POLSKA

Piotr Müller: należy zamknąć możliwość wydawania wiz dla Rosjan na teren UE

Wiceminister Paweł Szefernaker pełnomocnikiem rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy

– Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

To miliony Polaków, które w różny sposób bezinteresownie pomagają uchodźcom. Polska zdała niesamowity egzamin z solidarności. Działania pomocowe podejmowane są na wielu płaszczyznach – powiedział w sobotę, 2 kwietnia br. w KPRM wiceminister Paweł Szefernaker. Sekretarz stanu w MSWiA został wczoraj, 1 kwietnia br. powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy.

Podczas dzisiejszej konferencji w KPRM wiceminister Paweł Szefernaker podkreślił zaangażowanie administracji rządowej, wojewodów i służb mundurowych.

– Bardzo ważne, że od pierwszych dni działania administracji rządowej były prowadzone w oparciu o urzędy wojewódzkie i służby mundurowe podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji – zaznaczył wiceszef resortu. Dodał również, że cieszy się, że decyzja o powołaniu pełnomocnika ds. uchodźców wojennych jest w ramach MSWiA.

– Pozwoli to dodatkowo w płynny sposób kontynuować dotychczasowe działania i podejmować kolejne, niezwykle ważne inicjatywy – powiedział sekretarz stanu w MSWiA. Jak podkreślił, dobrze zorganizowana pomoc uchodźcom to inwestycja w bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Wiceminister Paweł Szefernaker zaznaczył również, że w ramach działań koordynowanych przez MSWiA trwają przygotowania na ewentualne kolejne fale uchodźców i kolejne etapy pomocy.

– Jest znacząca rezerwa, jeżeli chodzi o miejsca w ośrodkach przygotowanych przez samorządy, jak i przez ośrodki rządowe – poinformował.

Podkreślił, że mamy do czynienia z pełną mobilizacją ośrodków rządowych podległych ministerstwom, a także spółkom Skarbu Państwa.

– Ważne jest, aby razem współpracować. Wiele rozwiązań zostało już uruchomionych, ale mobilizujemy swoje zasoby. Żadna administracja państwowa na całym świecie, nie byłaby w stanie samodzielnie zorganizować tak szerokiego zasobu pomocy – dodał pełnomocnik rządu.

Sekretarz stanu w MSWiA przywołał słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który podkreślił, że temat wojny szybko się nie zakończy.

– To perspektywa na lata, a nie dni. Nasze działania to narodowe wyzwanie, to współpraca ekspertów, samorządów, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych i wszystkich ludzi dobrej woli – zaznaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Poinformował jednocześnie, że w ramach Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie specustawy, przez ostatnie 10 dni do budżetów samorządów trafiło ponad 350 mln zł. Są to środki, które zostały przekazane jako refinansowanie działań podjętych przez samorządy. Wydano już też ponad 625 tys. numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Wiceminister Paweł Szefernaker mówił o kolejnych etapach pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

– Świat, myśląc o pomocy uchodźcom, myśli o pomocy humanitarnej, ale doraźnej. W pierwszym etapie to bardzo ważne, ale nasze wspólne zaangażowanie nie rozwiązuje jeszcze problemu. Realna skala wyzwań i problemów dopiero rośnie – stwierdził.

Jednocześnie zwrócił uwagę na przykład Wielkiej Brytanii, która już przygotowała konkretny pakiet propozycji pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Informacje o brytyjskiej ofercie zostały już rozdysponowane do poszczególnych województw. Zainteresowane osoby otrzymają w punktach recepcyjnych i punktach zbiorowego zamieszkania informację, w jaki sposób legalnie przebywać w Wielkiej Brytanii jeśli jest się uchodźcą wojennym z Ukrainy. Temat ten będzie poruszony również podczas pierwszej narady wojewodów z korpusem dyplomatycznym, którą zaplanowano na poniedziałek, 4 kwietnia. W spotkaniu zapowiedziało swój udział blisko 40 przedstawicieli ambasad. W najbliższym tygodniu odbędzie się także narada wojewodów z przedstawicielami UNHCR.

Podczas konferencji w KPRM wiceminister poinformował też, że MSWiA planuje także nowelizację specustawy pomocowej dla uchodźców z Ukrainy.

– Myślę, że we wtorek ta nowelizacja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów i przekazana parlamentowi – powiedział.

