ŚWIAT

Roberta Metsola nową przewodniczącą Parlamentu Europejskiego

Unia Europejska

Roberta Metsola została wybrana na stanowisko przewodniczącego PE.

To trzecia kobieta w historii, stojąca na czele Parlamentu Europejskiego.

Jest także najmłodszym prezydentem w historii PE (ma 43 lata) i w dodatku z najmniejszego państwa członkowskiego naszej Unii, tj. z Malty.

Eurodeputowana z grupy Europejskiej Partii Ludowej otrzymała 458 głosów, przy wymaganej większości 309 głosów.

Wcześniej europosłowie upamiętnili dotychczasowego szefa europarlamentu, Davida Sassolego. Włoch zmarł tydzień przed końcem swojej 2,5-letniej kadencji.

Obecnie aż 2/3 najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej zajmują kobiety!

Roberta Metsola nową Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego (fot. PE)

Roberta Metsola wygrała wybory w pierwszej turze głosowania, w której otrzymała bezwzględną większość (458 głosów na 690) spośród trojga kandydatów. Na początku dzisiejszych obrad Kosma Złotowski (ECR, PL) wycofał swoją kandydaturę, zmniejszając tym samym liczbę kandydatów do trzech.

Przewodnicząca Metsola będzie przewodniczyć Parlamentowi w drugiej połowie obecnej kadencji, do czasu ukonstytuowania się nowego Parlamentu po wyborach europejskich w 2024 roku.

Rezultaty głosowania

  1. Roberta Metsola (EPP, MT): 458
  2.  Alice Bah Kuhnke (Zieloni/EFA, SE):  101
  3. Sira Rego (Lewica, ES): 57

Całkowita liczba oddanych głosów: 690

Głosy puste lub nieważne: 74

Konieczna bezwzględna liczba głosów: 309

Kim jest Roberta Metsola

Urodzona na Malcie w 1979 roku, Roberta Metsola jest posłanką do Parlamentu Europejskiego od 2013 roku. W listopadzie 2020 roku została wybrana na pierwszą wiceprzewodniczącą, a po śmierci przewodniczącego Sassoliego 11 stycznia pełniła obowiązki Przewodniczącej Parlamentu. Będzie trzecią kobietą Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, po Simone Veil (1979-1982) i Nicole Fontaine (1999-2002).

Zwracając się do posłów bezpośrednio po wyborze, Roberta Metsola podziękowała im za zaufanie i powiedziała:

„Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym zrobić jako przewodnicząca, jest przemyślenie spuścizny Davida Sassoliego: był on bojownikiem; walczył dla Europy i dla nas, dla tego Parlamentu. Jako przewodnicząca uhonoruję Davida Sassoli, stając zawsze w obronie Europy, naszych wspólnych wartości, takich jak demokracja, godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, praworządność i prawa podstawowe”.

„Chcę, aby ludzie odzyskali wiarę i entuzjazm dla naszego projektu. […] Drodzy Europejczycy, w najbliższych latach ludzie w całej Europie będą oczekiwać od naszej instytucji przywództwa i nadawania kierunku, podczas gdy inni będą nadal testować granice naszych wartości demokratycznych i zasad europejskich. Musimy przeciwstawić się antyunijnej narracji, która tak łatwo i szybko przybiera na sile. Dezinformacja i błędne informacje, spotęgowane jeszcze w czasie pandemii, podsycają łatwy cynizm i tanie rozwiązania w postaci nacjonalizmu, autorytaryzmu, protekcjonizmu i izolacjonizmu” – dodała.

Przewodnicząca Metsola podkreśliła, że „w Europie chodzi o coś dokładnie przeciwnego. Chodzi o to, byśmy wszyscy bronili siebie nawzajem, rozwijając wspólnotę naszych obywateli. Chodzi o to, abyśmy wszyscy bronili tych zasad naszych matek i ojców założycieli, które wyprowadziły nas z popiołów wojny i holokaustu do pokoju, nadziei i dobrobytu. Dwadzieścia dwa lata temu Nicole Fontaine została wybrana 20 lat po Simone Veil. Nie będą musiały minąć kolejne dwie dekady, zanim stanie tu następna kobieta” – powiedziała.

Informacja na temat funkcji Przewodniczącego PE

Osoba wybrana na stanowisko Przewodniczącego korzysta z szerokiego zakresu uprawnień wykonawczych i reprezentacyjnych określonych w art. 22. Poza obowiązkami wyraźnie określonymi w tym artykule, uprawnienia Przewodniczącego obejmują „wszelkie uprawnienia niezbędne do przewodniczenia obradom Parlamentu i czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem”. Kluczowym tego przykładem są decyzje, które zapewniły sprawne funkcjonowanie Parlamentu od czasu wybuchu pandemii COVID-19.

Artykuł 14 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Parlament wybiera przewodniczącego spośród swoich posłów. Od czasu pierwszych wyborów europejskich (wybory powszechne) w 1979 roku, każdy przewodniczący sprawuje swój urząd przez odnawialny okres dwóch i pół roku. Oznacza to, że w każdej kadencji jest zazwyczaj dwóch przewodniczących. Od czasu utworzenia Parlamentu w 1952 roku było 31 przewodniczących, z których 17 pełniło swoją funkcję od 1979 roku.

Czworo kandydatów na stanowisko Przewodniczącego PE

Roberta Metsola, Alice Kuhnke, Kosma Złotowski oraz Sira Rego ubiegali się o stanowisko przewodniczącego Parlamentu na drugą połowę kadencji 2019-2024.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Pedro Silva Pereira (S&D, PT) ogłosił cztery nazwiska na sesji plenarnej w poniedziałek wieczorem, po tym jak upłynął termin zgłaszania kandydatów do pierwszej rundy głosowania.

Roberta Metsola (EPP, MT), Alice Kuhnke (Zieloni/EFA, SE), Kosma Złotowski (ECR, PL) and Sira Rego (Lewica, ES) przedstawili krótkie prezentacje we wtorek o godz. 9.00, bezpośrednio przed pierwszą turą głosowania.

Kandydatów na stanowisko Przewodniczącego może zgłaszać grupa polityczna lub grupa posłów, która osiągnie tzw. niski próg, tj. 1/20 posłów lub 36 z 705, kiedy wszyscy są obecni. Kandydaci mogą być zgłaszani lub wycofywani przed każdą turą głosowania.

Wybór Przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów ważnych, oddanych w głosowaniu tajnym, tj. 50% plus jeden. Ze względu na pandemię głosowanie odbędzie się zdalnie. Jeśli po trzech turach żadna z kandydujących osób nie zostanie wybrana, dwie z nich, z największą liczbą głosów w trzeciej turze przejdą do czwartego i ostatecznego głosowania, w którym wybrana zostanie osoba, która uzyska najwięcej głosów.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button