LUBLIN

Rok od inwazji Rosji. Lublin pomaga Ukrainie

Wojna na Ukrainie

Lublin stał się jednym z głównych miast, w którym obywatele Ukrainy znaleźli schronienie uciekając przed wojną.

W 2022 r. ponad 2 mln uchodźców i uchodźczyń zatrzymało się w Lublinie przejazdem.

Niezwłocznie po wybuchu wojny powstał Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, w którego prace zaangażowało się kilka tysięcy osób, w tym ok. 2 tys. wolontariuszy, 460 tłumaczy, pracownicy Urzędu Miasta, miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Organizatorami LSKPU są: Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza i Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa we współpracy z Miastem Lublin. Komitet zajmuje się udzielaniem pomocy i informacji osobom z Ukrainy oraz koordynacją pracy organizacji pomocowych i wolontariuszy. Za swoją działalność otrzymał nagrodę im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. Kolejnym etapem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowym i przedłużeniem działalności Komitetu stał się „Baobab” – nowa przestrzeń służąca integracji, miejsce wymiany doświadczeń, realizacji projektów, rozmów oraz wspólnych spotkań migrantów, uchodźców i mieszkańców Lublina.

– Skala dramatu osób uciekających przed wojną zrodziła ogromną międzyludzką solidarność. W rok po wybuchu wojny możemy śmiało powiedzieć, że wspólnie z organizacjami pozarządowymi wypracowaliśmy wyjątkowy w skali kraju model współpracy, który stał się wzorem społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego i wspierającego. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim służbom, wolontariuszom, organizacjom, darczyńcom, instytucjom, przedsiębiorcom i partnerom tego Miasta, a przede wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Lublina, którzy okazali niesamowitą, bezinteresowną pomoc obywatelom Ukrainy – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W kulminacyjnym momencie na terenie miasta funkcjonowało 16 interwencyjnych punktów noclegowych dla obywateli Ukrainy, które oferowały ponad 2 tys. miejsc. Aktualnie działają w 6 lokalizacjach Lublina. Do tej pory w punktach udzielono ponad 300 tys. noclegów i wydano blisko 355 tys. posiłków. Miasto prowadzi także punkt wydawania paczek żywnościowych i suchego prowiantu osobom uciekającym przed wojną (w momencie największego napływu uchodźców funkcjonowały dwa takie punkty). Do tej pory wydano ponad 135 tys. paczek z żywnością.

– W celu kompleksowej i sprawnej obsługi administracyjnej uchodźców uruchomiliśmy dwa Centra Pomocy Obywatelom Ukrainy. Aktualnie, z uwagi na mniejsze potrzeby, działa jeden punkt mieszczący się przy ul. Zemborzyckiej, gdzie realizowana jest m.in. obsługa świadczeń 40+ oraz 300+. Do tej pory nadano ponad 14 tys. numerów PESEL – mówi Andrzej Wojewódzki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi.

Miasto uruchomiło narzędzia, dzięki którym gromadzi informacje od lubelskich pracodawców na temat możliwości zatrudnienia i do tej pory firmy zatrudniły ponad 6,5 tys. obywateli Ukrainy. Ponadto, dzięki współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), Lublin jako pierwsze miasto w Polsce uruchomił program zatrudnienia interwencyjnego „Cash for Work”. Zatrudnieni pedagodzy z Ukrainy pomagają w komunikacji i integracji ukraińskich uczniów. Aktualnie w 39 szkołach pracuje 72 osoby.

Miasto zapewnia także dostęp do edukacji ukraińskim dzieciom i młodzieży. Obecnie we wszystkich placówkach uczy się blisko 2 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Miasto przydziela również dodatkowe, bezpłatne lekcje języka polskiego oraz zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Działania Miasta w zakresie edukacji i integracji wspiera także IKEA Lublin. Do 31 lubelskich szkół trafiły meble, wyposażenie kuchni i stołówki, przestrzeni integracyjnych, pomoce dydaktyczne, akcesoria sportowe, gry i zabawki. Działania na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy uzupełniają miejskie instytucje kultury ze swoją ofertą edukacyjno-kulturalną. Już w pierwszych dniach wojny otwarto bezpłatne świetlice, w których zajęcia prowadzili doświadczeni animatorzy.

