LOTNICZE NEWSY

Polskie niebo od 1 maja. Będzie paraliż? Decyzja Eurocontrol

Polska przestrzeń powietrzna

Eurocontrol jeszcze nie podjął decyzji ws. masowych odwołań lotów nad polskim niebem.

Jest ryzyko, że nad polską przestrzenią powietrzną trzeba będzie przekierować ponad tysiąca rejsów każdego dnia.

ZOBACZ WIĘCEJ: Protest kontrolerów ruchu lotniczego. „Mobbing i zła atmosfera”. Odchodzą z pracy. Czy polskie niebo zostanie zamknięte?

W związku z trwającymi rozmowami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z kontrolerami ruchu lotniczego 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawicieli PAŻP z Europejską Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w sprawie ewentualnego rozpoczęcia w polskiej przestrzeni powietrznej procedury massive cancellation, czyli kasowania połączeń lotniczych. Na chwilę obecną procedura ta nie została uruchomiona.

Wspólnie z EUROCONTROL ustalono, że pomimo zmniejszonej obsady kontrolerów ruchu lotniczego od 1 maja loty z polskich lotnisk regionalnych oraz loty nad Polską powinny odbywać się bez gwałtownych zakłóceń. Większe nieregularności lotów spodziewane są na lotniskach Warszawie i Modlinie.

Bez względu na to, jak mocno zostanie ograniczony ruch lotniczy, wszystkie operacje lotnicze będą odbywać się z zachowaniem standardów bezpieczeństwa.

ZOBACZ TAKŻE: W maju 2022 roku paraliż przestrzeni powietrznej nad Polską. Milionowe straty linii lotniczych

Prezes ULC w oparciu o narzędzia i kompetencje określone w art. 21 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze sprawuje nadzór nad PAŻP, do zadań której należy w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu lotniczego.

Jednak kompetencje Prezesa ULC jako władzy lotniczej nie obejmują nadzoru właścicielskiego nad PAŻP. Prezes ULC nie posiada umocowania i narzędzi do angażowania się w spory społeczne na gruncie prawa pracy w zakresie instytucji przez niego nadzorowanych.

Urząd, mimo iż nie jest stroną sporu, podejmuje wszystkie możliwe działania, by zachować ciągłość połączeń lotniczych i jest w stałym kontakcie z właściwymi w sprawach lotnictwa międzynarodowymi instytucjami, w tym Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

OŚWIADCZENIE ZZKRL

„Walczymy o bezpieczeństwo i o powrót kultury bezpieczeństwa pracy a to oznacza środowisko zaufania, które buduje się a nie kupuje. Czekamy na fakty, a nie tylko słowa. Lotnictwo to dziedzina, której fundamentami są wiarygodność i zaufanie. Kiedy wydajemy pilotowi instrukcje, to nie ma on wątpliwości, że dbamy o jego bezpieczeństwo i powierza nam swoje oraz pasażerów życie. Z takiej kultury się wywodzimy więc to, że interweniowaliśmy ponad cztery miesiące temu nie było zabiegiem negocjacyjnym tylko wyrazem naszej odpowiedzialności i troski.

Konflikt nie opiera się na kwestii „kupienia nas” i tylko finansach. Kluczem jest odbudowanie instytucji z wysoką kulturą bezpieczeństwa zarówno dla pracujących w niej, jak i tych dla których ta instytucja pracuje.

Mówimy o życiu setek tysięcy pasażerów dziennie.

Indywidualne decyzje, jakie podjęli kontrolerzy ruchu lotniczego są głęboko przemyślane i były odwlekane w czasie tak długo, jak to było możliwe. Te decyzje to gotowość zmiany całego swojego życia, położenie na szali swoje kariery zawodowej. Doszło do tej sytuacji przez systematyczną degradacje systemu bezpieczeństwa w PAŻP, na którą nie mogliśmy się dłużej godzić.

Negocjacje dotyczą zakresu:

1. Bezpieczeństwa- rozmawiamy z kierownictwem PAŻP o 24 punktach w tym kwestiach m.in. SPO (Single Person Operations), o których Państwa informowaliśmy od blisko dwóch lat.

2. Regulamin pracy – przestrzegania zasad czasu pracy określonych m.in. w ustawie o PAŻP (w szczególności maksymalnie 8-godzinnego dnia pracy), jak również w rozporządzeniach unijnych.

3. Regulamin wynagradzania – przejrzystej siatki płac, obiektywnych i adekwatnych do odpowiedzialności zasad wynagradzania.

4. Wycofanie niezgodnych z polskim prawem zarządzeń byłego p.o. Prezesa.

5. Przywrócenie do pracy – niesłusznie zwolnionych kontrolerów.

6. Pociągnięcie do odpowiedzialności – wszystkich, których działania lub zaniechania doprowadziły do obecnego kryzysu bezpieczeństwa.

7. Przywrócenie etosu pracy – przyjęcie kodeksu etyki, który będzie chronił sygnalistów i skutecznie zapobiegał mobbingowi.

Pomimo wywieranej na nas presji i rozumiejąc zaniepokojenie opinii publicznej, nie zrezygnujemy z odbudowania bezpieczeństwa na polskim niebie. Mamy nadzieję, na porozumienie tak szybko jak to będzie tylko możliwe, po naszej stronie jest pełna gotowość do konstruktywnej i merytorycznej współpracy.”

Wspólny komunikat po spotkaniu przedstawicieli PAŻP oraz ZZKRL

20 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

W trakcie spotkania Pracodawca przedstawił wstępny projekt porozumienia ustalający zakres działań niezbędnych do poprawy warunków pracy i wynagradzania. Przedstawiciele ZZKRL zobowiązali się przekazać Pracodawcy własną propozycję aneksu do Regulaminu Wynagradzania oraz zmian do Regulaminu Pracy. Strony zobowiązały się prowadzić dalsze rozmowy celem osiągnięcia porozumienia. Kolejne spotkanie odbędzie się najpóźniej 25.04.2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 12.00.

Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button