TRÓJMIASTO

Sezon letni w Sopocie – podsumowanie

Trójmiasto

Sopot podsumował zakończony wysoki sezon turystyczny w kurorcie.

Czy było bezpiecznie? Czy reżim sanitarny przestraszył turystów i gości? Jak wyglądają statystyki zdarzeń w mieście oraz odwiedzin turystów i gości? Jakie zamierzenia udało się zrealizować, jakie nowe możliwości wykorzystaliśmy?

Bezpieczeństwo

Straż Miejska

To był niezwykle pracowity sezon dla funkcjonariuszy sopockiej Straży Miejskiej. Mundurowi od 1 czerwca do 31 sierpnia wystawili 1492 mandatów karnych na kwotę 166240 zł, z czego 898 to mandaty drogowe, na kwotę 106 620 zł.

Strażnicy przeprowadzali również kontrole przestrzegania obostrzeń Covid-19. Wystawili 57 mandatów na kwotę 5 050 zł.

Funkcjonariusze przyjęli 1208 zgłoszeń od mieszkańców Sopotu, z czego 614 dotyczyło złego parkowania w mieście, 193 zakłócania porządku publicznego, a 235 zwierząt – najczęściej były to dziki. Funkcjonariusze podjęli 9316 interwencji, skontrolowali 6281 miejsc zagrożonych, wylegitymowali 1878 osób. Do izby wytrzeźwień odtransportowano 17 nietrzeźwych.

Dużym problemem miast turystycznych, szczególnie tak popularnych jak Sopot, są parkujące nieprawidłowo samochody. Przez cały sezon założonych zostało 1031 blokad, wydano 56 dyspozycji o odholowaniu aut.

To był również pracowity czas dla operatorów miejskiego monitoringu. Ujawniono 357 zdarzeń – 167 dotyczyło zdarzeń komunikacyjnych, 79 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 45 zdarzeń obejmowało kwestię bezpieczeństwa osób i mienia. Zabezpieczono 30 nagrań do spraw prowadzonych przez policję i sąd oraz 45 nagrań do spraw zainicjowanych (ujawnionych) przez operatorów monitoringu do spraw o wykroczenia.

Policja

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w związku z epidemią przeprowadzili kontrole przestrzegania obostrzeń w 5511 przypadkach. Pouczono 948 osób i nałożono 64 mandaty karne na kwotę 4350 zł.

Sopocka policja od 1 czerwca do końca sierpnia odnotowała 4 kradzieże z włamaniem – w ubiegłego roku takich zdarzeń było 12. Również mniej było kradzieży cudzej rzeczy 73 (w 2019 r. 86). Bójek i pobić policja odnotowała 4 (w 2019 r. – 12).

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego przebadali 2747 osób na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, 11 osób na obecność środków odurzających w organizmie. Spośród przebadanych 25 osób było pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Mundurowi zatrzymali 43 prawa jazdy, w tym 34 za przekroczenie prędkości i 102 dowody rejestracyjne. W 457 przypadkach funkcjonariusze zastosowali pouczenia.

Wyniki działań policjantów z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego wspartych przez oddelegowanych z Oddziałów Prewencji KWP Gdańsk: interwencje – 3676, legitymowani – 4626, zatrzymani – 62 osoby, nałożone mandaty karne – 1220 ogółem, w tym: porządkowe – 303, drogowe – 391, alkoholowe – 526, pouczeni – 1195.

Nie próżnowali również funkcjonariusze w patrolach rowerowych. Odbyli 40 służb, 446 osób legitymowali, 346 razy podejmowali interwencje, 214 osób pouczyli, a na 102 osoby nałożyli mandaty.

Realizowane programy i projekty edukacyjne:

 • Bezpieczeństwo pieszego cieszy każdego – sopocki policyjny program profilaktyczny
 • W Sopocie jest modą bezpieczeństwo nad wodą – policyjny projekt edukacyjny realizowany wspólnie z Fundacją Rozwoju Trefl
 • Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą – wojewódzka policyjna akcja informacyjno-edukacyjna
 • Uczę się bezpieczeństwa – Bezpieczny w czasie wakacji – wojewódzkie policyjne działania profilaktyczne

Dane obejmują okres 1 czerwca-28 sierpnia.

