TRÓJMIASTO

Słupsk. Radni za rozszerzeniem granic miasta

Zmiana granic miasta

Słupscy radni chcą rozszerzenia granic miasta.

29 grudnia 2021 roku Rada Miejska Miasta Słupska jednomyślnie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska oraz przeprowadzenia w związku z nią konsultacji społecznych.

Czy jesteś za zmianą granic Miasta Słupska, polegającą na włączeniu do granic Miasta Słupska:

  • Sołectwa Bierkowo (obręb ewidencyjny Bierkowo), Gmina Słupsk
  • Sołectwa Krępa Słupska (obręb ewidencyjny Krępa), Gmina Słupsk
  • Sołectwa Płaszewko (część obrębu ewidencyjnego Płaszewko), Gmina Słupsk
  • Sołectwa Strzelino (obręb ewidencyjny Strzelino), Gmina Słupsk
  • Sołectwa Włynkówko (obręb ewidencyjny Włynkówko), Gmina Słupsk
  • Obrębu ewidencyjnego Siemianice (Sołectwo Siemianice oraz część Sołectwa Swochowo -Niewierowo) Gmina Słupsk

Powyższe tereny są funkcjonalnie połączone z miastem i naturalnym procesem będzie przesunięcie granic miasta.

Słupsk. Mieszkanko, Mieszkańcu! Weź udział w głosowaniu! (fot. UMS)

Obszar objęty koncepcją połączenia

Obszar 5 sołectw i 1 obrębu ewidencyjnego planowanych do włączenia w granice administracyjne Miasta obejmuje powierzchnię 5808 ha, tj. 58 km2 i ma 6927 mieszkańców. Miasto Słupsk po poszerzeniu granic administracyjnych będzie miało powierzchnię 101 km2 a liczba ludności wyniesie około 96 000 mieszkańców.

Powody przyłączenia

Proponowana zmiana granic zapewni miastu terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz możliwości rozwojowe. „Rozlewanie się” miasta sprawia, że sołectwa objęte wnioskiem stanowią naturalną kontynuację przestrzeni o charakterze miejskim, dlatego niezbędne jest przyłączenie zurbanizowanych terenów przyległych do granic Słupska. Aby prawidłowo funkcjonować i rozwijać się powinno zwiększać liczbę mieszkańców.

Co dalej?

Po poszerzeniu granic administracyjnych o 5 sołectw i 1 obręb ewidencyjny liczba ludności miasta zwiększy się o około 7 000 mieszkańców. Brak inicjatywy w zakresie poszerzenia granic utrwali obecną tendencję odpływu i starzenia się mieszkańców.

Większe miasto – większy potencjał

Pozyskanie ludności w wieku produkcyjnym, która w chwili obecnej zamieszkuje okoliczne miejscowości wpłynie na potencjał ekonomiczny i atrakcyjność inwestycyjną miasta, a co za tym idzie wzmocni jego pozycję na gospodarczej mapie Pomorza.

Poszerzenie granic administracyjnych pozwoli powiększyć powierzchnię terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod usługi, produkcję jak i mieszkalnictwo.

Zwiększenie liczby mieszkańców wpłynie na większy potencjał kadrowy dla przyszłych inwestorów i pracodawców, którzy w obecnych czasach podejmując decyzje o lokalizacji ewentualnych inwestycji biorą mocno pod uwagę czynnik dostępności kadr.

Wszystko to zwiększy potencjał inwestycyjny Miasta Słupska a co za tym idzie wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej jego mieszkańców.

Korzyści w wielu dziedzinach

Rozszerzenie granic, to nie tylko zupełnie nowe perspektywy dla rozwoju naszego Miasta, ale również większe wpływy do budżetu. Wzbogacona dzięki temu będzie oferta kulturalna i rozrywkowa Miasta Słupska. Wzrosną środki przeznaczane na oświatę i sport. Znaczną część z tych środków przeznaczymy też na szereg inwestycji drogowych, które rozwiążą obecne problemy komunikacyjne nowych terenów miejskich.

Weź udział w głosowaniu!

9 lutego br. rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie  zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami,  które przybliżą zagadnienia związane ze zmianą granic administracyjnych Miasta Słupska, dostępnymi na specjalnie stworzonej dla Was stronie www.slupsk-laczy.pl  gdzie będziecie mogli zagłosować online w ankiecie konsultacyjnej.

Zapraszamy również do pobrania ankiety w wersji papierowej oraz złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pok. 8 oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta. Wypełnioną ankietę można również odesłać na adres:[email protected];

Zbierane są również opinie lub propozycje, które można złożyć na piśmie w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pok. 8 lub elektronicznie przesłać na adres: [email protected]
(UMS)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button