ŚWIAT

Rada Europejska. Ukraina i Mołdawia oficjalnie kandydatami do UE

Unia Europejska

Rada Europejska przyznała status krajów kandydujących Ukrainie i Mołdawii.

Szczerze jest wątpiące czy kiedykolwiek Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej z wielu powodów.

Podobnie jest jak z Turcją, która kandydatem jest od 1999 roku i nic z tego nie wynika.

Oświadczenie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuki von der Leyen w sprawie wniosków o członkostwo w UE Ukrainy, Mołdawii i Gruzji

„Powiem bardzo krótko, ponieważ to bardzo ważny moment i bardzo dobry dzień dla dzisiejszej Europy.

Serdecznie gratuluję prezydentowi Zełenskiemu, prezydentowi Sandu i prezydentowi Zourabichvili. Wszystkie trzy kraje są częścią naszej europejskiej rodziny, nigdy nie pozostawiliśmy co do tego żadnych wątpliwości. Potwierdza to dzisiejsza historyczna decyzja liderów.

Daje wszystkim trzem perspektywę przystąpienia do UE i wyznacza drogę do przodu. Myślę, że to chwila wielkiej satysfakcji. Jestem bardzo zadowolona z poparcia naszych opinii przez Liderów. Nie ma lepszego znaku nadziei dla obywateli Ukrainy, Mołdawii i Gruzji w tych niespokojnych czasach.

Oczywiście wszystkie kraje muszą odrobić pracę domową przed przejściem do kolejnego etapu procesu akcesyjnego. Jestem jednak przekonana, że wszyscy będą działać tak szybko, jak to możliwe i jak najciężej pracować nad wdrożeniem niezbędnych reform. Nie tylko dlatego, że muszą iść naprzód na europejskiej ścieżce akcesyjnej, ale przede wszystkim dlatego, że te reformy są dobre dla krajów, dobre dla demokracji, ponieważ wzmacniają konkurencyjność wszystkich trzech krajów, a ostatecznie są dobre dla obywateli.

Chciałabym podkreślić, że jestem głęboko przekonana, że decyzja, którą dziś podjęliśmy, wzmacnia nas wszystkich. Wzmacnia Ukrainę, Mołdawię i Gruzję w obliczu rosyjskiej agresji. I wzmacnia Unię Europejską. Ponieważ raz jeszcze pokazuje światu, że Unia Europejska jest zjednoczona i silna w obliczu zagrożeń zewnętrznych.

Bardzo dziękuję.”

David McAllister (PPE, DE) wygłosił w czwartek po ogłoszeniu decyzji Rady Europejskiej następujące oświadczenie

„Przyznając Ukrainie i Republice Mołdawii status kandydata do UE, Unia Europejska demonstruje swoje niezachwiane zaangażowanie wobec tych krajów i ich dobrowolnie wybranej europejskiej ścieżki. Dzisiejsza decyzja oznacza historyczny moment dla naszej Unii Europejskiej. Jest to demonstracja przywództwa, odpowiedzialności, stanowczości i pryncypialna wizja polityczna, a także znak nadziei dla obywateli Ukrainy i Republiki Mołdawii. Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejszą decyzję Rady Europejskiej w czasie bezprecedensowych wyzwań geopolitycznych. Nadanie takiego samego statusu Gruzji jest w zasięgu wzroku, gdy jego rząd zrealizuje wskazane priorytety.”

Premier w Brukseli: aby dać odpór atakowi Rosji, Ukraina potrzebuje nadziei i tę nadzieję dzisiaj jej daliśmy

Podczas trwającego w Brukseli szczytu Rady Europejskiej, liderzy państw podjęli decyzję o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. To bardzo ważny krok na drodze tych krajów do Wspólnoty, zwłaszcza w obliczu wojny na terenie Ukrainy. Polska w szczególności aktywnie zabiegała o przyznanie statusu kandydata dla walczącego sąsiada. Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, jeszcze trzy miesiące temu wydawało się to niemożliwe. Jednak wysiłki polskiej dyplomacji okazały się skuteczne i przyniosły zamierzony efekt.

– Rada Europejska zdecydowała o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydatów do UE. To świetna wiadomość! Gratulujemy! Aktywnie wspieraliśmy ich wnioski, a teraz cieszymy się razem z Nimi! – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

– Mamy ten historyczny moment dzisiaj osiągnięty. Polska stoi ramię w ramię przy Ukrainie w tej walce o wolność, suwerenność, bezpieczeństwo, przywrócenie pokoju w Europie, w walce z barbarzyńską, bestialską agresją Rosji – podkreślił szef polskiego rządu.

Ważny krok w drodze do UE

Przyznanie statusu kraju kandydującego to ważne wydarzenie. Dziś Ukraina i Mołdawia wykonały duży krok w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Sytuacja Ukrainy jest szczególna – nasz sąsiad cały czas odpiera barbarzyński atak na swoją suwerenność.

