POLSKAŚWIAT

Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec. KE przekazała 700 tys. euro na pomoc dla migrantów na Białorusi

Przejście kolejowe w Kuźnicy może zostać zamknięte

W czwartek (18 listopada br.) minister Mariusz Kamiński spotkał się w Warszawie z Horstem Seehoferem – ministrem spraw wewnętrznych, budownictwa i ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec.

Głównym tematem rozmów była aktualna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

Podczas rozmowy minister Seehofer podziękował za działania polskich służb w zabezpieczeniu wschodniej granicy Unii Europejskiej i zapewnił o solidarności z Polską w obliczu napiętej sytuacji na granicy z Białorusią. Ministrowie omówili działania służb obu krajów, podkreślając bardzo dobrą współpracę na pograniczu polsko-niemieckim. W szczególności chodzi o działania mające na celu walkę z przemytem nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę unijną wbrew przepisom. Ministrowie zapewnili, że służby polskie i niemieckie pozostają ze sobą w stałym kontakcie.

Po spotkaniu szefowie resortów spraw wewnętrznych wygłosili oświadczenia dla prasy.

– To była bardzo dobra, bardzo ważna rozmowa na temat współpracy, wspólnych ocen tego, co się dzieje na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej. To jest nasza wspólna walka o to, żeby ta granica była stabilna i bezpieczna – powiedział minister Mariusz Kamiński.

Zaznaczył, że w odpowiedzi na list ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Austrii organizacje humanitarne otrzymają wsparcie dla działań na rzecz imigrantów po stronie białoruskiej.

– Wczoraj Komisja Europejska podjęła decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na pomoc humanitarną dla migrantów, którzy są po drugiej stronie granicy. Oczekujemy większej aktywności od UNHCR w Mińsku. Musimy podjąć szybkie działania w związku z możliwym spadkiem temperatury, aby ludziom tym nie groziła śmierć po drugiej stronie granicy – powiedział.

Dodał także, że z najnowszych informacji wynika, że rozpoczęły się już pierwsze powroty imigrantów do krajów ich pochodzenia. Pierwsza grupa kilkuset migrantów wyleciała dziś z Mińska do Bagdadu.

Horst Seehofer, szef niemieckiego MSW, wyraził wdzięczność za działania polskich służb na granicy polsko-białoruskiej.

– Dziękuję Panu i polskiemu rządowi za to, że w obliczu takiego wyzwania obraliście tak jasny kurs. Za to można tylko podziękować, wyrażam moją solidarność w tej trudnej sytuacji, która dotyczy nas wszystkich w Unii Europejskiej, a nie tylko Polski – powiedział.

Zdementował również informację, jakoby rząd federalny Niemiec miał być gotowy do przyjmowania imigrantów z Białorusi.

– Nie robimy nic za plecami naszego partnera – podkreślił.

Jednocześnie zaznaczył, że popiera wszelkie działania, które na terenie Białorusi będą prowadziły do pomocy migrantom.

– Musimy o nich zadbać, ale ich nie przyjmiemy. To by oznaczało, że sprawdziła się kalkulacja Łukaszenki. Pomoc humanitarna ma zmniejszyć cierpienie tych ludzi, ale celem jest odesłanie ich do krajów ich pochodzenia – powiedział.

Konferencja prasowa ministra Mariusza Kamińskiego i Horsta Seehofernera szefa niemieckiego MSW (fot. MSWiA)

Przejście kolejowe w Kuźnicy może zostać zamknięte

Minister Mariusz Kamiński polecił komendantowi głównemu Straży Granicznej zwrócenie się do przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi gen. Anatolija Lappo z pismem nawołującym do ustabilizowania sytuacji w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy. W przypadku braku odzewu na ten apel, Polska zawiesi działalność znajdującego się tam kolejowego przejścia granicznego.

Działając na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej zwrócił się z listem do przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi gen. Anatolija Lappo. Komendant wspomniał w liście o wielu aktach agresji, do jakich doszło w ostatnim czasie w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy. Ofiarami tych ataków byli funkcjonariusze polskich służb, strzegący polsko-białoruskiej granicy. Doszło tam m.in. do ataków przy użyciu kamieni i granatów hukowych, przy całkowitej bierności służb białoruskich.

Komendant główny Straży Granicznej poinformował swojego odpowiednika, że strona polska oczekuje ustabilizowania sytuacji związanej z pobytem nielegalnych migrantów w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy do niedzieli 21 listopada br. W przypadku braku reakcji na ten apel, Polska w obawie o bezpieczeństwo odbywającego się tam ruchu kolejowego i ryzyka związanej z tym katastrofy, wstrzyma ruch kolejowy przez przejście graniczne w Kuźnicy.

Kwestia zaniechania przewozów przez granicę z Białorusią została również poruszona przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Związkowcy w obawie o osobiste bezpieczeństwo pracowników kolei zwrócili się do prezesa zarządu spółki PKP Cargo o pilną interwencję i zaniechanie realizacji przewozów przez granicę z Białorusią. Pismo to trafiło również do resortu infrastruktury i prezesa PKP SA.

W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, od 9 listopada br. do odwołania został zawieszony ruch graniczny na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy. Znajduje się tam także kolejowe przejście graniczne, na którym nadal odbywa się ruch pociągów towarowych.

Szef MSWiA: z satysfakcją przyjąłem decyzję KE dotyczącą przekazania 700 tys. euro dla międzynarodowych organizacji pozarządowych i humanitarnych na pomoc dla migrantów na Białorusi

– Z satysfakcją przyjąłem decyzję KE dotyczącą przekazania 700 tys. euro dla międzynarodowych organizacji pozarządowych i humanitarnych na pomoc dla migrantów na Białorusi. Traktuję to, jako odpowiedź na list z 12 listopada ministrów spraw wewnętrznych Polski, Austrii, Litwy, Łotwy i Estonii wystosowany do międzynarodowych organizacji pozarządowych – powiedział minister Mariusz Kamiński. W środę (17 listopada br.) Komisja Europejska przekazała, że przeznaczy 200 tys. euro na pomoc humanitarną dla migrantów przebywających na Białorusi. UE zabezpieczyła też dodatkowe 500 tys. euro na ten cel.

Decyzja KE to m.in. efekt listu, który w ubiegłą środę (12 listopada br.) minister Mariusz Kamiński oraz ministrowie spraw wewnętrznych Austrii, Litwy, Łotwy i Estonii wystosowali do międzynarodowych organizacji pozarządowych. Szefowie resortów spraw wewnętrznych wezwali w nim do zorganizowania pomocy humanitarnej dla migrantów, którzy znajdują się na Białorusi.

Przyznane przez Komisję Europejską środki trafią do migrantów za pośrednictwem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz przez inne organizacje humanitarne. Będą przeznaczone m.in. na zakup żywności, koców oraz innych produktów pierwszej potrzeby.

Komisja Europejska informując o decyzji o przyznaniu pomocy dla migrantów na Białorusi podkreśliła, że jest gotowa zapewnić kolejne fundusze, jeśli organizacje humanitarne otrzymają dostęp do migrantów.

Polska jest gotowa udzielić pomocy logistycznej międzynarodowym organizacjom pozarządowym przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button