WOPR

W Sopocie funkcjonowało w sezonie 9 kąpielisk morskich. Na 900 m plaży strzeżonej, w godz. 9.30-17.30 czuwało 27 ratowników WOPR. Dodatkowo nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwał koordynator oraz dwie dwuosobowe grupy interwencyjne, które działają codziennie w godz. 8.00-20.00. Grupy te wyposażone są w: 4 łodzie motorowe, 2 skutery wodne, 2 quady (jeden kupiony z Budżetu Obywatelskiego) oraz samochód osobowy. Całodobowo dyżur pełni również dyspozytor w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, w którym odbiera połączenia na numer ratunkowy nad wodą: 601 100 100. W nocy dyżury w formie wolontariatu pełnią ratownicy grupy interwencyjnej – jest to od 2 do 6 osób.

Nad bezpieczeństwem nad wodą każdego dnia czuwało tego sezonu od 35 do 60 ratowników.

Sopoccy woprowcy udzielali pomocy w 89 akcjach, z czego 29 dotyczyło bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. 12 spośród nich odbyło się w nocy. Pomoc udzielona została 101 osobom, niestety dwóch nie udało się uratować.

Ratownicy reagowali na 34 zgłoszenia o zaginięciu, zarówno dzieci, jak i młodzieży. 15 poszukiwań dotyczyło akcji na wodzie.

Udział jednostek: ponad 300 patroli (na wodzie oraz na lądzie); godziny jednostek na wodzie – ponad 247 godzin; quady przejechały 1500 km w ciągu 185 godzin.

Dane obejmują okres 1 czerwca – 28 sierpnia.

Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna w Sopocie uczestniczyła w 155 akcjach (w analogicznym okresie 2019 r. tych akcji było aż 234, także odnotowano znaczący spadek zdarzeń). Strażacy wyjeżdżali do 21 pożarów, 119 akcji to m.in. wypadki drogowe, podtopienia, powalone drzewa. W okresie tym nie było osób poszkodowanych w pożarach. Latem funkcjonariusze 5-krotnie PSP wzywani byli do wsparcia działań SAR oraz WOPR w poszukiwaniu osób zaginionych. W żadnym z przypadków nie odnotowano ofiar ani rannych, a wszystkie osoby poszukiwane odnalazły się.  

Prowadzone były również kontrole obiektów, gdzie organizowany jest wypoczynek letni dla dzieci oraz obiektów wypoczynkowych i leczniczych, jak hotele, pensjonaty czy sanatoria.

Od czerwca do sierpnia przeprowadzono kontrole: 2 obiektów, gdzie organizowane były półkolonie dla dzieci – SKŻ oraz SP nr 8, 5 hoteli – Sopot, Marriott, Sheraton, Opera, Sopotarium, 3 pensjonatów i campingów, Domu Dziecka oraz Sanatorium MSWiA

Dane obejmują okres 1 czerwca – 28 sierpnia.

Lato w mieście

Molo

Do 25 sierpnia sprzedano 602 371 biletów na molo. W tym samym okresie w zeszłym roku zanotowano ponad milion płatnych wejść.

Czyste plaże

Na sopockiej plaży jest 246 koszy: 212 przy wejściach, 18 do segregacji, 16 wzdłuż kładki wejścia 23 aż do wody. Śmieci są wywożone po nocy od wczesnych godzin rannych, przez cały dzień do godz. 20.00. Tygodniowo to ponad 20 ton. Najwięcej śmieci jest w soboty i niedziele, przy ładnej pogodzie. Z plaży (miejskiej) zbieranych jest około 800 kg śmieci (z koszami na śmieci 3 tony).

Od maja do września sopockie plaże sprzątane są codziennie. Sprzątanie obejmuje: opróżnianie śmietników, usuwanie glonów z linii brzegowej i tego, co wyrzuci morze. Raz w tygodniu odbywa się sprzątanie mechaniczne z przesiewaniem piasku. Firma sprzątająca pracuje 7 dni w tygodniu, w godz. 5.00-20.00. W razie potrzeby (np. gdy jest więcej glonów) także o innych porach, również nocą. Śmietniki opróżniane są codziennie, w godz. 5.00-20.00.W razie potrzeby są także dodatkowe dyżury. Poza sezonem (październik – kwiecień) plaże sprzątane są 3x w tygodniu (sprzątanie ręczne, śmieci, kosze).

Plażą miejską zarządza sopocki MOSiR, za pozostałe kąpieliska odpowiadają dzierżawcy prywatni, którzy podpisują umowę z sopockim WOPR, a także z firmą sprzątającą plażę (sprzątanie mechanicznie). Dbają też o porządek na swoich odcinkach plaż (śmieci, zalegające na piasku glony). Dzierżawcy prywatni (a także MOSiR) udostępniają też toalety i prysznice.

