ŚWIAT

Spotkanie msz państw NATO. Stoltenberg: Ukraina w Sojuszu? Jest jeden warunek

Bukareszt

Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich NATO zakończyli w środę (30 listopada 2022 r.) w Bukareszcie dwudniowe spotkania.

Były one poświęcone długofalowym wyzwaniom stawianym przez Chiny, a także wsparciu partnerów pod presją Rosji.

„NATO jest sojuszem Europy i Ameryki Północnej, ale wyzwania, przed którymi stoimy, mają charakter globalny i musimy stawić im czoła wspólnie w NATO” — powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg.

Ministrowie spraw zagranicznych rozważyli ambitny rozwój militarny Chin, postęp technologiczny oraz rosnącą aktywność cybernetyczną i hybrydową. Podkreślili również znaczenie spełnienia wytycznych NATO w zakresie odporności, utrzymania przewagi technologicznej NATO oraz dalszego zacieśniania współpracy z partnerami w regionie Indo-Pacyfiku oraz z Unią Europejską. Stoltenberg powiedział, że wojna na Ukrainie pokazała niebezpieczną zależność od rosyjskiego gazu i że „powinno to również skłonić nas do oceny naszej zależności od innych autorytarnych reżimów, zwłaszcza Chin, w zakresie naszych łańcuchów dostaw, technologii lub infrastruktury”. Dodał: „oczywiście będziemy nadal handlować i angażować się gospodarczo z Chinami, ale musimy być świadomi naszych zależności, zmniejszać naszą podatność na zagrożenia i zarządzać ryzykiem”, bo to jest poważne zagrożenie.

W końcowej sesji ministerialnej uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny, Gruzji oraz Mołdawii. Sojusznicy NATO zgodzili się zwiększyć dostosowane wsparcie dla tych trzech partnerów, w tym w zakresie budowania zdolności, reform i szkoleń w celu poprawy ich instytucji bezpieczeństwa i obrony.

We wtorek ministrowie spraw zagranicznych NATO spotkali się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą, aby zająć się najpilniejszymi potrzebami Ukrainy, a także długoterminowym wsparciem. Sojusznicy zgodzili się, że dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy jest niezbędne – w szczególności dodatkowa obrona powietrzna. Sojusznicy ogłosili również dodatkowe wpłaty do Kompleksowego Pakietu Pomocy NATO, który zapewnia Ukrainie „nieśmiercionośną” pomoc, w tym paliwo i generatory.

Stoltenberg oświadczył, że warunkiem wstępnym ubiegania się Ukrainy o przystąpienie do Sojuszu jest wygranie wojny z Rosją.

Sojusznikom towarzyszyły Finlandia i Szwecja na wszystkich sesjach ministerialnych, w ich pierwszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO jako zaproszonych do Sojuszu.

Sekretarz Generalny powitał Sekretarza Stanu USA na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO

Sekretarz generalny Jens Stoltenberg spotkał się we wtorek (29 listopada 2022 r.) z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem w Bukareszcie przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO.

Stoltenberg podziękował sekretarzowi Blinkenowi za jego osobiste przywództwo oraz silne wsparcie gospodarcze i militarne USA dla Ukrainy.

„Musimy stanąć razem, ponieważ w naszym interesie bezpieczeństwa leży zapewnienie, że prezydent Putin nie wygra, ponieważ będzie to wysłanie wiadomości, że autorytarni przywódcy mogą postawić na swoim, używając brutalnej siły militarnej” – powiedział sekretarz generalny.

Minister Rau zakończył udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO

W dniach 29-30 listopada br. szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Bukareszcie. Po raz pierwszy na wszystkich posiedzeniach, obok sojuszników, zasiadali też szefowie MSZ Finlandii i Szwecji – państw zaproszonych do Sojuszu.

