RÓŻNOŚCI

Pociągi PKP Intercity jadące do Niemiec dla obywateli Ukrainy bezpłatne

Kolej w Polsce

Od 9 marca br. do odwołania wszystkie pociągi PKP Intercity jadące z Warszawy, Przemyśla (przez Kraków) i Gdyni w kierunku Niemiec – do Berlina i Frankfurtu nad Odrą kursują w kategorii InterCity (IC).

Co zapewnia obywatelom Ukrainy możliwość bezpłatnych podróży nimi w 2. klasie. Z nieodpłatnych przejazdów składami przewoźnika po całej Polsce skorzystało już ponad 300 tys. obywateli Ukrainy.

Od 9 marca br. 4 pary połączeń mają obniżoną kategorię z EIC na IC, co zwiększa liczbę pociągów, którymi obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować w 2. klasie. Zmiana pozwoli także na równomierne rozkładanie potoków pasażerów do Berlina.

Obywatele Ukrainy mogą już bezpłatnie korzystać z 9 par połączeń dziennie w kierunku zachodniej granicy. Składy odjeżdżają z Warszawy, Gdyni i Przemyśla przez Kraków. Pociągi umożliwiają również podróż do Niemiec m.in. z Poznania czy Wrocławia.

Obywatele Ukrainy mogą podróżować z Polski do Niemiec w wagonach z miejscami do siedzenia 2. klasy w pociągach:

 • IC nr 37000/56 Wawel;
 • IC nr 57000/58 Gedania;
 • IC nr 60456/456 Nightjet;
 • IC nr 17008/40 Varsovia;
 • IC nr 17000/248 Berolinum;
 • IC nr 17006/44 Spree;
 • IC nr 17004/48 Odra/Oder;
 • IC nr 17002/246 Wisła;
 • IC nr 17040/5940.

Coraz więcej pasażerów – dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Od 26 lutego br. już ponad 300 tys. obywateli Ukrainy skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity po terenie kraju. Od 24 lutego br. 157 tys. uchodźców podróżowało koleją z terenów przygranicznych w różnych kierunkach Polski.

Od 24 lutego do 8 marca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 374 pociągi. Wśród nich 216 wzmocnionych pociągów stałego kursowania, 76 dodatkowych pociągów uruchamianych taborem PKP Intercity i 82 pociągi uruchamiane taborem przewoźników regionalnych. Wykorzystanie taboru przewoźników regionalnych koordynuje PKP Intercity.

Aby zapewnić jak największą sprawność przejazdów i umożliwić podróż jak największej liczbie osób, spółka wzmocniła od 24 lutego do 8 marca br. 372 pociągi stałego kursowania łącznie 1114 wagonami.

Pociągi między Polską a Ukrainą cały czas kursują. Wraz z Kolejami Ukraińskimi przewoźnik utrzymuje połączenia kolejowe z Kijowem, Lwowem i Odessą, umożliwiając uchodźcom przyjazd do Polski. Podróżni docierają głównie do stacji w Przemyślu, Chełmie, Hrubieszowie
i Warszawie, gdzie otrzymują niezbędną pomoc, posiłek i informację o dalszej możliwości transportu. Podróżni ze stacji przygranicznych, w porozumieniu z wojewodami, kierowani są głównie w kierunku Krakowa, Katowic, Wrocławia i Warszawy. Widoczne jest stale rosnące zainteresowanie podróżami do Berlina.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Na wszystkich wagonach 2. kl. pociągów kategorii TLK i IC, z których obywatele Ukrainy mogą korzystać bezpłatnie od 26 lutego br., zamieszczone są specjalne oznaczenia w dwóch wersjach językowych. Ponadto komunikaty o bezpłatnych przejazdach obywateli Ukrainy tymi pociągami są wygłaszane na stacjach również w języku ukraińskim. Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie/u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Bieżące informacje dla obywateli Ukrainy i bezpieczne podróże

Od 28 lutego br. działa specjalna infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim. To dedykowany numer dla obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać informacje w ojczystym języku w sprawie rozkładu jazdy PKP Intercity oraz innych tematów pasażerskich. Infolinia jest dostępna przez 7 dni w tygodniu w g. 8.00-20.00: +48 22 473 00 86 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), 800 033 022 (darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych). Informacje dostępne są również na stronie internetowej PKP Intercity w dwóch wersjach językowych – polskiej
i ukraińskiej.

Pracownicy PKP Intercity są obecni na dworcach m.in. w Przemyślu, Lublinie czy Warszawie, gdzie koordynują realizację przewozów, kierują potokami podróżnych i dokonują odprawy pasażerów. Wsparciem są także informatorzy mobilni oraz wolontariusze, którzy udzielają uchodźcom niezbędnych informacji również w języku ukraińskim.