Koszty w 2020 r. (kwoty netto): utrzymanie w czystości plaż miejskich – 475 tys. zł, obsługa ratownicza – 184 tys. zł.

Opłata uzdrowiskowa

Do końca sierpnia 2020 r. zebrano 1 096 949,58 zł opłaty uzdrowiskowej, natomiast w 2019 r. było to 1 863 967,98. Jest to spadek o 42 proc.

Najem krótkotrwały

439 obiektów wpisanych jest do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Są to ośrodki wczasowe, wille, ale przede wszystkim mieszkania i apartamenty udostępniane gościom. To dodatkowe 4,5 tys. miejsc noclegowych, udostępnianych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ze względu na brak obowiązku wpisu dla osób fizycznych, trudno jest oszacować faktyczną liczbę miejsc noclegowych, udostępnianych turystom w sezonie oraz całorocznie.

Wsparcie przedsiębiorców

Miasto wpierało przedsiębiorców od początku epidemii Covid-19. Prezydent udzielał ulg i zwolnień, aby wspomóc przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień znaleźli się w kryzysowej sytuacji. Z myślą o branży gastronomicznej powstały dwa nowe regulaminy, umożliwiające im działalność w tym trudnym czasie. Pierwszy oferował przedsiębiorcy powiększenie metrażu ogródka gastronomicznego lub sezonowego zagospodarowania plaż. W zależności od możliwości zwiększenia metrażu w danej lokalizacji, powierzchnia ogródka gastronomicznego mogła zostać powiększona do 50 proc., a ogródka plażowego nawet do 100 proc. w stosunku do powierzchni z roku ubiegłego. Przedsiębiorca płacił symbolicznie 1 zł netto za cały przyznany dodatkowo metraż.

W przypadku braku możliwości powiększenia ogródka przy lokalu gastronomicznym, przedsiębiorca miał pierwszeństwo w skorzystaniu z oferty działania na terenach zielonych w Sopocie. Oferta przygotowana przez zarządców terenów we współpracy z sopockimi instytucjami kultury umożliwiała organizację dodatkowych wydarzeń na terenach zielonych, zapewniających możliwość zachowania dystansu społecznego i większe bezpieczeństwo, zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów.

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – kwoty umorzeń

Dotychczas umorzone przez miasto zostały opłaty z tytułu najmu oraz dzierżawy dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na kwotę 1 044 942 zł. Z tytułu przesunięcia opłat za użytkowanie wieczyste udzielono wsparcia w wysokości 1 799 808,41 zł.

Kultura w pandemii

ERGO ARENA

Ze względu na pandemię działania musiały zostać przeformatowane i dostosowane do obostrzeń sanitarnych. Samochodowe Kino Ferment, zorganizowane na parkingu, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Seanse trwały od 11 czerwca do 6 lipca.

27 czerwca na arenie głównej odbyła się impreza koszykarska – 5. edycja Street Challenge Sopot. Trzy tygodnie później, wraz ze Sklepem Koszykarza otwarto na parkingu strefę koszykówki ulicznej 3X3. W lipcu ruszyło rolkowisko – 6 spotkań w niedziele lipca i sierpnia.

Koncertem Andre Rieu rozpoczął się projekt ERGOARENA#wPlenerze, w ramach którego w lipcowe i sierpniowe piątek, sobotę oraz niedzielę) emitowany był w przestrzeni A1 na zewnętrznym telebimie koncert gwiazd światowego formatu (w tym artystów, którzy gościli w Ergo Arenie).

Opera Leśna

Na dużej scenie Opery Leśnej odbyło się w tym sezonie 17 koncertów (22 456 widzów). Na małej scenie – Lasy, odbyło się 15 koncertów z 3 447 uczestniczących osób.

W tym roku nowością prócz małej sceny, były również warsztaty i koncerty w estońskich megafonach RUUPs. Było ich 5, liczba uczestników – 482. Operę Leśną zwiedziło 16 500 osób. 

Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Mimo obostrzeń związanych z Covid-19 odbyła się kolejna edycja festiwalu NDI Sopot Classic. W sumie PFK zagrała: Koncert Jutro będzie dobry dzień, Koncert inauguracyjny – Wieczór Czeski, Koncert Muzyki Polskiej, Koncert finałowy – Gala Operowa. PFK na czas pandemii przygotowała minikoncerty kwarantannowe. Odbył się Koncert online z okazji Dnia Dziecka. W programie: Joseph Haydn, Symfonia dziecięca w wykonaniu PFK Sopot pod dyrekcją Jagody Wyrwińskiej.