Głównym tematem dyskusji było bezpieczeństwo sojuszników oraz wsparcie dla Ukrainy w obliczu zmasowanych ataków rakietowych Moskwy na ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną. Sojusznicy potwierdzili konieczność wzmacniania polityki odstraszania i obrony NATO, biorąc pod uwagę bezpośrednie konsekwencje rosyjskiej agresji dla bezpieczeństwa Polski, ale także dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyrazili również solidarność z Polską, po tragicznym wybuchu w miejscowości Przewodów, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch polskich obywateli.

Wraz z szefem dyplomacji Ukrainy, Dmytro Kułebą, uczestnicy spotkania omówili możliwości zwiększenia praktycznego wsparcia dla Kijowa. Minister Rau przedstawił zakres i skalę polskiej pomocy oraz wyraził poparcie dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. W swojej wypowiedzi szef polskiej dyplomacji zaznaczył również, że „wolna i stabilna Ukraina, zakotwiczona w zachodnich instytucjach, ma żywotne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa”. 

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych stanowiło także okazję do omówienia zagrożeń dla sojuszniczego bezpieczeństwa energetycznego, w tym ochrony infrastruktury krytycznej, wobec zbliżającej się zimy. 

Przedmiotem obrad były również wyzwania dla bezpieczeństwa Sojuszu związane z rosnącą pozycją Chin i współpraca Pekinu z Moskwą.

Ponadto szefowie dyplomacji państw NATO spotkali się ze swoimi odpowiednikami z Bośni i Hercegowiny, Gruzji i Mołdawii, jako partnerami szczególnie narażonymi na destrukcyjną ingerencję Rosji w ich sytuację wewnętrzną. Sojusznicy zapowiedzieli rozwijanie współpracy politycznej, ale także praktycznej pomocy w celu budowy odporności tych krajów.

Minister Zbigniew Rau wziął także udział w spotkaniu G7+ poświęconemu koordynacji pomocy Ukrainie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i naprawy infrastruktury krytycznej.

Na marginesie szczytu szef polskiego MSZ odbył szereg spotkań dwustronnych ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii oraz Islandii. Stanowiły one okazję do pogłębionej dyskusji nt. wsparcia dla Ukrainy oraz rozwoju współpracy dwustronnej.

Bukarest – szczyt msz NATO (fot. NATO)

Osoby zaproszone do NATO przyłączają się do niniejszego Oświadczenia

„1. Zgromadziliśmy się w Bukareszcie, blisko brzegów Morza Czarnego w czasie, gdy trwająca rosyjska inwazja na Ukrainę zagraża pokojowi, bezpieczeństwu i dobrobytowi euroatlantyckiego. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę wojnę, rażące naruszenie prawa międzynarodowego i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Rosyjska agresja, w tym uporczywe i bezmyślne ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną i energetyczną, pozbawia miliony Ukraińców podstawowych usług społecznych.

Wpłynął na globalne dostawy żywności i zagroził najbardziej wrażliwym krajom i narodom świata. Niedopuszczalne działania Rosji, w tym działania hybrydowe, szantaż energetyczny i lekkomyślna retoryka nuklearna, podważają międzynarodowy porządek oparty na zasadach.

Solidaryzujemy się z Polską po incydencie z 15 listopada, który doprowadził do tragicznej śmierci w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę. Potępiamy okrucieństwo Rosji wobec ludności cywilnej Ukrainy oraz łamanie praw człowieka, takie jak przymusowe deportacje, tortury i barbarzyńskie traktowanie kobiet, dzieci i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Wszyscy odpowiedzialni za zbrodnie wojenne, w tym przemoc seksualną związaną z konfliktami, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Potępiamy również tych wszystkich, w tym Białoruś, którzy aktywnie ułatwiają Rosji agresywną wojnę przeciwko Ukrainie.

2. Witamy dziś ministra spraw zagranicznych Kulebę, wyrażamy pełną solidarność z rządem i narodem Ukrainy w ich bohaterskiej obronie ich narodu i ziemi oraz składamy hołd wszystkim, którzy zginęli. Pozostajemy niezłomni w naszym zaangażowaniu na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Nigdy nie uznamy nielegalnych aneksji Rosji, które rażąco naruszają Kartę Narodów Zjednoczonych.

