POLSKA

Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z sekretarzem generalnym ONZ ds. humanitarnych Martinem Griffithsem

Warszawa

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Pierwszej Damy z zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych, Martinem Griffithsem.

Rozmowa toczyła się przede wszystkim wokół pomocy dla mieszkańców Ukrainy i przebywających w Polsce uchodźców.

Koordynator pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych ONZ mówił o ewakuacji cywilów, którzy chcieli wydostać się z różnych dzielnic Mariupola i prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych działaniach humanitarnych. Ocenił, że najpilniejszymi zadaniami jest rozbudowa sieci kontaktów w Ukrainie umożliwiającej docieranie z pomocą do jak największej liczby potrzebujących, wsparcie psychologiczne uchodźców dotkniętych traumą wojenną oraz odbudowa Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.

Od dnia inwazji Rosji na Ukrainę małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda angażuje się w pomoc Ukrainie i jej mieszkańcom uciekającym z ojczyzny. Podczas tej rozmowy zrelacjonowała działania Polski oraz organizacji pomocowych działających w naszym kraju, przedstawiła sytuację przebywających tu uchodźczyń, które najchętniej pozostają w województwach przygranicznych i dużych ośrodkach miejskich. Podkreśliła, że do Polski trafiają transfery osób ewakuowanych z domów pomocy społecznej, sierocińców, placówek typu opiekuńczo–wychowawczego, które wymagają specjalistycznego transportu oraz specjalistycznej opieki, często całodobowej. Omówiła dotychczasowe działania w tym zakresie, zwracając uwagę także na współpracę międzynarodową, dzięki której wiele niepełnosprawnych sierot oraz dzieci onkologicznie chorych i ich rodzin udało się objąć opieką za granicą.

Kancelaria Prezydenta RP od lat, we współpracy z MSZ i podmiotami zewnętrznymi, prowadzi pod patronatem Pary Prezydenckiej akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę, akcja została rozszerzona i obecnie trafia do potrzebujących wsparcia mieszkańców tego kraju każdej narodowości, a wszystko dzięki nawiązanym przez lata współpracy kontaktom w Ukrainie, głównie z mieszkającymi tam Polakami i Ukraińcami polskiego pochodzenia.

Podjęto też temat edukacji dzieci uchodźców oraz potrzeb uczniów, którzy trafiają częściowo do polskich szkół, jednak najliczniej kontynuują edukację on–line w ukraińskim systemie oświaty. Małżonka prezydenta zwracała uwagę na potrzebę organizacji kursów językowych dla dorosłych, jak również kursów branżowych umożliwiających dostosowanie zakresu kompetencji zawodowych do polskich realiów.

Rozmawiano o długofalowych działaniach oraz pozyskiwaniu funduszy na ten cel. Pierwsza Dama przypomniała, że Polska dotychczas nie otrzymała żadnych środków, z zapowiadanego wsparcia finansowego dla państw unijnych przyjmujących uchodźców.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button