Muzeum Sopotu

Zwiedzanie wystaw odbywa się z zachowaniem limitu 20 osób jednorazowo. Od czerwca do dziś wystawę „Pod Słońcem Pokoju. Wolnomularstwo w Sopocie” odwiedziło 1710 osób. Muzeum było organizatorem 5 koncertów „Swingujące Trójmiasto”, które zgromadziły 470 osób. W ogrodach muzeum odbywały się m.in. zajęcia z jogi, w których asany praktykowało 313 osób. Muzeum rozwija swoją działalność w świecie wirtualnym, organizując 4 spotkania online i dwa wirtualne spacery.

Goyki 3. Art Inkubator

Spośród wielu działań podjętych przez Art Inkubator, należy zwrócić uwagę m.in. na debaty. Przy udziale publiczności zrealizowana została m.in. debata „Rezydencje Artystyczne. Teraźniejszość i przyszłość”. Było to kluczowe czerwcowe wydarzenie, ze względu na poruszaną, aktualną tematykę, dotyczącą realizacji programów rezydencyjnych w czasie pandemii. Drugie spotkanie pod tytułem „Letnie kameralne festiwale w czasach pandemii”, dotyczyło obostrzeń przy organizacji festiwali, odbiorców online i offline oraz wyzwań, które stoją przed organizatorami, gośćmi i uczestnikami wydarzeń. Debaty były dostępne dla publiczności oraz transmitowane w mediach społecznościowych i udostępnione na kanale YouTube instytucji.

W czerwcu odbyły się dwa spotkania z cyklu wirtualnych spacerów po wybranych wystawach i pracach wybitnych światowych twórców, z komentarzem artysty dra Roberta Sochackiego. Krótkie wykłady prowadzone były w przestrzeni wystawienniczej Spółdzielni Socjalnej Dwie Zmiany.

W dniach 20-23 sierpnia odbyła się 9. edycja Festiwalu Literacki Sopot. W związku z pandemią festiwal został przeprowadzony z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Większość spotkań oraz warsztaty z autorami z zagranicy odbyło się online. Część spotkań odbyła się na świeżym powietrzu (Hipodrom, Łysa Góra, Ogród Muzeum Sopotu). W związku z limitami liczby osób uczestniczących w spotkaniach, większość wydarzeń zostało nagranych i zamieszczonych na profilu Art Inkubatora na kanale YouTube bądź strimingowanych na żywo na profilu Literackiego Sopotu na Facebooku.

PGS

W sezonie mogliśmy zwiedzić 4 wystawy główne: „Urządzone. Zrealizowane. Prace z kolekcji Galerii Starmach”, „Jan Lebenstein. Malarstwo i rysunek”, „Bruno Schulz wśród artystów swoich czasów”, „Kolory przemian. Malarstwo polskie z kolekcji Krzysztofa  Musiała”.

W holu galerii znajduje się wystawa: „Jarosław Kukowski. Malarstwo i instalacje” oraz Wystawa prac kupionych w 2020 r. do kolekcji PGS w Sopocie.

Wystawy odwiedziło 17 305 osób. W działaniach edukacyjnych wzięło udział  430 osób. Z działań online skorzystało 4738 osób.

Biblioteka sopocka

Sopockie biblioteki odwiedziło 4174 osób, wypożyczając 3904 pozycji. Placówka była organizatorem ponad 10 wydarzeń, m.in. Festiwalu Czas Dzieci, Gali Konkursu „O złote pióro Sopotu”, czy spaceru „Śladami Polonii sopockiej – szlakiem rodła”. Biblioteka była również partnerem Festiwalu Literacki Sopot – odbyły się tam warsztaty zorganizowane przez Art Inkubator. W wydarzeniach uczestniczyło 568 osób.

Sopot Film Festival 

Dłuższy (od 11 do 24 lipca), w różnych lokalizacjach, ale w całości w realu, nie online. Pokazy tegorocznego Sopot Film Festivalu zamiast w salach kinowych odbywały się w zadaszonych przestrzeniach plenerowych – w Operze Leśnej, na Hipodromie czy sopockim rynku.