Będziemy kontynuować i dalej zwiększać polityczne i praktyczne wsparcie dla Ukrainy, ponieważ nadal broni ona swojej suwerenności i integralności terytorialnej oraz naszych wspólnych wartości przed rosyjską agresją, i utrzymamy nasze wsparcie tak długo, jak będzie to konieczne. W tym kontekście NATO będzie nadal ściśle koordynować działania z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z UE, a także z podobnie myślącymi państwami. Opierając się na dotychczasowym wsparciu, pomożemy Ukrainie teraz wzmocnić jej odporność, chronić swoich obywateli i przeciwdziałać rosyjskim kampaniom dezinformacyjnym i kłamstwom. Sojusznicy będą pomagać Ukrainie w naprawie infrastruktury energetycznej i ochronie ludności przed atakami rakietowymi. Pozostajemy również zdecydowani wspierać długoterminowe wysiłki Ukrainy na drodze powojennej odbudowy i reform, aby Ukraina mogła zabezpieczyć swoją wolną i demokratyczną przyszłość, zmodernizować swój sektor obronny, wzmocnić długoterminową interoperacyjność i powstrzymać przyszłą agresję. Będziemy nadal wzmacniać nasze partnerstwo z Ukrainą w miarę jak rozwija ona swoje aspiracje euroatlantyckie.

3. Finlandia i Szwecja uczestniczą dzisiaj jako państwa zaproszone do przystąpienia do Sojuszu. Ich akcesja sprawi, że będą bezpieczniejsze, NATO silniejsze, a obszar euroatlantycki bezpieczniejszy. Ich bezpieczeństwo ma bezpośrednie znaczenie dla Sojuszu, także w trakcie procesu akcesyjnego.

4. Przypominając, że regiony Bałkanów Zachodnich i Morza Czarnego mają strategiczne znaczenie dla Sojuszu, z zadowoleniem przyjmujemy nasze spotkanie z ministrami spraw zagranicznych partnerów z NATO, Bośni i Hercegowiny, Gruzji oraz Republiki Mołdowy, podczas gdy NATO wzmacnia dostosowane wsparcie dla budowanie ich integralności i odporności, rozwijanie zdolności i utrzymywanie niezależności politycznej.

Zdecydowanie opowiadamy się za naszym zaangażowaniem w politykę otwartych drzwi Sojuszu. Potwierdzamy decyzje, które podjęliśmy na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku oraz wszystkie późniejsze decyzje dotyczące Gruzji i Ukrainy.

5. NATO jest sojuszem obronnym. NATO będzie nadal chronić naszą ludność i przez cały czas bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu. Zrobimy to zgodnie z naszym podejściem 360 stopni i wbrew wszelkim zagrożeniom i wyzwaniom. Potępiamy terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach i solidaryzujemy się z Türkiye w opłakiwaniu ofiar śmiertelnych po niedawnych przerażających atakach terrorystycznych.

Stoimy w obliczu zagrożeń i wyzwań ze strony autorytarnych aktorów i strategicznych konkurentów ze wszystkich kierunków strategicznych. W świetle najpoważniejszego zagrożenia dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego od dziesięcioleci i zgodnie z koncepcją strategiczną wdrażamy nową linię bazową dla naszej postawy odstraszania i obrony poprzez znaczne jej wzmocnienie i dalszy rozwój pełnego zakresu solidnych sił gotowych do walki i możliwości. Wszystkie te kroki znacznie wzmocnią odstraszanie i wysuniętą obronę NATO. Pozostajemy zaangażowani w przygotowywanie się, odstraszanie i obronę przed wrogimi atakami na krytyczną infrastrukturę Sojuszu.

Każdy atak na sojuszników spotka się ze zjednoczoną i zdeterminowaną odpowiedzią. Stoimy razem w jedności i solidarności oraz potwierdzamy trwałą więź transatlantycką między naszymi narodami. Będziemy nadal dążyć do pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w całym obszarze euroatlantyckim.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button