GOSPODARKAPOLSKA

Polska. Budżet 2022 przyjęty przez Sejm. Oświadczenie rządu

Polski budżet

– Według naszych prognoz PKB w 2022 r. wyniesie 4,6 proc.

Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych według metodologii UE wyniesie ok. 2,9% PKB, czyli poniżej granicy 3% PKB. Budżet na 2022 r. zakłada wzrost dochodów, dzięki którym będziemy mogli podejmować działania proinwestycyjne i kontynuować dotychczasowe programy rządowe – wskazuje wiceminister finansów Sebastian Skuza. Wg PiS:

 • Budżet na 2022 r. to kolejny impuls do dalszego rozwoju polskiej gospodarki.
 • To bezpieczny i wspierający odbudowę polskiej gospodarki plan finansowy.
 • Dochody wyniosą 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł.

W ustawie budżetowej na 2022 r. przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 491,9 mld zł
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 521,8 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 29,9 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 2,9% PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 56,6 % PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6%,
 • wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3%,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5%,
 • wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 9,2 %.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich: 85,9 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 96,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 10,2 mld zł.

Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie miał wpływ dalszy dynamiczny rozwój gospodarki. Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim wyżej wymienionymi szacunkami makroekonomicznymi.

Wydatki

Ustawa budżetowa na rok 2022 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2022 r. rząd zapewni m.in.

 • zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu 5,75% PKB,
 • środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89%,
 • 2,2% PKB na obronę narodową,
 • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
 • środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
 • zwiększenie wydatków na rolnictwo.

Jednocześnie w budżecie państwa na rok 2022 zostały zabezpieczone środki w wysokości 6,4 mld zł w rezerwie celowej pn. „Wydatki związane z realizacją działań łagodzących skutki inflacji, w tym na dodatki osłonowe oraz ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej jako jedno z działań w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej”.

Oświadczenie CIR ws. budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

„Porównywanie obecnego budżetu KPRM z budżetami z lat ubiegłych jest nieadekwatne. Od 2015 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów realizuje znacznie więcej zadań niż kiedykolwiek wcześniej. W ostatnich latach do KPRM włączone zostały też piony: europejski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz cyfryzacji z byłego Ministerstwa Cyfryzacji. Kancelaria jest też ośrodkiem koordynacji Narodowego Programu Szczepień. Na 2021 rok. dodatkowo uwzględniono w budżecie dotacje, które w głównej mierze dotyczą kwestii pomocy dla osób niepełnosprawnych. Nieporównywalna skala zadań nie pozwala porównywać budżetu urzędu w różnych latach.

Znacznie więcej zadań niż kiedykolwiek wcześniej

W trakcie ostatnich sześciu lat zaszło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dużo zmian: urząd realizuje zdecydowanie więcej zadań niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko w ubiegłym roku do KPRM włączone zostały piony: europejski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz cyfryzacji z byłego Ministerstwa Cyfryzacji. Warto dodać, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów to również ośrodek koordynacji walki z pandemią COVID-19 oraz Narodowego Programu Szczepień. Do realizowanych zadań doszły nowe, których wcześniej nie było.

W związku z tym niemożliwe jest porównywanie obecnego budżetu urzędu z budżetem KPRM w 2015 roku, kiedy to Kancelaria realizowała zdecydowanie mniej zadań i była mniejszym urzędem.

Więcej na rehabilitację osób niepełnosprawnych

Ze zwiększonego budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie sfinansowana dotacja celowa dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań wspierających proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dotacja w wysokości 200 mln zł stanowi ponad 93 proc. całej kwoty zwiększającej obecny budżet KPRM.

Nieadekwatne porównanie

Porównywanie budżetów urzędu z dwóch różnych okresów jest nierzetelne i nieadekwatne. Wielkość urzędu, liczba realizowanych zadań, reagowanie na zupełnie inne wyzwania – wszystko to sprawia, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w 2021 roku jest zupełnie innym urzędem niż była w roku 2015. Dlatego nie można porównywać budżetów z tych dwóch różnych okresów.”
(gov)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button