TECHNOLOGIE

Rozmowy z władzami samorządowymi w sprawie infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej

Pomorskie

22 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wejherowie z inicjatywy PEJ oraz Starosty Powiatu Wejherowskiego odbyło się kolejne spotkanie poświęcone budowie i funkcjonowaniu elektrowni jądrowej oraz związanym z tym rozwojem regionu.

Głównym tematem rozmów były inwestycje towarzyszące budowie i funkcjonowaniu elektrowni jądrowej, czyli drogi, połączenie kolejowe oraz sieci elektroenergetyczne.

Spotkanie było już drugim tego typu wydarzeniem zorganizowanym z inicjatywy spółki PEJ oraz Starosty Powiatu Wejherowskiego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, by wspólnie omawiać szczegóły dotyczące procesu inwestycyjnego związanego z powstaniem i eksploatacją elektrowni. Udział wzięli w nim przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych oraz starostowie powiatów wejherowskiego, puckiego i lęborskiego, wójtowie gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa, Wicko, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wejherowo oraz burmistrz miasta Łeba. Tym razem w rozmowach brali też udział reprezentanci podmiotów odpowiedzialnych za realizację wybranych elementów tzw. infrastruktury towarzyszącej elektrowni.

– Przygotowania do budowy, a potem sama budowa i eksploatacja elektrowni jądrowej, to złożony proces, na który składa się wiele elementów. Zdajemy sobie sprawę, że towarzyszące tej inwestycji drogi, połączenia kolejowe czy sieci elektroenergetyczne to kwestie, które żywotnie interesują zarówno samorządy, jak i mieszkańców, dlatego też to tym tematom poświęciliśmy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję naszym partnerom z Polskich Kolei Państwowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych za udział w dialogu na temat realizowanych przez nich projektów – mówi Joanna Szostek odpowiedzialna za komunikację i relacje z otoczeniem Polskich Elektrowni Jądrowych.

Podczas spotkania omówiono z jednej strony status programu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, a z drugiej zaawansowanie prac nad projektami związanymi z drogami dojazdowymi, linią kolejową oraz sieciami przesyłowymi. Zarówno drogi, jak i połączenie kolejowe mają być wykorzystywane nie tylko na potrzeby elektrowni, ale także być dostępne dla mieszkańców oraz turystów. Rozmowy i uzgodnienia dotyczące rozwoju regionu w związku z budową i eksploatowaniem elektrowni jądrowej będą kontynuowane w miarę postępu procesu inwestycyjnego.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+). Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozmawiała o infrastrukturze towarzyszącej związanej z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

18 maja br. w urzędzie gminy Choczewo odbyło się spotkanie na temat statusu prac związanych z realizacją kolei i dróg – inwestycji towarzyszących budowie elektrowni jądrowej.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy wójta i radnych gminy Choczewo udział wzięli przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych, PKP Polskie Linie Kolejowe, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwa Choczewo. Stronę samorządową reprezentowała również Starosta Powiatu Wejherowskiego.

Poszczególne elementy infrastruktury towarzyszącej, takie jak drogi, kolej, sieci przesyłowe obejmą swoim zasięgiem zarówno gminę lokalizacyjną, na terenie której posadowiony zostanie obiekt jądrowy, jak i gminy ościenne. Prace realizowane będą na terenie całego województwa pomorskiego przez podmioty państwowe specjalizujące się w prowadzeniu takich inwestycji na poziomie ogólnopolskim: m.in. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe, czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

Rozmowy z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację konkretnych elementów infrastruktury towarzyszącej są obecnie na wstępnym etapie – omawiane są warianty tras i przebiegów. W kolejnym etapie wybrani wykonawcy przygotują koncepcje programowe, sporządzą szczegółowe analizy oraz projekty, następnie rozpocznie się uzyskiwanie decyzji administracyjnych, konsultacje społeczne, a docelowo realizacja poszczególnych inwestycji.

