POLSKAŚWIAT

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe szefów obrony, infrastruktury i klimatu

Polska - Niemcy

W Warszawie odbyło się dwustronne spotkanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem.

Rozmowy odbyły się w ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska oraz kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Olafa Scholza.

Spotkanie ministrów obrony dotyczyło relacji dwustronnych w zakresie obronności, jak również bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. Ministrowie omówili kwestię lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie oraz sprawy związane z ochroną granic.

Polsko-niemieckie rozmowy o transporcie, infrastrukturze transportowej i cyfryzacji

Pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska oraz kanclerza Niemiec Olafa Scholza odbyły się w Warszawie polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W ich ramach minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski spotkali się z ministrem transportu i cyfryzacji Niemiec Volkerem Wissingiem.

Głównym tematem dyskusji była intensyfikacja współpracy między naszymi państwami w obszarze transportu, rozwoju odpornej infrastruktury transportowej oraz w obszarze cyfrowym. Ministrowie omówili potrzebę zwiększenia liczby połączeń kolejowych między polskimi i niemieckimi miastami oraz rozwoju infrastruktury kolejowej łączącej nasze państwa. Jest to wynik stale rosnącego ruchu pasażerskiego i towarowego między Polską a Niemcami. Minister Dariusz Klimczak podkreślił potrzebę modernizacji i pełnej elektryfikacji linii kolejowej ze Szczecina do Berlina, rozwój połączenia Berlin – Kostrzyn nad Odrą oraz potrzebę rozpoczęcia rozmów o wyznaczeniu korytarza linii kolejowej dużych prędkości między Poznaniem a Berlinem. Rozmowa dotyczyła również poprawy oferty dla pasażerów na trasach kolejowych łączących Polskę i Niemcy, w tym kontynuacji działań na rzecz koordynacji rozkładów jazdy.

– Zależy nam na zapewnieniu w pełni zintegrowanej, kompatybilnej i elastycznej komunikacji, odpornej na sytuacje kryzysowe – zaznaczył minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Ministrowie uzgodnili kontynuację działań na rzecz realizacji projektu Polsko-Niemieckiego Biletu Przyjaźni. Inicjatywa ta związana jest z 35. rocznicą upadku żelaznej kurtyny w Europie. W kontekście współpracy na forum UE ministrowie wspólnie zgodzili się, że potrzebne jest wzmocnienie instrumentu finansowego typu CEF w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2028-2034 oraz przesunięcie środka ciężkości w jego ramach w kierunku cywilno-wojskowej infrastruktury o podwójnym zastosowaniu.

– Aby zrealizować ambitne cele polityki transportowej UE kolejna perspektywa finansowa musi szerzej uwzględniać środki na transport –  zaznaczył minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Podczas sesji plenarnej polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych minister Dariusz Klimczak przedstawił przebieg rozmów bilateralnych. Konsultacje zwieńczyło ogłoszenie polsko-niemieckiego planu działania obejmującego szerokie spektrum współpracy międzyrządowej, w tym obszar ,,transport i infrastruktura”.

Rozmowy dot. ochrony środowiska i klimatu w ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych

Dwustronna współpraca na rzecz ochrony środowiska i ekosystemu rzeki Odry oraz walka z nielegalnym transportem odpadów to tylko niektóre tematy rozmowy minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z niemiecką minister środowiska Steffi Lemke. Spotkanie odbyło się w ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.

Najważniejsze informacje:

  • Spotkanie było elementem polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska oraz Kanclerza RFN Olafa Scholza.
  • Ministerstwo jest w stałym dialogu z niemieckim odpowiednikiem.
  • Współpraca polsko-niemiecka w zakresie klimatu, energii i środowiska zyskuje na znaczeniu. W obliczu politycznych zawirowań we Francji wychodzi na pierwszy plan w Unii Europejskiej. Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za wyzwania, przed którymi stoi dzisiaj Unia.
  • Podczas spotkania dyskutowano o wspólnych priorytetach w kwestii środowiska i obszarach, gdzie Polska i Niemcy mogą rozwijać współpracę bilateralną. Kontynuowano dialog w sprawie rozwiązania problemu nielegalnego przemieszczania odpadów.
  • Ważnym elementem rozmów była współpraca wokół Odry – zarówno odbudowy jej ekosystemu, jak i projektu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry po stronie polskiej.  

Wspólne wyzwania – lokalne, europejskie i globalne

Podczas kolejnego bilateralnego spotkania poruszono szereg kwestii:

  • współpracę przy odbudowie ekosystemu Odry po katastrofie z 2022 r.,
  • potrzebę współpracy na rzecz poszukiwania nowych środków na ochronę i poprawę stanu wód śródlądowych w Europie w przyszłej perspektywie finansowej,
  • potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania dialogu z młodzieżą, postanowiono o wznowieniu współpracy Młodzieżowych Rad Klimatycznych.

– Wiele nas łączy, tę dobrą energię będę przekładać na skalę europejską. W obliczu zawirowań we Francji współpraca Polski i Niemiec wychodzi na pierwszy plan w Unii Europejskiej – podsumowała ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Transgraniczna ochrona przyrody i współpraca w zakresie ekosystemu Odry

Polska na bieżąco monitoruje poziom zagrożenia i zanieczyszczeń w Odrze – nie rzadziej niż raz na tydzień międzyresortowy zespół ds. rzeki Odry analizuje sytuację i podejmuje odpowiednie działania antykryzysowe.  

Rząd podejmuje także systemowe działania, mające na celu usunięcie pierwotnych przyczyn katastrofy Odry w 2022 r. Obejmują one rozwiązania legislacyjne, ale też środki techniczne związane z odsalaniem.

W ostatnich miesiącach bieżąca transgraniczna wymiana informacji uległa znacznej poprawie – co tydzień raporty o aktualnej sytuacji przesyłane są stronie niemieckiej, z kolei strona polska otrzymuje cotygodniowe raporty z kraju związkowego Brandenburgia.

– Bardzo cieszy mnie inauguracja prac polsko-niemieckiej grupy eksperckiej ds. ochrony Odry, której pierwsze spotkanie odbyło się 12 czerwca. Wierzę, że przyczyni się ono do jeszcze efektywniejszej wymiany informacji i dobrych praktyk sprzyjających poprawie stanu Odry – zaznaczyła ministra Paulina Hennig-Kloska.

Walka z nielegalnym przemieszczaniem odpadów

Obie strony podjęły także dyskusję w celu znalezienia rozwiązań mających na celu zapobieganie nielegalnemu przemieszczaniu odpadów.

Strona polska z zadowoleniem przyjęła planowane utworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy ekspertami zajmującymi się problematyką nielegalnego przemieszczania odpadów pomiędzy Niemcami a Polską. Zacieśnienie współpracy w tym obszarze z pewnością przyczyni się do skuteczniejszej walki z nielegalnym transportem odpadów w przyszłości. Ministra Paulina Hennig-Kloska podkreśliła też polską wolę wypracowania rozwiązania akceptowalnego dla obu stron.

Polsko-niemiecka współpraca w zakresie zielonej transformacji

W ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych odbyło się również spotkanie z wicekanclerzem, ministrem gospodarki i ochrony klimatu Niemiec Robertem Habeckiem, w którym uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Tematem rozmów była m.in. współpraca dot. zielonej transformacji i odnawialnych źródeł energii.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button