POLSKA

PiS z pornoblokadą dla dzieci. Czy to będzie bezpieczne?

Kolejny pomysł władzy rządzącej

Członkowie rządu przedstawili raport NASK – „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej” oraz projekt ustawy o ochronie małoletnich w internecie.

Nakłada na dostawców internetu obowiązek wdrożenia mechanizmu umożliwiającego blokowanie dzieciom dostępu do treści pornograficznych.

Rządowy projekt jest skierowany do rodziców, którzy chcą mieć kontrolę nad tym, jakie treści ich dziecko ogląda w internecie, dając im proste i dobrowolne narzędzie, dzięki któremu będą mogli zablokować dostęp do wybranych przez siebie stron, zawierających nieodpowiednie treści.

Czy ponownie obecny rząd coś wywinie i, np. będzie zaglądał bezprawnie w komputery naszych dzieci?

Po PiS-ie wszystkiego możemy spodziewać się. Zatem lepiej nie ściągać nic od nich. Przykładem jest ciągłe przez nich ukrywanie w swoich ustawach dla nich korzystnych projektów, które często są niezgodne z prawem, itp.

Dlaczego to ważne? Dlatego, że jak wynika z raportu NASK obecnie:

• co piąty 12- i 14-latek przyznaje, że otrzymuje żądania lub propozycje przesłania własnych nagich lub półnagich zdjęć innym osobom;

• co trzeci 16-latek i niespełna co piąty badany w wieku 12-14 lat widział w Internecie czynności seksualne, do których przymuszono drugą osobę;

• jeden na ośmiu młodszych respondentów z treściami o charakterze seksualnym ma do czynienia kilka razy dziennie;

• co czwarty nastolatek i co piąty młodszy badany regularnie oglądają treści pornograficzne w sieci.

Kontakt z treściami pornograficznymi na tak wczesnym etapie rozwoju skutkuje słabszą integracją społeczną, wzrostem liczby niepożądanych zachowań oraz zaburzeniem więzi emocjonalnej z opiekunami. Jest też związany z różnymi formami przemocy, agresji i nękania. Mówimy o realnym problemie młodych ludzi, a także o zagrożeniach, jakie są konsekwencją tego zjawiska. Naszym obowiązkiem jest wsparcie rodziców w rozwiązaniu tego problemu. Rząd realizuje go m.in. poprzez nową ustawę.

– Wszystkie dostępne badania wskazują, że narażenie dzieci na kontakt z treściami pornograficznymi, na tak wczesnym etapie rozwoju, rodzi szereg zagrożeń, w szczególności słabszą integrację społeczną, więcej zachowań niepożądanych, objawy depresji oraz zaburza więź emocjonalną z opiekunami – wskazała minister Marlena Maląg.

Rozwój technologii cyfrowych, w tym internetu mobilnego, ułatwił małoletnim kontakt z treściami pornograficznymi, który możliwy jest w dowolnym miejscu, nawet w zaciszu własnego pokoju, bez wiedzy rodziców. Konieczne jest podjęcie wielu wspólnych działań – legislacyjnych i edukacyjnych, by skutecznie chronić ich przed szkodliwymi treściami w internecie.

– Nowa technologia jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Wprowadzamy mechanizm, który daje realną możliwość walki z treściami pornograficznymi w sieci – zaznaczył minister Janusz Cieszyński.

Choć to temat podejmowany od lat przez psychologów, pedagogów czy rodziców, wciąż brakowało skutecznych mechanizmów ograniczających dostęp do tych treści. Dlatego też, wspólnie ze środowiskiem, w drodze konsultacji i rozmów, przygotowany został projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem treści nieodpowiednich w internecie.

– Liczymy na to, że usługa, która będzie obowiązkowa dla operatorów, ale też bardzo prosta i bezpłatna dla rodziców, wzmocni ochronę dzieci – dodała wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha.

O tym, jak ważna jest ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami, mówiła także Dorota Bojemska – przewodnicząca Rady Rodziny. Podkreśliła, że dla Rady Rodziny temat ochrony dzieci przed wspomnianymi treściami jest priorytetowy.

Raport NASK – Nastolatki wobec pornografii cyfrowej

Główne wnioski płynące z raportu pokazują, że małoletni mają łatwy dostęp w internecie do treści o charakterze pornograficznym. Dla większości badanych (76,2% starszych i 66,9% młodszych) telefon komórkowy lub smartfon jest głównym narzędziem służącym do kontaktu z nimi.

– Naszą rolą jest między innymi badanie wszystkich zjawisk, jakie się dzieją w świecie cyfrowym i szukanie dla nich rozwiązań w świecie realnym. Dzięki temu wiemy, że prawie nieograniczony dostęp do treści pornograficznych przez małoletnich dotyczy wielu krajów w UE, a w niektórych przypadkach wyniki są zbliżone do naszych, jak na przykład w Hiszpanii – powiedział dyrektor NASK, Wojciech Pawlak.

Raport „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej” jest jedną z wielu analiz opracowywanych przez Zespół Badań i Opinii PIB – NASK. To badacze akademicy i praktycy z zakresu socjologii, data science, prawa, kognitywistyki czy antropologii, którzy realizują projekty badawcze, w tym badania ilościowe, jakościowe, audyty User Experience za pomocą metod, tj. CAWI, CATI, PAPI, IDI czy desk research. Wnioski z tych badań służą publicznej debacie, kampaniom i projektom społecznym, a także wdrażaniu konkretnych działań i narzędzi, by ochronić odbiorców, szczególnie tych najmłodszych, przed niepożądanymi treściami internetowymi.

Projektowana ustawa

Projektowana ustawa jest odpowiedzią na potrzebę uregulowania korzystania z internetu przez najmłodszych. Ustawa ma chronić przede wszystkim małoletnich, ale także pomagać rodzicom i opiekunom w ograniczeniu dostępu do treści pornograficznych. W tym celu na operatorów/dostawców internetu nałożony zostanie obowiązek:

  • wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie,
  • podejmowania działań promocyjnych, by uświadamiać  abonentów o możliwości korzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie,
  • opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach, które mają na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie.

Minister ds. cyfryzacji będzie mógł przy współpracy z UKE przeprowadzać kontrolę, by weryfikować przestrzeganie przepisów ustawy przez dostawców, w tym kompletności raportu o podjętych przez dostawcę działań oraz nałożyć karę pieniężną na dostawców niewywiązujących się z obowiązków ustawowych.

Pamiętajmy jednak, że ochrona małoletnich to zadanie dla wszystkich. Tylko liczne działania edukacyjne i legislacyjne mogą pomóc w ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami płynącymi z sieci.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button