RÓŻNOŚCI

Raport IPCC – Zmiany klimatu 2022. Niszczycielskie susze, ekstremalne zjawiska pogodowe, śmiertelne upały czy powodzie

Zmiany pogody na świecie

Huraganowe wiatry, bezśnieżne zimy, upalne lata…brzmi znajomo?

Klimatyczni denialiści wciąż twierdzą, że nie ma to nic wspólnego ze zmianami na Ziemi. A jednak… Druga część Szóstego Raportu IPCC pt. „Zmiany klimatu 2022: Konsekwencje, adaptacja i zagrożenia”, skierowanego do rządzących na całym świecie nie pozostawia złudzeń: problemy z dostępnością do wody pitnej, niszczycielskie susze, ekstremalne zjawiska pogodowe, śmiertelne upały czy powodzie będa nam towarzyszyć w najbliższych latach.

Wnioski z dokumentu, nad którym pracowało 270 naukowców z całego świata można uznać za obowiązujący stan wiedzy ludzkości w zakresie zmian klimatycznych. Co więcej raport został zaakceptowany przez przedstawicieli 195 państw. Naukowcy podkreślają, że problem wzrostu średnich temperatur na świecie wcale nie jest tak odległy, skutki będą odczuwalne coraz boleśniej, także w Polsce.

– Zmiany klimatu już spowodowały na Ziemi znaczne i często nieodwracalne szkody w wielu ekosystemach. Już w chwili obecnej około połowa gatunków zaczęła migrować w kierunku biegunów. Kolejne gatunki wymierają. Globalnie, rosną problemy z dostępem do wody. Pojawiają się również problemy z produkcją żywności.

To oznacza, że coraz większa liczba ludzi staje się narażona na negatywne skutki zmian klimatu. Nawet połowa ludzkości może znajdować się w miejscach narażonych. Ale nie można zapomnieć, że ludzie są zależni od lokalnych ekosystemów – dewastacja tych ostatnich stanowi zagrożenie dla życia ludzi. Bez zadbania o naturę sami narażamy się na bardzo negatywne skutki.

Nie możemy zapomnieć, że sami jesteśmy znacząco narażeni na negatywne efekty zmian klimatu – rosnące okresy upałów i nocy tropikalnych, powodzie, huraganowe wiatry czy gwałtowne burze – nie mówiąc nawet o suszach – to nie dalekie zagrożenia, ale coś co powoli staje się codzienną rzeczywistością w Polsce.

Mając to na uwadze, musimy podjąć kroki, by – niezależnie od niezbędnych działań dotyczących redukcji naszych emisji – przygotować się również na negatywne efekty zmiany klimatu. Dostosować nasze budownictwo i planowanie przestrzenne do istniejących zagrożeń. Rozprzestrzeniać wiedzę o grożących nam zjawiskach. Możemy ograniczyć zmianę klimatu, ale w pełni jej nie damy już rady uniknąć, więc musimy się do niej przystosować – mówi Marcin Kowalczyk, szef Zespołu Klimatycznego WWF Polska.

Sucha Polska

To klimatyczne domino zaczęło przewracać się kilkadziesiąt lat temu, a ze skutkami musimy borykać się teraz. Problem nie ominie także naszego kraju. W raporcie możemy przeczytać, że przy obecnym poziomie emisji gazów cieplarnianych i braku ich całkowitej redukcji do końca XXI wieku, skutki w niedoborze wody w Polsce może odczuwać nawet 15 milionów osób.

– Na szczycie COP26 padło wiele obietnic i wielkich słów, ale nie poszły za tym konkretne działania. Kolejna część raportu IPCC przypomina opinii publicznej, że problem ocieplenia Ziemi nie rozwiąże się sam. Aby uniknąć katastrofy bezwzględnie należy przerwać emisje, ale także obniżyć ilość gazów cieplarnianych w atmosferze.

Raport IPCC pojawił się w tragicznym punkcie historii Europy. Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie powodują, że wszystkie inne problemy schodzą na dalszy plan, ale niestety groźba katastrofy klimatycznej nie zniknie bez zdecydowanych działań.

Dramatyczne prognozy dowodzą, że już dziś musimy przestać szukać usprawiedliwień dla zaniechań. Nie można wciąż zasłaniać się okresowym brakiem wiatru czy niedoskonałymi magazynami energii. Dysponujemy środkami technicznymi, aby osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone przez naukę. Konieczne jest także zwiększenie nakładów na badania nowych technologii dla energetyki odnawialnej (np. magazynowania energii).

Dziś już nikt nie próbuje zaprzeczać, że zmiany klimatyczne są wywołane przez człowieka. Na emisji dwutlenku węgla swój dobrobyt zbudowały przede wszystkim bogate, wysoko rozwinięte kraje. Obecnie właśnie te bogate kraje mają wystarczający potencjał ekonomiczny i technologiczny, aby skutecznie wyeliminować gazy cieplarniane – podkreśla Mikołaj Troczyński, specjalista ds. Odnawialnych źródeł energii Fundacji WWF Polska.
(WWF)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button