Teatr Atelier

W teatrze oraz innych przestrzeniach odbyło się blisko 15 spektakli, m.in. „Ginczanka. Przepis na prostotę życia”, „Strajk buziaków”, „Kot w butach”,  „Baśnie 1001 nocy”, „Książę Papuż i przyjaciele” czy „Pchła Szachrajka”.

Sport w pandemii

Hipodrom Sopot

Ze względu na ograniczenia, tegoroczne Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody, Ogólnopolskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody Polska Liga Jeździecka, Ogólnopolskie Zawody Dzieci i Młodzieży w Skokach Przez Przeszkody odbyły się bez udziału publiczności. Hipodrom zmuszony był odwołać dwie największe imprezy – Międzynarodowe Zawody w WKKW oraz międzynarodowe oficjalne zawody w skokach CSIO 5* Sopot.

W dniach 19-20 sierpnia odbyły się Wyścigi Konne, na które można było zaprosić osoby z zewnątrz. Podczas dwóch dni wyścigowych odbyło się 16 gonitw dla koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej i kłusaków francuskich. W imprezie uczestniczyło 950 osób dziennie.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane na Hipodromie pikniki: Kanikuła, zorganizowany dla miłośników psów. Podczas tego wydarzenia odbyły się pokazy, zajęcia z behawiorystami i fizjoterapeutami. W imprezie wzięło udział ok 300 osób; Z Końmi Arabskimi, były pokazy i wykłady, a publiczność miała możliwość robienia zdjęć z najlepszymi arabami. W imprezie wzięło udział ok 300 osób; Z Kucykami, zorganizowany dla najmłodszych miłośników koni, z darmowymi przejażdżkami dla dzieci. W imprezie wzięło udział ok 500 osób.

Sopocki Klub Lekkoatletyczny

SKLA zorganizował XXIII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły. Rywalizacja na Stadionie Leśnym była sprawdzianem formy lekkoatletów przed Mistrzostwami Polski.

1 sierpnia na pl. Kuracyjnym odbyły się coroczne zawody Tyczka na Molo, w których udział biorą najlepsi polscy tyczkarze. 

Sopot Tenis Klub

Klub zorganizował:

 • Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Młodziczek, dziewcząt do lat 14. W turnieju startowało 14 dziewcząt reprezentujących cztery kluby trójmiejskie. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji Polskiego Związku Tenisowego w kategorii Młodziczki;
 • Mikstowy Turniej Otwarcia Sezonu Letniego Sopot Tenis Klubu. Wystartowały 34 pary;
 • Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzików – memoriał Jana i Stefana Korneluków. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji Polskiego Związku Tenisowego w kategorii Młodziczek i Młodzików. Startowało 52 zawodników i zawodniczek z 33 klubów z całej Polski;
 • Puchar Bałtyku – Otwarty Turniej Seniorów i Amatorów. Turniej zaliczany do klasyfikacji Polskiego Związku Tenisowego. Wystartowało 112 zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w kategoriach wiekowych.

Sopocki Klub Żeglarski

Zorganizowano trzy etapy Pucharu Prezydenta Sopotu. Regaty rozgrywane były w wielu klasach żeglarskich, w tym olimpijskich klasach wind i kitesurfingowych. W ramach zawodów rozegrany był: Puchar Polski Formula Kite Open oraz Mistrzostwa Polski olimpijskiej klasy RS:X.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na plaży, przy wejściu 23, odbywały się turnieje siatkówki plażowej ZIAJA CUP dla dzieci i młodzieży (rocznik 2003 i młodsi) oraz w kategorii open. Dodatkowo, podczas turniejów uczestnicy mieli możliwość gry w boule.

Oferta dla najmłodszych obejmowała:

 • miniturnieje piłki nożnej oraz zajęcia z piłki nożnej w formie zabawowej we wtorki i czwartki na boisku ze sztuczną trawą przy ul. 23 Marca;
 • miniturnieje i zajęcia z tag rugby i rugby w środy i piątki na plaży przy wejściu nr 23;
 • zajęcia gimnastyki na sopockich błoniach, prowadzone przez wielokrotną Mistrzynię Polski w gimnastyce artystycznej;
 • pikniki rodzinne na sopockich błoniach.

MOSiR zapewniał aktywności ruchowe podczas pikniku: 2 tory przeszkód o różnym stopniu trudności, 2 stanowiska do gry w boule, 2 stanowiska do gry w badmintona, rodzinną grę na orientację z mapką błoni i odgadnięciem hasła na dany dzień.

