POLITYKAPOLSKAŚWIAT

Rezolucja PE ws. pandemii. Krytyka PiS. Wybory prezydenckie zagrożą życiu Polaków

Europosłowie głęboko krytyczni wobec ostatnich wydarzeń politycznych na Węgrzech i w Polsce

Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą walki z COVID-19.

Posłowie do PE wyrażają poważne obawy dotyczące kroków podjętych przez węgierski rząd w celu przedłużenia stanu wyjątkowego w kraju na czas nieokreślony, wprowadzenia dekretem bezterminowego zawieszenia i osłabienia parlamentarnego nadzoru nad sytuacją kryzysową. Ponadto podkreślają, że decyzja rządu polskiego o zmianie ordynacji wyborczej jest niezgodna z prawem i uważają przeprowadzenie wyborów prezydenckich w środku pandemii za całkowicie niezgodne z wartościami europejskimi.

Wzywają one Komisję Europejską do pilnej oceny, czy podjęte środki nadzwyczajne są zgodne z traktatami UE, oraz do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi i sankcji UE, w tym budżetowych, w celu zaradzenia temu poważnemu i trwałemu naruszeniu.

Europosłowie są zaniepokojeni wyborami prezydenckimi w czasie epidemii. W rezolucji czytamy m.in., że „wybory te zagrożą życiu polskich obywateli i podważą wolność, równość, bezpośredniość oraz ich tajność, co jest niezgodne z polską Konstytucją”.

Nowe przepisy Kodeksu wyborczego są niezgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Prawdopodobnie zostaną użyte sankcje finansowe.

Rada powinna ponownie włączyć do porządku obrad dyskusje i procesy związane z toczącymi się procedurami określonymi w art. 7 przeciwko Polsce i Węgrom.

COVID-19: Posłowie chcą potężnego pakietu na rzecz odbudowy i Unijnego Funduszu Solidarnościowego do walki z koronawirusem

Posłowie chcą szerokiego pakietu wspierającego europejską gospodarkę po kryzysie związanym z COVID-19, włącznie z obligacjami na rzecz ożywienia gospodarczego zabezpieczonymi budżetem UE.

W przyjętej w piątek rezolucji Parlament z zadowoleniem przyjmuje środki fiskalne UE i wsparcie płynności finansowej w celu rozwiązania problemów wynikających z pandemii. Poza tym, co już zostało zrobione, Europa potrzebuje ogromnego pakietu naprawczego i odbudowy, który ma być finansowany ze zwiększonego budżetu długoterminowego (WRF), istniejących funduszy UE i instrumentów finansowych, a także obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego zabezpieczonych budżetem UE, uważają posłowie. Pakiet nie powinien jednak obejmować uwspólnienia istniejącego długu, lecz być ukierunkowany na przyszłe inwestycje.

Unijny Fundusz Solidarnościowy do walki z koronawirusem

Eurodeputowani wzywają również do utworzenia stałego europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych oraz utworzenia Unijnego Funduszu Solidarnościowego do walki z koronawirusem dysponujący co najmniej 50 mld euro. Fundusz ten wspierałby wysiłki finansowe podejmowane przez sektory opieki zdrowotnej we wszystkich państwach członkowskich w czasie obecnego kryzysu, a także przyszłe inwestycje mające na celu zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej i skupienie się na tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Większe uprawnienia dla UE do podejmowania działań w przypadku transgranicznych zagrożeń zdrowia

Wspólne działanie europejskie na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 jest niezbędne, stwierdzono w rezolucji. Unia Europejska musi nie tylko wyjść z tego kryzysu silniejsza, ale także jej instytucje powinny być uprawnione do działania w przypadku wystąpienia transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Umożliwiłoby to im niezwłoczne skoordynowanie reakcji na szczeblu europejskim i skierowanie niezbędnych środków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, niezależnie od tego, czy chodzi środki materialne takie jak maski, respiratory i leki, czy o pomoc finansową.

Posłowie wyrażają również poparcie dla zwiększenia produkcji w UE kluczowych produktów, takich jak leki, składniki farmaceutyczne, wyroby medyczne, sprzęt i materiały, aby być lepiej przygotowanym na przyszłe globalne wstrząsy.

Granice muszą być otwarte dla podstawowych towarów

Posłowie nalegają, aby granice w UE były otwarte w celu zapewnienia przepływu leków i wyposażenia ochronnego, wyrobów medycznych, żywności i podstawowych towarów. Jednolity rynek UE jest źródłem „naszego wspólnego dobrobytu” i kluczem do natychmiastowej i ciągłej reakcji na COVID-19, podkreślają.

Parlament wzywa również do utworzenia europejskiego mechanizmu reagowania w dziedzinie zdrowia, aby zapewnić lepsze przygotowanie na wszelkiego rodzaju kryzysy zdrowotne lub sanitarne w przyszłości. Wspólne zapasy sprzętu, materiałów i leków mogłyby zostać szybko zmobilizowane w celu ratowania życia. Posłowie chcą również przeznaczenia dodatkowych funduszy UE na finansowanie szybkich badań nad szczepionką.

Potrzeba skoordynowanych działań po okresie izolacji

Posłowie do PE podkreślają ponadto potrzebę skoordynowanego podejścia po zakończeniu izolacji w UE, aby uniknąć ponownego pojawienia się wirusa. Wzywają oni państwa UE do wspólnego opracowania kryteriów zniesienia kwarantanny i innych środków nadzwyczajnych oraz zwracają się do Komisji Europejskiej o uruchomienie skutecznej strategii wyjścia, obejmującej testy na dużą skalę i wyposażenie ochrony osobistej dla jak największej liczby obywateli.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Back to top button