Ponadto zapewniono działania kulturalne w miejscach zbiorowego zakwaterowania uchodźców, zorganizowano kursy języka polskiego dla dzieci i dorosłych, a oferta bibliotek miejskich została poszerzona o wydawnictwa w języku ukraińskim oraz dwujęzyczne. Dodatkowo, dzięki współpracy Miasta z PCPM oraz Care International, w okresie wakacyjnym w Lublinie odbyło się 15 pikników rodzinnych „Integracje” dla polskich i ukraińskich rodzin spędzających wakacje w mieście.

Miejską pomoc na rzecz obywateli Ukrainy wspiera także UNICEF przekazując środki w wysokości ok. 19 mln zł. Efektem wspólnego działania Miasta i międzynarodowej organizacji są m.in. uruchomienie Spilno, czyli miejsca wsparcia i integracji dla dzieci i młodzieży, przekazanie funduszy na zapewnienie wyżywienia i środków higieny osobistej dla uchodźców w punktach noclegowych, zakup materiałów edukacyjnych i książek dla bibliotek, wakacyjne kolonie dla 300 dzieci uchodźczych, zakup żywności do miejskiego punktu wydawania paczek żywnościowych czy przekazanie specjalistycznego sprzętu medycznego dla lubelskich szpitali.

Dzięki pomocy UNICEF lubelskie szkoły otrzymały m.in. pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, meble, doposażenie kuchni i stołówki, czy specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto w 19 placówkach prowadzonych przez Miasto stworzono przestrzenie integracyjne, a także przekazano 44 laptopy dla nauczycieli z 22 szkół. Dodatkowo w ramach porozumienia, w miejskich placówkach oświatowych zatrudniono psychologów, asystentów międzykulturowych, logopedów, tłumaczy i asystentów uczniów z niepełnosprawnością oraz uruchomiono kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów będących obywatelami Ukrainy, a także kursy języka ukraińskiego dla lubelskich nauczycieli.

Dzięki współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) Miasto otrzymało drobny sprzęt medyczny, a do lubelskiego szpitala trafił specjalistyczny sprzęt diagnostyczny o wartości około 700 tys. zł, który służyć będzie wszystkim mieszkańcom Lublina, w tym ukraińskim pacjentom.

Lublin organizuje również pomoc humanitarną dla Ukrainy. Do tego miasta z całej Europy trafiają transporty z najpotrzebniejszymi produktami zarówno od miast partnerskich, jak i międzynarodowych organizacji pozarządowych czy agend rządowych, m.in. z Francji, Niemiec i Szwajcarii. Do tej pory z Lublina do ukraińskich miast wyjechało ponad 100 transportów ciężarowych i dwa kolejowe, m.in. z żywnością, artykułami medycznymi czy odzieżą. Ponadto wiele zagranicznych miast i organizacji, z którymi współpracuje Lublin, przekazuje darowizny na pomoc ukraińskim uchodźcom.

Łącznie wpłynęło blisko 4 mln zł. Otrzymane środki przekazano m.in. na zakup żywności, środków higienicznych i medycznych. Z darowizn tych zakupiono także 10 sztuk agregatów prądotwórczych, które trafiły do ukraińskich miast i miejscowości z regionów, gdzie w wyniku rosyjskich ataków infrastruktura energetyczna uległa największym uszkodzeniom. W najbliższym czasie zostaną tam przekazane również świece i powerbanki zebrane w ramach organizowanej przez Miasto akcji #ŚwiatłoZLublina. Dotychczasowy efekt zbiórek to ponad 400 powerbanków oraz 5 palet transportowych świec. W najbliższy poniedziałek (27 lutego) ich transport ruszy do Lwowa, skąd trafi do najbardziej potrzebujących ukraińskich miast.

W ciągu ostatniego roku Lublin zyskał dwa kolejne miasta partnerskie z Ukrainy. 21 maja 2022 r. została podpisana umowa partnerska z Miastem Charków, a 22 lutego 2023 r. z Krzywym Rogiem. Do tej pory były one miastami zaprzyjaźnionymi. Obecnie Lublin prowadzi współpracę łącznie z 12 ukraińskimi miastami. Są to: Iwano-Fankiwsk, Lwów, Łuck, Ługańsk, Równe, Starobielsk, Sumy, Charków i Krzywy Róg – miasta partnerskie oraz Dniepr, Kamieniec Podolski i Winnica – miasta zaprzyjaźnione.
(UML)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button