POLSKAŚWIAT

Polska akcja ewakuacyjna z Afganistanu zakończona. Uchodźcy na granicy polsko-białoruskiej

Usnarz Górny. Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce oraz Łotwie, by migranci znajdujący się na granicy z Białorusią otrzymali wodę, żywność, opiekę medyczną i tymczasowe schronienie (w miarę możliwości).

Nie chodzi o wpuszczenie ich na terytorium Polski czy Łotwy.

ETPC tym samym wydał środki tymczasowe.

Żołnierze rozpoczęli budowę ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej (fot. MON)

Żołnierze rozpoczęli budowę ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej.

– Straż Graniczna i żołnierze Wojska Polskiego stoją na straży bezpieczeństwa i szczelności tej granicy. Pierwszy powód mojej wizyty tutaj to podziękowanie złożone żołnierzom za ich codzienną służbę. Drugi powód to przedstawienie opinii publicznej decyzji o wzmocnieniu granicy, które polegać będzie na budowie płotu, który będzie ustawiony wzdłuż wojskowych zasieków. Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace polegające na budowie ogrodzenia. Będzie stanowiło w naszej ocenie, solidną zaporę. (…) Żeby ten system był spójny, konieczne jest także zwiększenie liczebne żołnierzy. Niebawem podwoimy liczbę żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej do dwóch tysięcy żołnierzy. Działania te zapewnią Polsce bezpieczeństwo – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

– Mamy do czynienia z wojną hybrydową, z atakiem na Polskę. Jest to próba wywołania kryzysu migracyjnego. Europa widziała z czym to się wiąże w 2015 roku, gdy został uruchomiony szlak bałkański. Teraz jest to próba uruchomienia szlaku przez Polskę. Nie pozwolimy na to, żeby handlarze ludźmi wykorzystywali naiwność i łatwowierność tych, którzy najpierw samolotami są przerzucani na Białoruś, a potem idą tu, na granicę z Polską, licząc na to, że przekroczą granicę, że poprawią swój status materialny. Nie zgadzamy się na to, żeby triumfowali handlarze ludźmi. Nie zgadzamy się na to, żeby to wszystko co wykonywane jest przez reżim Łukaszenki zatriumfowało – mówił minister.

Minister poinformował o zwiększeniu zaangażowania Wojska Polskiego we wsparcie Straży Granicznej na granicy z Białorusią. Zgodnie z zapowiedzią szefa MON na granicy polsko-białoruskiej, wzdłuż zasieków wojskowych powstanie ogrodzenie o wysokości ponad 2 metrów. Do dwóch tysięcy zwiększy się również liczba żołnierzy, którzy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej będą patrolować granicę.

Komunikat MSZ – Odpowiedź na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w odpowiedzi na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2021 r. wyrażające zaniepokojenie sytuacją grupy osób znajdujących się przy granicy polsko – białoruskiej niedaleko miejscowości Usnarz Górny, pragnie przekazać następujące stanowisko:

„Władze RP z najwyższą uwagą odnoszą się do sytuacji osób znajdujących się na terytorium Białorusi w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawno-międzynarodowych. Wobec osób ubiegających się o ochronę międzynarodową stosowane są w pełni przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności prawa europejskiego. Istotne znaczenie ma zwłaszcza kwestia zapewnienia ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej.

Polska z pełnym poszanowaniem podchodzi do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i respektuje jej postanowienia w zaistniałej obecnie sytuacji. Oczekujemy jednocześnie, że Białoruś, jako strona konwencji, wywiąże się z wynikających z niej zobowiązań i zapewni stosowną opiekę osobom znajdującym się na jej terytorium. W tym kontekście wyrażamy nadzieję, że zaangażowanie Biura UNHCR w Mińsku przyczyni się do podjęcia działań przez władze białoruskie w celu udzielenia pomocy potrzebującym osobom.

Kierując się względami humanitarnymi w dniu 22 sierpnia br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP skierowało do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś notę dyplomatyczną, deklarując gotowość do udzielenia na miejscu pomocy rzeczowej. Do chwili obecnej nota ta pozostaje bez odpowiedzi. Mając na uwadze powagę sytuacji, strona polska przygotowała konwój z pomocą humanitarną, który znajduje się obecnie na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach oczekując na zgodę władz białoruskich na wjazd.

Władze RP ponadto zaangażowane są w ewakuację z Afganistanu obywateli tego kraju, których życie jest zagrożone w związku z przejęciem władzy przez talibów. Zarówno procedury wizowe, tam gdzie są one konieczne, jak i proces ewakuacji wiążą się z pełną mobilizacją właściwych polskich służb i urzędów.”