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że trwa bardzo żywa dyskusja w Unii Europejskiej w sprawie dalszych sankcji dla Rosji.

– Premier Mateusz Morawiecki skierował wczoraj kolejny apel do przewodniczącej KE i do całego gremium RE w sprawie kolejnych sankcji – zaznaczył.

Kolejną rzeczą jest konfiskata majątków Federacji Rosyjskiej i rosyjskich oligarchów na terenie UE. Na razie jest to tylko ich zamrażanie. Nie można ich użyć w tej chwili jako pomoc dla Ukrainy lub uchodźców.

To byłby najbardziej dotkliwy cios dla Rosji, zatrzymanie tych majątków na terenie UE i później użycie ich do pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy i odbudowy Ukrainy.

Kolejny postulat to ograniczenie, a właściwie zamknięcie możliwości wydawania wiz dla Rosjan na teren UE. To byłby jasny sygnał dla społeczeństwa rosyjskiego, że te działania podejmowane przez Rosję nie są akceptowalne – kontynuował.

W tej chwili waluta rosyjska wróciła do poziomu sprzed agresji Rosji na Ukrainę. Niestety to pokazuje, że działania Putina dotyczące stabilizacji rynku w Rosji okazują się skuteczne, bo UE nie zrealizowała w pełni sankcji, które ogłosiła.

UE nie zamknęła w pełni systemu swift dla rosyjskich banków. Kanclerz Niemiec deklarował w Bundestagu, że wszystkie banki zostaną wyłączone z tego systemu, tak się niestety nie stało.

Postulatem oczywistym jest kwestia wyłączenia dostaw rosyjskiego gazu, ropy i węgla na teren UE, albo chociaż określenie jasnej perspektywy, kiedy do tego dojdzie. Polska przedstawiła taką perspektywę.

Jednym z postulatów, które premier Morawiecki przekaże do RE, jest właśnie zrealizowanie tej obietnicy, aby zamknąć przepływy finansowe Rosji, która realizuje kolejne działania zbrojne – dodał.

Powołanie Pełnomocnika Rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy

1 kwietnia 2022 r. premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra Pawła Szefernakera na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Powołanie nowego pełnomocnika wzmocni koordynację dotychczasowej pracy urzędów wojewódzkich oraz działań poszczególnych resortów zaangażowanych w udzielanie pomocy osobom szukającym w Polsce schronienia przed wojną na Ukrainie.

Od momentu napaści Rosji na Ukrainę działania rządu opierały się przede wszystkim na pracy urzędów wojewódzkich oraz służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja o powołaniu na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera pozwoli w płynny sposób kontynuować dotychczasowe działania oraz podejmować kolejne inicjatywy.

Jednym z zasadniczych zadań nowego pełnomocnika będzie koordynacja i realizacja działań na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy pomiędzy poszczególnymi resortami.

Istotna część nowych i przyszłych zadań administracji rządowej oraz samorządowej wynika bezpośrednio z przybycia uchodźców. Zadaniem pełnomocnika będzie także współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

2 kwietnia 2022 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się konferencja rzecznika rządu i nowego pełnomocnika poświęcona sprawom bieżącym.

Powołanie specjalnych zespołów międzyresortowych

Jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie polski rząd opracował gotowe scenariusze uwzględniające dużą grupę ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Działania te umożliwiły utworzenie punktów recepcyjnych w kilka dni po rozpoczęciu konfliktu.

Premier Mateusz Morawiecki powołał w lutym 2022 roku także dwa ważne zespoły międzyresortowe: ds. przyjęcia uchodźców napływających z Ukrainy oraz ds. przyjęcia przez Polskę rannych z terytorium Ukrainy. Do ich kluczowych zadań należą:

  • bieżąca ocena poziomu napływu uchodźców z terytorium Ukrainy i ocena jego wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce,
  • monitorowanie stanu przygotowania administracji rządowej i samorządowej do przyjęcia uchodźców przybywających z Ukrainy z powodu działań wojennych z uwzględnieniem osób rannych i poszkodowanych,
  • analiza działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w związku z kryzysem na Ukrainie,
  • przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie organizacji przewozu uchodźców z Ukrainy,
  • analiza potrzeb oraz możliwości zapewnienia uchodźcom niezbędnej pomocy i legalizacji ich pobytu, przyznania odpowiedniego statusu i integracji.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button