Na dworach nad bezpieczeństwem czuwają odpowiednie służby. Także w wybranych pociągach PKP Intercity obecni są funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz Policji.

Усі потяги PKP Intercity, які прямують до Німеччини, для громадян України безкоштовні

З середи, 9 березня ц.р. всі потяги PKP Intercity з Варшави до подальшого повідомлення, Перемишля (через Краків) і з Гдині в бік Німеччини – до Berlina та Frankfurt nad Odrą працювати в категорії InterCity (IC), що дає громадянам України можливість безкоштовно подорожувати у 2 класі. Від безкоштовних проїздів у потягах перевізника по Польщі вже скористалося понад 300 тис. громадян України.

З 9 березня ц.р. 4 пари з’єднань знижено з EIC до IC, що збільшує кількість потягів, на яких громадяни України їздять безкоштовно у 2 класі. Змінити це також дозволить рівномірно розподілити пасажиропотоки до Berlina.

Відтепер громадяни України можуть безкоштовно користуватися 9 парами з’єднань на день у напрямку західного кордону. Потяги відправляються з Warszawy, Gdyni та Przemyśla через Kraków. Потяги  також дозволяють подорожувати до Німеччини, серед іншим з Poznania чи Wrocławia.

Громадяни України можуть подорожувати з Польщі до Німеччини у вагонах з сидячими місцями  2 класу в поїздах:

 • IC nr 37000/56 Wawel;
 • IC nr 57000/58 Gedania;
 • IC nr 60456/456 Nightjet;
 • IC nr 17008/40 Varsovia;
 • IC nr 17000/248 Berolinum;
 • IC nr 17006/44 Spree;
 • IC nr 17004/48 Odra/Oder;
 • IC nr 17002/246 Wisła;
 • IC nr 17040/5940.

Все більше пасажирів – додаткові потяги та посилені поїзди

З 26 лютого ц.р. вже понад 300 тис громадян України скористалися безкоштовними проїздами потягами PKP Intercity по всій країні. З 24 лютого ц.р. 157 тис. біженців їздили залізницею з прикордонних районів у різні боки Польщі.

З 24 лютого по 8 березня 2022 р. Загалом із сіл біля кордону з Україною відправлено 374 потяги. Серед них 216 посилених постійних поїздів, 76 додаткових поїздів рухомого складу ПКП Інтерсіті та 82 поїзди рухомого складу регіональних перевізників. Використання рухомого складу регіональних перевізників координує PKP intercity.

З метою забезпечення максимальної ефективності поїздок та можливості подорожувати якомога більшій кількості людей, компанія зміцнилася з 24 лютого по 8 березня цього року. 372 постійних поїзда, всього 1114 вагонів.

Потяги між Польщею та Україною курсують постійно. Поряд з Українською залізницею перевізник підтримує залізничне сполучення з Києвом, Львовом та Одесою, що дозволяє біженцям приїжджати до Польщі. Мандрівники в основному добираються до станцій Przemyśl, Chełm, Hrubieszów i Warszawa, де отримують необхідну допомогу, їжу та інформацію про подальші варіанти транспортування. Мандрівники з прикордонних станцій, за погодженням з воєводами, спрямовуються переважно до Krakowa, Katowic, Wrocławia i Warszawy. Зростає інтерес до подорожей до Berlina.

Безкоштовний проїзд для громадян України

Усі вагони 2-го класу поїздів категорій TLK та ІC, якими громадяни України можуть безкоштовно користуватися з 26 лютого цього року, мають спеціальне маркування у двох мовних версіях. Крім того, оголошення про безкоштовний проїзд громадян України в цими потягами також публікуються на вокзалах українською мовою. Поїздка здійснюється на підставі будь-якого документа, що підтверджує громадянство України, та на підставі безкоштовного квитка, отриманого в касі/у команді провідника.

Актуальна інформація для громадян України та безпечні подорожі

З 28 лютого 2022 р. є спеціальна гаряча лінія PKP Intercity українською мовою. Це спеціальний номер для громадян України, які хочуть отримати інформацію рідною мовою про розклад руху PKP Intercity та інші пасажирські теми. Гаряча лінія працює 7 днів на тиждень з 8.00 до 20.00: +48 22 473 00 86 (вартість підключення згідно з тарифом оператора), 800 033 022 (безкоштовна гаряча лінія для всіх внутрішніх операторів). Інформація також доступна на сайті PKP Intercity у двох мовних версіях – польській та українській.

Співробітники PKP Intercity присутні на вокзалах, зокрема, у Przemyślu Lublinie, чи Warszawie, де координують здійснення перевезень, спрямовують потоки подорожуючих та відправляють пасажирів. Також підтримку надають присутні на вокзалах гіди та волонтери, які надають біженцям необхідну інформацію також українською.

За безпекою на вокзалі стежать відповідні служби. Співробітники залізничної охорони та поліції також присутні в окремих потягах PKP Intercity.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button