Afganistan (fot. MSZ)

Premier: Polska jest tam, gdzie inni tej pomocy od nas potrzebują

Dzisiaj zakończy się Polska akcja ewakuacyjna z Afganistanu. Wyląduje ostatni samolot z ewakuowanymi cywilami – łącznie wykonano 44 loty. Przewieziono ponad 1100 osób, z czego 937 osób to obywatele Afganistanu, którzy współpracowali w ciągu ostatnich 20 lat z oddziałami polskimi lub z polską dyplomacją. Sprawność naszych służb została doceniona przez Unię Europejską i NATO. Premier Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim zaangażowanym w akcje ewakuacyjną.

– Akcję rozpoczęliśmy już w czerwcu, kiedy sytuacja w Afganistanie zaczęła się pogarszać. To wtedy ściągnęliśmy do Polski pierwszych współpracowników, pierwszych tłumaczy, osoby, które współpracowały z nami przez wiele lat, a także część Polaków, która w Afganistanie pełniła służbę na rzecz międzynarodowej misji pokojowej – mówił premier podczas wspólnej konferencji z ambasadorem Afganistanu w Polsce Tahirem Quadiry.

Ponad 1000 osób ewakuowanych przez Polskę z Afganistanu

W ramach akcji ewakuacyjnej wykonano 44 loty i przewieziono ponad 1100 osób z czego 937 to obywatele Afganistanu, którzy w ciągu ostatnich 20 lat współpracowali z Polską. Te osoby wraz z rodzinami otrzymały możliwość ewakuacji. Ponadto Polska pomogła obywatelom i rządom innych krajów – Litwie, Estonii, Holandii, Czechom, Niemcom, organizacjom takim jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do Polski przyleciały także rodziny z Niemiec i Holandii.

Cudzoziemcom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, środki higieny osobistej, pomoc medyczną, psychologiczną oraz rzeczową – ubrania, zabawki dla dzieci. Rozpoczęła się już procedura przyjmowania od ewakuowanych obywateli Afganistanu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Będziemy również realizować działania ułatwiające ich integrację.

Sprawne działania polskich służb

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło pierwsze akcje ewakuacyjne już w czerwcu 2021 r. Ewakuowanych zostało kilkanaście osób wraz z rodzinami. Powołany został też międzyresortowy zespół pod kierownictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji, który ma się zająć dyslokacją ewakuowanych osób.

17 sierpnia br. po Radzie Ministrów Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami obrony narodowej, spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych i administracji omówili akcje ewakuacji osób, które współpracowały z polskim kontyngentem wojskowym. Premier zobowiązał ministrów do weryfikacji dokumentacji sprzed lat – aby każdy, kto kiedykolwiek współpracował z Polską otrzymał u nas schronienie.

Polska pomoc została doceniona przez Unię Europejską i NATO

Polska została poproszona o wsparcie w transporcie i ewakuacji. Premier Mateusz Morawiecki 20 sierpnia rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Ustalono, że nasz kraj będzie odpowiedzialny za operację ewakuacji i zapewnienia bezpiecznego transportu dla 500 osób, które współpracowały w ostatnich latach z Sojuszem Północnoatlantyckim. Ewakuowani zostali przywiezieni do Polski, a następnie do innych krajów NATO.

Nasze działania doceniła dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgieva, która podziękowała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za ochronę i sprawnie przeprowadzoną akcję ewakuacyjną.

Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze i nie jest to nasze ostatnie słowo w kwestii udziału w operacjach Sojuszu związanych z kryzysem afgańskim.

Lotnisko w Afganistanie, a bezpieczeństwo ludzi

Ewakuacja była prowadzona sprawnie mimo wielu trudności w zarządzaniu lotniskiem w Afganistanie. Wymagała zachowania poufności, ze względów bezpieczeństwa. By szybciej i skuteczniej ewakuować ludzi stworzono swoisty most powietrzny między Kabulem a uzbeckim Nawoi. Na trasie z Uzbekistanu do Warszawy latają samoloty PLL LOT.

Ewakuacja odbywała się zgodnie ze stale aktualizowanymi listami, którą koordynowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z innymi instytucjami i służbami. Wojsko ewakuowało do Polski wszystkich, którzy zgłosili taką potrzebę. Były to osoby współpracujące z naszymi żołnierzami w czasie misji w Afganistanie. Żołnierze pomagający w Kabulu nie po raz kolejny udowodnili, że są w stanie sprawnie i szybko działać w sytuacjach kryzysowych.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button