– Dzisiaj w naszym bezpośrednim sąsiedztwie mamy do czynienia z barbarzyńską napaścią Rosji. Aby dać jej odpór, Ukraina potrzebuje nadziei. Tę nadzieję dzisiaj jej daliśmy – podkreślił szef polskiego rządu.

Podczas szczytu Rady Europejskiej z liderami państw połączył się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Prezydent Zełenski, który się z nami połączył, dziękował nam, dziękował Polsce. Jestem też bardzo wdzięczny Ukrainie, prezydentowi, całemu narodowi, że bronią wolności, bronią suwerenności, że bronią integralności terytorialnej, że pokazują, czym są prawdziwe europejskie wartości – dodał premier Morawiecki.

Od początku agresji Rosji na Ukrainę, wspieramy naszego wschodniego sąsiada na wiele sposobów. Polki i Polacy otworzyli swoje serca i drzwi przed osobami, które uciekały z ogarniętego wojną kraju. W działania na szczeblu międzynarodowym od samego początku zaangażował się szef polskiego rządu.

– Dzisiaj Ukraina widzi, że może liczyć na Polskę jako na skutecznego sojusznika. Tego, który po trzech miesiącach bardzo trudnych zabiegów dyplomatycznych, dopiął swego. Dopięliśmy tego, że dzisiaj jesteśmy jako cała Europa przy Ukrainie w jej walce o wolność. To się udało – ogłosił premier.

Posłowie chcą przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do UE (przed oficjalną decyzją)

  • Gruzja również powinna zostać krajem kandydującym, gdy tylko przeprowadzi niezbędne reformy
  • Nie ma „szybkiej ścieżki” do członkostwa w UE; akcesja tylko po spełnieniu kryteriów
  • Rozszerzenie UE leży we własnym interesie Unii Europejskiej

Przywódcy UE muszą sprostać swojej historycznej odpowiedzialności i dać wyraźny sygnał polityczny Ukrainie, Mołdawii i Gruzji, potwierdzający ich europejską perspektywę.

529 głosami do 45, przy 14 wstrzymujących się, Parlament przyjął w czwartek rezolucję wzywającą szefów państw i rządów, którzy 23 i 24 czerwca spotkają się na Szczycie do „bezzwłocznego” przyznania Ukrainie i Republice Mołdawii statusu krajów kandydujących do UE. To samo powinno stać się z Gruzją, gdy jej rząd zrealizuje priorytety wskazane w opinii Komisji.

W kontekście brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę, takie posunięcie byłoby równoznaczne z wykazaniem się przywództwem, determinacją i wizją – twierdzą posłowie. Podkreślają, że nie ma „szybkiej ścieżki” do członkostwa w UE, a akcesja pozostaje ustrukturyzowanym procesem opartym na osiągnięciach, który wymaga spełnienia kryteriów członkostwa w UE i jest uzależniony od skutecznego przeprowadzenia reform.

Dumni i zaangażowani członkowie europejskiej rodziny

Parlament wzywa władze Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji, by „jednoznacznie zademonstrowały swoją polityczną determinację w realizacji europejskich ambicji swoich obywateli”, przyspieszając reformy w celu jak najszybszego skutecznego spełnienia kryteriów członkostwa w UE.

Ukraińcy, Mołdawianie i Gruzini zasługują na to, by żyć w wolnych, demokratycznych i zamożnych krajach, które są dumnymi i oddanymi członkami europejskiej rodziny – stwierdzają posłowie do PE, wzywając Radę Europejską do podjęcia pierwszego ważnego kroku w kierunku spełnienia uzasadnionych aspiracji obywateli tych trzech krajów.

Nie ma alternatywy dla rozszerzenia dla dobra samej UE

W rezolucji podkreślono, że nie ma alternatywy dla rozszerzenia, które jest „bardziej niż kiedykolwiek geostrategiczną inwestycją” w stabilną, silną i zjednoczoną UE. Perspektywa pełnego członkostwa w UE dla krajów starających się o członkostwo leży we własnym interesie politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Posłowie domagają się, aby proces rozszerzenia został „wznowiony” i odblokowany w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich.

Kontekst

Zgodnie z art. 49 Traktatu o UE każde państwo europejskie, które szanuje wartości, o których mowa w art. 2, i zobowiązuje się je wspierać, może ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Decyzję o nowym członkostwie w UE podejmuje jednogłośnie Rada, po konsultacji z Komisją i uzyskaniu zgody Parlamentu.

Ukraina (28 lutego), Republika Mołdawii i Gruzja (3 marca) złożyły wnioski o członkostwo w UE w następstwie ataku Rosji na Ukrainę. W dniu 17 czerwca Komisja opublikowała opinie na temat tych trzech wniosków, zalecając Radzie potwierdzenie perspektyw Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji na członkostwo w UE.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button