Dzieci, które nie mogły uczestniczyć w zajęciach, zostały zaproszone do „Wyzwania na czerwiec, lipiec i sierpień”. Po zarejestrowaniu na stronie uczestnik wypełniał kartę aktywności i pod okiem rodziców wykonywał określone zadania/ćwiczenia. Po zakończeniu wyzwania Karta Zadań wysyłana była na adres mailowy MOSiR wraz ze zdjęciami aktywności. MOSiR wysyłał dyplom i medal pocztą.

Uczniowski Klub Sportowy Navigo

 • 6-7 czerwca, Sopot Catamaran Cup 2020 – jedne z pierwszych regat po odmrożeniu działań sportowych. W regatach wzięło udział 40 zawodników, 24 katamarany.
 • 4-5 lipca, Sopot Optimist Cup – odbyło się 7 wyścigów młodych 61 zawodników.
 • 21-23 sierpnia, Mistrzostwa Polski Katamaranów w klasach Open, Topcat K2 i A class – wystartowało 50 dwukadłubowych jednostek z Polski oraz z Czech i Niemiec.

Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski

14-16 sierpnia odbyły się Górskie Samochodowe Mistrzostw Polski 2020, 23 Grand Prix Sopot – Gdynia. Na skutek pandemii były to dwie pierwsze w 2020 r. Rundy Mistrzostw Polski (do tej pory 8 rund odwołano). Ze względów sanitarnych przeniesiono rozpoczęcie zawodów z Odbiorem Administracyjnym i Badaniem Kontrolnym Samochodów na parking przy Hali ERGO ARENIE. Tam też był punkt przebadania wszystkich uczestników zawodów pod kątem sanitarnym oraz zebrano od wszystkich uczestników oświadczenia o stanie zdrowia. Startowało 53 zawodników.

Fundacja im. Edwarda Hodury

1 sierpnia odbyła się ósma edycja Sopot Beach Rugby. W plażowym turnieju wzięło udział osiem drużyn damskich i szesnaście męskich, w tym cztery zagraniczne, a ponadto trzy w rywalizacji amatorskiej.

5 lipca III turniej Mistrzostw Polski Kobiet U16. Na stadionie Ogniwa Sopot do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn: Juvenia Kraków, Rugby Kobiet KS Budowlani Łódź, Venol Atomówki Łódź, Ogniwo Sopot Women’s Rugby, Tygrysice Orkan Sochaczew i debiutantki – Amazonki KS Budowlani Lublin.

Sopocki Klub Jeździecki

1-2 sierpnia – Letnie Zawody z SKJ. Wystartowało ok 180 par.

Informacja Turystyczna

W okresie letnim w obu punktach Informacji Turystycznej obsłużono 9 110 osób – Informację przy ul. Dworcowej odwiedziło 5 956 osób, na pl. Zdrojowym 3 154 osób. Turyści krajowi stanowili 85 proc., turyści zagraniczni 15 proc. Najwięcej turystów zagranicznych było z: Niemiec (7 proc.) oraz Czech, Litwy, Francji, Ukrainy i Anglii (po 1 proc.). W tym samym okresie w 2019 r. turyści krajowi stanowili   56 proc., turyści zagraniczni 44 proc. Od czerwca do sierpnia 2019 r. obywatele Niemiec (8 proc.), Norwegii (7 proc.), Szwecji (6 proc.), Czech (3 proc.) i Finlandii (3 proc.) najchętniej odwiedzali Sopot.

Turyści krajowi odwiedzający punkty IT w Sopocie w okresie czerwiec-sierpień w podziale na województwa: pomorskie – 30 proc., małopolskie – 8 proc., łódzkie – 7 proc., śląskie – 7 proc., kujawsko-pomorskie – 6 proc.

Wydano 888 Kart Turysty, z czego 663 turystom w IT, a 225 sztuk przekazano do sopockich obiektów noclegowych. W analogicznym okresie ubiegłego roku zostało wydanych 1284 szt.

W czerwcu oraz lipcu w obiektach noclegowych nastąpił duży spadek obłożenia w porównaniu z rokiem 2019. Kształtował się on na poziomie 30-50 proc. i dotyczył całej branży hotelarskiej. Wyniki za sierpień były już dużo lepsze. Tylko część obiektów zanotowała spadek do 20 proc. w porównaniu z sezonem 2019 r. Większość obiektów osiągnęła wyniki porównywalne do ubiegłego roku.
(UMS)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button