POLSKA

Sejm uchwalił Lex Czarnek 2.0. Minister zakpił z Andrzeja Dudy

Polska szkoła vs PiS

Sejm zajął się poselską ustawą partii PiS zwaną lex Czarnek 2.0.

Minister Czernek zapewne nie czytał weta prezydenta. Obecna ustawa jest prawie taka sama, który zawetował Duda.

W uzasadnieniu weta do poprzedniego projektu prezydent napisał: „Rolą kuratora nie jest zastępowanie rodziców w procesie wychowawczym ich dzieci. Ograniczenie samodzielności samorządów w prowadzeniu szkół może naruszać zasadę decentralizacji władzy publicznej”.

To kuratorzy – nominaci PiS m.in. zdecydują o zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Utrudnią też przechodzenie uczniów na edukację domową.

To kuratorzy będą decydować o zatrudnianiu i odwoływaniu dyrektorów szkół.

Sejm i zmiany w szkołach

Sejm przyjął Lex Czarnek. Ustawa zaakceptowana do dalszego procedowania przez parlament, tak samo jak ta zawetowana w marcu tego roku przez prezydenta RP, odbiera uczniom/uczennicom, rodzicom oraz nauczycielom/nauczycielkom autonomię dotyczącą tego, jak wychowywać w szkole. To ta sama ustawa.

Nowa wersja zawiera tylko więcej ograniczeń dla swobody i autonomii w szkole. Było źle, jest gorzej.

Prezydent w uzasadnieniu weta pisał, że w sprawie procedowania zmian w oświacie, konieczne są uzgodnienia i konsultacje, angażujące środowiska, dla których szkoła jest ważna.

Nowa/stara wersja lexczarnek nie była poprzedzona żadnymi uzgodnieniami. Procedowana była jako projekt poselski, nie uwzględniała więc żadnej możliwości demokratycznej debaty. W sumie nie ma się co dziwić – lexczarnek jest pomysłem na zarządzanie szkołą centralnie, partyjnie, bez szanowania odmienności. Tak samo więc procedowano projekt.

Mamy więc dzień świstaka – zmiany zaproponowane przez ministra Czarnka w zeszłym roku, które nie spotkały się z aprobatą prezydenta, przedstawiane są po raz kolejny, jako nowe, z nadzieją, że nikt nie będzie pamiętał, co zostało powiedziane i zdecydowane.

Czekamy na to, jak o ustawie wypowie się Senat. Potem oczywiście – prezydent, który dość szczegółowo uzasadnił swoje weto. Duda powiedział już o ustawie wszystko. Skoro sens i treść ustawy się nie zmieniły, aktualne pozostają argumenty, aby ją po raz kolejny odrzucić.

Sejm uchwalił Lex Czarnek 2.0 (fot. Wolna Szkoła)

Duda vs Lex Czarnek

Przypomnijmy, że w marcu 2022 roku prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę Lex Czarnek 1.0. Projekt #LexCzarnek 2.0 powiela kwestionowaną przez prezydenta zasadę nadrzędności decyzji kuratora nad decyzją rodziców i tym samym stoi w zasadniczej sprzeczności z projektem prezydenckim „Rodzice decydują”.

Projekt teraz trafi do Senatu, który ma 30 dni na procedowanie, wniesienie poprawek, przyjęcie lub odrzucenie projektu. Następnie projekt – jeśli Senat zawetuje – wróci do Sejmu i posłowie będą mogli odrzucić weto senackie. Dopiero wtedy projekt trafi na biurko prezydenta i w terminie 21 dni rozstrzygną się losy rodziców i dzieci. Prezydent już odrzucił raz ten projekt. Jeśli teraz miałby zmienić decyzję, to musiałaby przyznać, że popełnił błąd w marcu

Rolą kuratora nie jest zastępowanie rodziców w ich procesie wychowawczym! Lex Czarnek narusza prawa rodziców.

O tym, co prezydent Andrzej Duda myślał na temat projektu Lex Czarnek w marcu 2022 i dlaczego go zawetował, można przeczytać w uzasadnieniu do weta prezydenckiego. Zaś nowy projekt Lex Czarnek 2.0 utrzymuje kwestionowaną przez prezydenta zasadę, że to nie rodzice, ale kurator będzie decydować o tym, w jakich zajęciach dodatkowych może uczestniczyć dziecko, zastrzeżenia prezydenta nie tracą ani trochę na aktualności.

Czy Przemysław Czarnek postanowił zadrwić z prezydenta? 4 listopada okazało się, że tak!

List otwarty Nauczycieli Roku ws. Lex Czarnek 2.0

„Szanowni Posłowie i Senatorowie,
Szanowne Posłanki i Senatorki!

Nauczyciel musi być człowiekiem wolnym! Musi mieć swoją godność człowieczą, ale także przez państwo dane mu warunki do tego, by go szanowano…

Te słowa, przekazane nauczycielom i nauczycielkom przez nestorkę zawodu nauczycielskiego oraz bojowniczkę o wolną Polskę Wandę Traczyk-Stawską podczas 20. już Gali Konkursu Nauczyciel Roku na Zamku Królewskim w Warszawie skłaniają nas, by zabrać głos w sprawie trafiającego właśnie pod obrady Sejmu i Senatu RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Jako Nauczyciele Roku wybierani od 20 lat, jako ci, którym leży na sercu dobro polskiego ucznia i polskiej szkoły (ponad podziałami, za to w imię rzetelnej edukacji, w imię wolnej szkoły, w imię dobrostanu nauczycieli, dzieci i młodzieży), wyrażamy ogromne zaniepokojenie tym projektem nowelizacji.

Zgłoszony poselski projekt ustawy stanowi zagrożenie dla funkcjonowania publicznej edukacji opartej na kulturze dialogu, relacjach interpersonalnych i poszanowaniu różnych punktów widzenia.

Poniżej przedstawiamy tylko kilka z nich:

zmarginalizowanie roli dyrektorów, nauczycieli i rodziców w szkołach (większa kontrola i decyzyjność po stronie kuratorów);

utrudnienie i zminimalizowanie działalności organizacji pozarządowych w szkołach, bo o tym, jakie organizację będą mogły współpracować ze szkołą, będzie decydować kurator, a nie uczniowie, nauczyciele i rodzice;

pozorne zwiększenie roli rad rodziców, a w rzeczywistości wydłużenie procedur; ostatecznie i tak kurator będzie mógł zanegować jakąkolwiek decyzję rodziców;

praktycznie całkowite wykluczenie nauczycieli z procesu decydowania o zajęciach prowadzonych przez organizacje społeczne; ustawa nie przewiduje inicjowania działań przez nauczycieli, którzy najlepiej mogą rozpoznać potrzeby edukacyjne uczniów;

ograniczenie możliwości realizacji edukacji domowej; wprowadzane zapisy ograniczają wielu dzieciom kontynuowanie nauki w dotychczasowej formie.

Edukacja to nasza wspólna sprawa.

Twórzmy szkołę, w której podstawą są relacje, podmiotowość i wzajemne zaufanie wszystkich stron tworzących szkolne społeczności.

Prosimy Państwa Posłów, Posłanki, Senatorów i Senatorki o wzięcie pod uwagę naszych wątpliwości i apelujemy o odrzucenie zmian wprowadzanych przez poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

  1. A wystarczyło żeby POwaleni KOlaboranci pojawili się na pierwszym posiedzeniu komisji i zagłosowali przeciwko dalszemu procedowaniu, zabrakło jednego lub dwóch głosów przeciw przy n>3 nieobecności tych szmat. Rzygam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button