RÓŻNOŚCI

Polska. Podsumowanie 2021. Plany w 2022 roku: ponad 345 km dróg

Polskie drogi

Koniec roku to czas podsumowań. Zapraszamy zatem do naszego résumé ostatnich 12 miesięcy.

Rok 2021 zakończono, realizując 109 zadań o łącznej długości ponad 1373 km. W tym roku udostępniono do ruchu ponad 425 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4624,9 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 753,6 km autostrad i 2871,3 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych są obecnie 22 zadania o łącznej długości 305,9 km z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz jedna obwodnica o długości około 6 km z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100).

 • Rok 2021 to kolejny rok wielu realizacji. Obecnie mamy 109 zadań na tym etapie.  
 • Przez ostatnie 12 miesięcy do ruchu zostało oddanych ponad 425 km nowych dróg. 
 • W 2021 roku ogłoszono przetargi na realizację 27 odcinków nowych dróg o długości około 334 km i podpisaliśmy 46 umów na zadania o łącznej długości 555 km i wartości 16,8 mld zł. 

– 2021 rok obfitował w ważne dla kierowców wydarzenia. Dzięki ciężkiej pracy GDDKiA, projektantów, inżynierów i wykonawców udało się oddać do ruchu ponad 400 km nowych dróg, w przeważającej części autostrad i dróg ekspresowych. W tym roku kierowcy zyskali ważne odcinki międzynarodowej trasy Via Carpatia S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem, odcinki trasy Via Baltica S61 Śniadowo – Łomża, S61 Kolno – Stawiski – Szczuczyn oraz Wysokie – Raczki. W 2021 r. oddaliśmy do ruchu także kilka odcinków autostrady A1 na terenie woj. łódzkiego i śląskiego, dzięki czemu trasa ta jest w użytkowaniu na niemal całym przebiegu od Trójmiasta do południowej granicy kraju. Znacząco wydłużyła się też droga ekspresowa S7, do ruchu oddano odcinki Mława – Strzegowo i Strzegowo – Pieńki na północ od Warszawy, a także dwa odcinki ułatwiające podróż na trasie ze stolicy do Krakowa. Kierowcy zyskali ponadto odcinki S3 w województwie zachodniopomorskim i dolnośląskim. Do ruchu oprócz autostrad i dróg ekspresowych oddaliśmy także obwodnice, m.in. Stalowej Woli i Niska, Myśliborza, Łańcuta i Niemodlina – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– To kolejny rok, kiedy zdajemy test odpowiedzialności i skuteczności. Ten intensywny rok na budowach dróg krajowych przyniósł około 425 km nowych odcinków. Ponadto podpisaliśmy 46 umów na realizację odcinków o łącznej długości 555 km i wartości 16,8 mld zł. Ta kwota to perspektywa i stabilność dla branży – podkreślał Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Jednak zanim rozpocznie się realizacja, musimy wybrać wykonawcę. I w tym momencie przychodzi czas na postępowania przetargowe. W tym roku zostało ogłoszonych 27 przetargów na realizację zadań o łącznej długości około 334 km – dodał Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Podsumowanie – 2021 r. – najważniejsze liczby i odcinki udostępnione kierowcom (fot. GDDKiA)

Rok 2021 ponad plan

Na początku 2021 roku planowano, że udostępni się do ruchu 33 zadania o długości ponad 385 km. Mimo kolejnego roku z pandemią w tle, udało się nie tylko zrealizować ten plan, ale wypracować jeszcze więcej, bo ponad 425 km. 

W tym roku oddano do ruchu ok. 425 km dróg: 