Było to kolejne spotkanie przedstawicieli Polskich Elektrowni Jądrowych z władzami samorządów, w celu budowania dialogu oraz wypracowania planu przyszłych wspólnych działań. W marcu tego roku, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyły się rozmowy trójstronne dotyczące przyszłości regionu w związku z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej. W spotkaniu uczestniczył Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Tomasz Stępień – Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych oraz sygnatariusze lutowego „Porozumienia o współpracy”, czyli włodarze dziesięciu lokalnych samorządów woj. pomorskiego.

Również w kwietniu br. po złożeniu Raportu środowiskowego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z inicjatywy spółki PEJ rozpoczęły się spotkania informacyjne, dla mieszkańców i samorządowców gminy Choczewo – lokalizacji wskazanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe jako preferowanej dla posadowienia elektrowni jądrowej. Spotkania te kontynuowane były w maju, tym razem dla mieszkańców i włodarzy gmin Gniewino i Krokowa, czyli na terenach drugiej lokalizacji – „Żarnowiec”, która również została przebadana i opisana w Raporcie środowiskowym spółki PEJ.

Prowadzone rozmowy ze stroną społeczną oraz władzami samorządowymi są adekwatne do obecnego etapu projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe dokłada wszelkich starań aby realizacja inwestycji odbywała się przy jak najmniejszej ingerencji w życie mieszkańców i środowisko.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozmawiała z mieszkańcami Pomorza o budowie elektrowni jądrowej

Spotkania informacyjne, które inwestor elektrowni przeprowadził w pierwszej połowie kwietnia, odbyły się w Słajszewie, Sasinie, Jackowie oraz Kopalinie, czyli na terenie gminy Choczewo, wskazanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe jako preferowana lokalizacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Ich głównym celem było przybliżenie najważniejszych informacji z tzw. raportu środowiskowego dotyczącego inwestycji. Dokument 29 marca złożono do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

– W każdym z tych spotkań udział wzięło co najmniej kilkadziesiąt osób, za co w imieniu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe bardzo dziękuję. Wiemy, że temat elektrowni jądrowej na Pomorzu jest istotny dla mieszkańców i dlatego będziemy kontynuować rozpoczęty dialog zarówno ze społecznością lokalną, jak i z władzami samorządowymi. Podobne spotkania informacyjne poświęcone raportowi środowiskowemu zorganizujemy także dla mieszkańców gmin Krokowa oraz Gniewino – mówi Joanna Szostek, p.o. kierownika Zespołu ds. Komunikacji i Zarządzania Interesariuszami.

W spotkaniach wzięli udział eksperci merytoryczni, którzy przygotowywali raport o oddziaływaniu na środowisko elektrowni jądrowej na Pomorzu. Przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych zaprezentowali mieszkańcom zarówno informacje na temat wyboru preferowanej lokalizacji inwestycji, jak i przedstawili znajdujące się w raporcie środowiskowym plany związane z tzw. infrastrukturą towarzyszącą, czyli m.in. drogami, połączeniem kolejowym, infrastrukturą wodno-kanalizacyjną czy też teleinformatyczną.

Ze względu na obszerność samego raportu, wynikającą z faktu, że kampania badań środowiskowych była prowadzona na wyjątkową skalę, w trakcie spotkania przybliżono też zawartość dokumentu opisując w którym jego miejscu można będzie znaleźć informacje z danej dziedziny. Przytoczono również dane dotyczące wpływu inwestycji m.in. na nieruchomości, leśnictwo, turystykę, rynek pracy czy też gospodarkę. Opisano także wpływ inwestycji na bezpieczeństwo radiologiczne.

Oprócz prezentacji szczegółów z raportu środowiskowego, spotkania były przede wszystkim okazją do dyskusji oraz zadawania pytań na tematy związane z inwestycją przygotowywaną przez Polskie Elektrownie Jądrowe.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button