BIAŁYSTOK

Puszcza Augustowska. Czternaście głuszców z Białorusi w Polsce

Nadleśnictwo Głęboki Bród

Do Puszczy Augustowskiej dotarło 14 głuszców (7 kur i 7 kogutów) pochodzących z Białorusi.

Jest to hodowla głuszców, która znajduje się w Puszczy Nalibockiej na Białorusi, prowadzonej przez Republikański Rezerwat Krajobrazowy „Nalibotsky”.

Kontrola weterynaryjna na granicy – samica głuszca z Białorusi (fot. Dorota Ławreszuk i Wojciech Misiukiewicz)

Głuszce przekroczyły granicę białorusko-polską z zachowaniem wszystkich reżimów weterynaryjnych i celnych. W tej chwili odizolowane ptaki zostały poddane 30-dniowej obserwacji pod nadzorem Powiatowego Inspektora Weterynarii. Po tym okresie zostaną włączone do stada zarodowego głuszców w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców prowadzonym przez Nadleśnictwo Głęboki Bród.

Są to głuszce z podgatunku Tetrao urogallus major – dokładnie takiego, który występuje w Puszczy Augustowskiej, a zatem pożądanego do hodowli prowadzonej przez Nadleśnictwo Głęboki Bród. Ptaki znacząco wzbogacą pulę genową stada zarodowego, a potomstwo po nich w kolejnych latach będzie wypuszczane na wolność w Puszczy Augustowskiej oraz przekazywane do innych ośrodków hodowli głuszców, które hodują głuszce nizinne, zarówno w kraju jak i za granicą.

Głuszce już w Puszczy Augustowskiej (fot. Dorota Ławreszuk i Wojciech Misiukiewicz)

Głuszec jest największym kurakiem leśnym w Europie, pięknym chronionym ptakiem, który znajduje się na krawędzi wyginięcia w Polsce i w większości krajów europejskich. Lasy Państwowe, w tym Nadleśnictwo Głęboki Bród, realizują kilka projektów poświęconych ochronie tego gatunku.
(Nadleśnictwo Głęboki Bród)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button