zł. W związku z dokonaniem wpłaty, obywatel RP został zwolniony.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Back to top button