 • A1 Tuszyn – Piotrków Trybunalski Południe (15,9 km) 
 • A1 Kamieńsk – Radomsko (16,7 km) 
 • A1 Radomsko – granica woj. łódzkiego i śląskiego (7 km) 
 • A1 granica woj. łódzkiego i śląskiego – Częstochowa Północ (16,9 km)  
 • S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap, II jezdnia) (ok. 9,7 km)  
 • S2 Puławska – Warszawa Wilanów (4,6 km)  
 • S3 obwodnica Brzozowa wraz z odcinkiem Brzozowo – Miękowo (ok. 22,4 km) 
 • S3 Miękowo – Rzęśnica (ok. 4 km) 
 • S3 Polkowice Północ – Lubin Północ (ok. 14,4 km)  
 • S5 Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ (9,7 km)  
 • S7 Mława – Strzegowo (21,5 km) 
 • S7 Strzegowo – Pieńki (22 km)  
 • S7 Tarczyn Północ – początek obwodnicy Grójca (ok. 5,6 km) 
 • S7 Szczepanowice – Widoma 13,1 km  
 • S7 Lubień – Naprawa (II jezdnia) (7,6 km) 
 • S11 obwodnica Kępna (etap II) (ok. 6,8 km) 
 • S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (I jezdnię) (ok. 9,6 km) 
 • S19 Lublin – Niedrzwica Duża (ok. 12 km)  
 • S19 obwodnicę Kraśnika (Kraśnik Północ – Kraśnik Południe) (9,6 km) 
 • S19 Kraśnik Południe – Janów Lubelski (18,2 km) 
 • S19 obwodnicę Janowa Lubelskiego (Janów Lubelski Północ – Janów Lub. Południe) (6,4 km) 
 • S19 Janów Lubelski Południe – Lasy Janowskie (ok. 8,3 km) 
 • S19 Lasy Janowskie – Zdziary (ok. 9,5 km) 
 • S19 Rudnik nad Sanem – Nisko (ok. 6,5 km) 
 • S19 Nisko – Jeżowe (ok. 11,1 km) 
 • S19 Jeżowe – Łowisko (ok. 10,3 km) 
 • S19 Łowisko – Sokołów Małopolski Północ (ok. 8,2 km) 
 • S61 Śniadowo – Łomża Południe (ok. 17 km) 
 • S61 Kolno – Stawiski (ok. 16,4 km) 
 • S61 Stawiski – początek obwodnicy Szczuczyna (18 km) 
 • S61 Wysokie – Raczki (20,2 km)  
 • DK26 obwodnica Myśliborza (3,4 km)  
 • DK46 obwodnica Niemodlina (ok. 11,5 km) 
 • DK61 od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Wolską w Legionowie (1,8 km)  
 • DK63 od istniejącej drogi krajowej w rejonie Wygody do drogi ekspresowej S61, czyli do węzła Łomża Południe w ramach S61 Łomża Południe – Łomża Zachód (8,9 km) 
 • DK77 obwodnica Stalowej Woli i Niska (15,2 km) 
 • DK94 obwodnica Łańcuta (5,8 km) 

W przypadku drogi ekspresowej S7 Napierki – Mława przełożono ruch na odcinku o długości 10 km na jedną jezdnię i 3 km na dwie jezdnie. Na odcinku Mława – Strzegowo i Strzegowo – Pieńki ruchu odbywa się po dwóch jezdniach. Na Pieńki – Płońsk dwie jezdnie udostępnione są na długości 4,3 km, na ok. 7 km ruch odbywa się po drogach serwisowych, zaś końcówka tego odcinka już przed Płońskiem na 5-kilometrowym odcinku ruch przełożony jest na jedną jezdnią. Ponadto udostępniono ok. 3 km ostatniego odcinka A1 Piotrków Trybunalski – Kamieńsk, który w całości zostanie udostępniony w przyszłym roku, dopełniając tym samym całą autostradę A1. 

Najważniejsze liczby 2021 roku 

Wyżej wymieniono już nowe odcinki dróg udostępnione dla kierowców. Było to 37 odcinków i ponad 425 km! 

Ponadto w 2021 roku ogłoszono przetargi dla 27 odcinków o łącznej długości około 334 km i wartości ponad 15 mld zł – 25 zadań z PBDK o łącznej długości 325,3 km oraz dwie obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 9 km.  

Od 1 stycznia 2021 r. podpisano 46 umów na drogi o łącznej długości 555 km i wartości 16,8 mld zł. Z tego 35 umów to zadania z PBDK o łącznej długości 465 km i wartości ponad 15,3 mld zł oraz jedenaście to obwodnice z PB100 o długości 90,1 km i wartości blisko 1,5 mld zł.

GDDKiA największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

W związku z podpisaniem w 2021 roku kolejnych umów o dofinansowanie GDDKiA stała się Beneficjentem łącznie 72 projektów z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartości całkowita tych inwestycji wynosi ponad 79,5 mld zł, w tym koszty kwalifikowane to około 44,3 mld zł oraz wkład UE to około 37,6 mld zł. Uwzględniając nowe umowy o dofinansowanie oraz obecny kurs euro, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 87 proc. 

Nowe drogi

S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW)  

GDDKiA opracowała Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 (odcinek Toruń – Warszawa) wraz z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Przebieg przyszłej S10 od autostrady A1 w kierunku połączenia z OAW zakłada przejście w sąsiedztwie Płocka w sposób umożliwiający przejęcie ruchu tranzytowego przechodzącego przez miasto, z uwzględnieniem skomunikowania z rafinerią i jej rozbudowy. Połączenie z OAW przewidziano na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. Szacunkowa długość S10 wyniosłaby ok. 100 km. 

Przypomnijmy, że Studium korytarzowe jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej i służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętymi ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwala na wybór optymalnych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i jednocześnie realnych pod względem ekonomicznym.

S5 między Ostródą a Grudziądzem 

Podpisano umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowej dla około 90 km drogi ekspresowej S5 między Ostródą a Grudziądzem. W ubiegłym roku zakończono prace nad Studium korytarzowym dla tej drogi, które jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, czyli STEŚ. Z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich m.in. przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac wskazano dwa, o szerokości kilku kilometrów każdy.

S7 od Krakowa do Myślenic 

W ubiegłym roku informowano o rozpoczęciu prac nad Studium korytarzowym dla drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice.

1 2 3Następna strona
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button