CIEKAWOSTKIRÓŻNOŚCI

Pierwszy woonerf w Sopocie. Najdłuższa ulica do mieszkania w Polsce

Najdłuższy woonerf w Polsce

Do końca przyszłego roku powstanie w Sopocie pierwsza strefa woonerf.

Właśnie podpisana została umowa z wykonawcą na prace, które w kompleksowo zmienią kwartał ulic: Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego. Prace mają ruszyć na początku stycznia 2021 r.

Woonerf w Sopocie – wizualizacja (fot. org.)

Czym jest strefa woonerf?

W wolnym tłumaczeniu określenie to oznacza „ulicę do mieszkania”. W skrócie termin ten dotyczy sposobu projektowania ulicy w strefie zurbanizowanej w taki sposób, aby przy zachowaniu podstawowych funkcji ulicy położyć szczególny nacisk na uspokojenie ruchu. Idea woonerven pojawiła się w latach 70. XX wieku w Holandii. Woonerf jest jednocześnie ulicą, deptakiem, parkingiem i miejscem spotkań mieszkańców. Teraz powstanie w Sopocie.

– To będzie najdłuższy woonerf w Polsce – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Zwykle mają one od 100 do 300 metrów. Nasz osiągnie długość aż 1200 metrów. Balans między ruchem rowerowym, samochodowym i pieszym to rozwiązania stosowane w wielu europejskich miastach i jak pokazuje doświadczenie, bardzo poprawiają jakość życia nie tylko okolicznych mieszkańców, ale wszystkich użytkowników tych przestrzeni.

Woonerf w Sopocie – wizualizacja (fot. org.)

Konsultacje z mieszkańcami

Plany zmian były konsultowane podczas wielu spotkań z mieszkańcami tej części miasta. Zdecydowano, że inwestycja „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu”, prócz podstawowego znaczenia, czyli przeciwdziałania podtopieniom, zmieni wygląd tej części Sopotu.

Bliskie sąsiedztwo plaży sprawiało, że często te niewielkie uliczki pełniły rolę parkingów, utrudniając poruszanie się mieszkańcom. Parkowy charakter miejsca i jego położenie zobowiązują do położenia nacisku na wysoki standard estetyczny, bezpieczeństwo pieszych i uspokojenie ruchu samochodów. Projekt porządkuje parkowanie, tworząc przestrzeń przyjazną pieszym, rowerzystom, ze specjalnie zaprojektowaną nawierzchnią, z dużą ilością zieleni.

– Mieszkańcy początkowo nie byli przekonani do projektu przekształcenia ulic w woonerf. Obawiali się zmniejszenia liczby miejsc postojowych oraz wymiany nawierzchni na taką, która może powodować hałas – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Akceptacja mieszkańców była dla nas bardzo ważna. Dlatego poświęciliśmy dużo czasu na spotkania, symulacje, prezentacje wizualizacji, by w efekcie wprowadzić zmiany w projekcie, które uwzględniły postulaty mieszkańców.

Woonerf w Sopocie – wizualizacja (fot. org.)

Co się zmieni?

Głównym celem inwestycji jest stworzenie warunków odpływu wód opadowych w zlewniach: Potoku Karlikowskiego i Potoku Haffnera do Zatoki Gdańskiej. Ważna jest też ochrona przed podtopieniami w dolnym tarasie miasta dzięki budowie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w kwartale ulic: Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego.

W ramach inwestycji przebudowana będzie sieć gazowa wraz z przyłączami do posesji, zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne na dolnym tarasie Sopotu, istniejąca infrastruktura podziemna i naziemna będzie uporządkowana. Ulice i chodniki otrzymają nową, bardziej przyjazną i naturalną nawierzchnię, pojawi się nowa zieleń, która zatrzyma część wód opadowych w miejscu ich powstania i uczyni przestrzeń ładniejszą.

Sopot korzysta z funduszy unijnych

Zgodnie z umową wykonawca, firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., prace ma wykonać do 31 grudnia 2021 r. Prace rozpoczną się tuż po nowym roku.

Koszt inwestycji to 12 289 931,90 zł. Realizowana będzie z dwóch projektów unijnych: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej” oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii”.
(UMS)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button