POLITYKA

„Równe” standardy TVP. 56 minut Dudy, 8 Trzaskowskiego. Kurski: „dlaczego RPO zadaje takie pytania”

Wyjaśnienia TVP

W czasie wieczoru wyborczego 28 czerwca prezydent Duda miał najdłuższy czas antenowy, bo najdłużej mówił.

Wyjaśnienia TVP.

Łączny czas antenowy TVP poświęcony podczas wieczoru wyborczego 28 czerwca prezydentowi Andrzejowi Dudzie (56 minut) był dwukrotnie większy od łącznego czasu dla wszystkich pozostałych kandydatów (łącznie 21 minut) – zauważył RPO.

TVP odpowiada na to, że żaden przepis nie wskazuje, jaki czas antenowy ma zostać przeznaczony dla danego kandydata w okresie kampanii wyborczej, np. w audycji emitowanej przez TVP SA pt. „Wieczór wyborczy” ani nie określa tego czasu w zakresie innych programów. Niemniej jednak wskazać należy, że urzędujący prezydent Andrzej Duda jako jedyny przedstawił najdłuższe wystąpienie po ogłoszeniu sondażowych wyników po pierwszej turze głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej, które zostało przez TVP SA w całości wyemitowane. Stąd taka dysproporcja czasu antenowego poświęconego poszczególnym kandydatom.

TVP w piśmie podpisanym przez Jacka Kurskiego pyta, jakiego postępowania dotyczy pytanie RPO – dlaczego w ogóle zadaje takie pytania.

Zakazy wypowiadania się w mediach społecznościowych wynikają z dbałości o misję TVP

„Telewizja Polska przywiązuje ogromną wagę do realizacji swojej misji. Jednym z przejawów troski telewizji publicznej jest powstrzymywanie się od aktywności, które mogą prowadzić do eskalacji emocji wokół sporu politycznego”.

Tak Jacek Kurski odpowiada na pytania Rzecznika do TVP, dlaczego umowy zawierane przez TVP zobowiązują aktorów, że nie będą prezentować poglądów politycznych w mediach lub w serwisach społecznościowych.

Jacek Kurski pisze też: „Zgodnie z Art. 21 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu (…).

Zaproponowane postanowienia umowne mają na celu zachować ściśle artystyczny i apolityczny charakter współpracy artystów z Telewizja Polską. Należy wskazać, że aktorzy pierwszo- i drugoplanowi w produkcjach telewizyjnych i serialach TVP S.A. są identyfikowani ze Spółką i co za tym idzie, ich wypowiedzi i opinie prezentowane w mediach oraz serwisach społecznościowych, silnie oddziaływają na kształtowanie poglądów społeczeństwa i często są odczytywane jako opinia TVP S.A., co stoi w sprzeczności z koniecznością zachowania apolitycznego charakteru nadawcy publicznego. Na marginesie wskazujemy, że w znacznej części Pana pisma poruszone zostały kwestie dotyczące pracowników i zakazu publicznej krytyki pracodawcy. Z całą stanowczością podkreślamy, że Telewizja Polska przestrzega prawa pracownicze, w żaden sposób nie ogranicza tych praw oraz nie pozbawia pracowników możliwości zajmowania krytycznego stanowiska wobec pracodawcy. Telewizja Polska wszelkie działania odnoszące się do kwestii pracowniczych uzgadnia i konsultuje z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce, które co do zasady chronią interesy pracownika. Jednocześnie należy zaznaczyć, że umowy zawierane z pracownikami i współpracownikami są z poszanowaniem zasady swobody umów.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button