CIEKAWOSTKIRÓŻNOŚCI

Pawilon Polski na Expo 2020 Dubai – jednym z najpiękniejszych. Pięć różnych stref

Dubaj

Pawilon Polski na Expo 2020 Dubai to pięć opowieści o Polsce – każda z nich reprezentowana jest przez jedną z pięciu stref budynku.

Wyjątkowa wizja łącząca naturę, sztukę i technologię

Pawilon Polski to drewniana konstrukcja, której istotną częścią jest kinetyczna rzeźba, przywodząca na myśl wielkie wędrówki ptaków pomiędzy Polską i światem arabskim. Przypomina ona zarówno o związkach naszego narodu z całym światem, jak również o naszej roli jako producenta rozmaitych dóbr. Pawilon Polski zajmuje powierzchnię ponad 2,000 m2. Za opracowanie projektu oraz koncepcji architektoniczno-tematycznej pawilonu oraz wystawy odpowiada pracownia WXCA wraz ze studiem Bellprat Partner. Wspólnie stworzyli wyjątkową, immersyjną, przenikającą się przestrzeń, zapraszającą odwiedzających do doświadczania polskiej natury, kultury, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Pawilon ma inspirować i dzielić się ze światem wieloma rozwiązaniami dla świadomej, zrównoważonej przyszłości.

Pięć sekcji Pawilonu Polski

Narracja Pawilonu Polski zbudowana jest wokół hasła przewodniego polskiego udziału w Expo 2020 Dubai – “Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. Za szczegółową koncepcję narracji ekspozycji, kluczowe doświadczenia oraz produkcję wszystkich materiałów multimedialnych odpowiada konsorcjum Science Now, Stellar Fireworks i Tellart, które jest także pomysłodawcą „Polskiego Stołu” i strefy V „Poland. Landscapes of creativity”.

Pawilon Polski na Expo 2020 Dubai (fot. pras.)

Pawilon Polski na EXPO 2020 wyróżniony przez „The National”

Pawilon Polski na Wystawie Światowej w Dubaju został uznany za jeden z najpiękniejszych przez „The National”. Elegancki minimalizm, ekologiczna estetyka drewna przełamana ażurową rzeźbą kinetyczną symbolizującą ptaki w locie to cechy, które przesądziły o jego niepowtarzalnych walorach estetycznych. Piękno Polskiego Pawilonu zostało docenione nie tylko przez „The National”, ale przede wszystkim przez odwiedzających gości. Jak dotąd odwiedziło go ponad trzysta tysięcy odwiedzających z całego świata.

Nowoczesność i tradycja

Polski Pawilon ma inspirować i dzielić się ze światem wieloma rozwiązaniami dla świadomej, zrównoważonej przyszłości. Jego sercem jest wyjątkowy stół – nowoczesna instalacja i dzieło sztuki w jednym. Sensoryczny i interaktywny, stworzony jest z materiałów, które są charakterystyczne dla Polski. Jest zatem polska miedź jesion, szkło, fragmenty ceramiki z Bolesławca i stal używana przy konstrukcji cenionych na całym świecie polskich jachtów. Poszczególne elementy stołu przedstawiają krainy geograficzne Polski.

Stół – miejsce spotkań i przedmiot, który uosabia w polskiej kulturze gościnność – zaprasza gości pawilonu do spotkania z tym, co polskie. Kluczem tej opowieści jest hasło „Kreatywność inspirowana naturą”. „Polski Stół” zaprasza i inspiruje, ale też angażuje naszych gości. Słowa, które wypowiadają przy „Polskim Stole”, a właściwie fale dźwiękowe z tych słów, są przekształcane w impuls świetlny. Tworzy on na ścianach pawilonu artystyczne animacje. Żywy obraz Polski.

Polskie Technologie

Moduł specjalny „Polskiego Stołu” został wykonany w technice druku 3D przez firmę PIAP Space według projektu pracowni RAZ z aluminium w technice lattice, powszechnie stosowanego w przemyśle kosmicznym. Technologia druku 3D to proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. W zastosowaniach kosmicznych druk 3D z metalu dopiero wchodzi do użytku. O atrakcyjności tej technologii decyduje możliwość tworzenia struktur, które łączą lekkość z wytrzymałością. Współtwórca „Polskiego Stołu” – PIAP Space to spółka działająca w przemyśle kosmicznym. Jej działalność zapoczątkował zespół Instytutu PIAP, który obecnie stanowi część Sieci Badawczej Łukasiewicz. Firma rozwija technologie i produkty w zakresie urządzeń do integracji i testowania satelitów, aktywnego usuwania śmieci kosmicznych, obsługi satelitów na orbicie, interakcji człowiek-robot oraz systemów wizyjnych i mechanizmów.

Perowskity

Integralną częścią Polskiego Pawilonu, wbudowaną w jej fasadę jest instalacja firmy Saule Technologies wykonana z włókien perowskitowych. Każdy odwiedzający pawilon przy jej pomocy może naładować swój telefon. Ogniwa perowskitowe zostały opracowane przez polską fizyk – Olgę Malinkiewicz. Technologia może przynieść prawdziwą rewolucję energetyczną. Perowskity wykorzystują w pracy zarówno energię słoneczną jak i sztuczne światło, a przy tym są cienkie, lekkie, elastyczne i transparentne – grubość pojedynczego odpowiada jednej dziesiątej ludzkiego włosa., Można je nanieść na różne podłoża, np. folie, tkaniny czy dachówki, dzięki czemu da się je połączyć z fasadami budynków i pokryciami dachów, a także użyć w markizach solarnych, roletach czy żaluzjach.

Pawilon Polski na Expo 2020 Dubai (fot. pras.)

POLSKA W CENTRUM UWAGI NA EXPO 2020 DUBAI. NA WYSTAWIE ŚWIATOWEJ ODBYŁY SIĘ POLSKO-ARABSKIE FORUM GOSPODARCZE I DZIEŃ POLSKI

W Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym (6.12.2021) i Dniu Polski (7.12.2021) wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i instytucji, przedsiębiorcy oraz eksperci. Polska podpisała umowy bilateralne z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz wzmocniła potencjał eksportowy i inwestycyjny w rejonie Bliskiego Wschodu. Za organizację wydarzeń oraz całego udziału Polski na Expo 2020 Dubai odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

• Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze zgromadziło około 650 uczestników (i 150 uczestników online), którzy odbyli szereg spotkań biznesowych oraz wzięli udział w panelach eksportowo-inwestycyjnych
• Na sesji plenarnej podpisano trzy porozumienia, które zaktywizują bilateralne kontakty i relacje biznesowe między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi
• PAIH zawarł umowę z DMCC – strefą wolnego handlu w Dubaju. Porozumienie ułatwi polskim firmom nawiązanie relacji handlowych z kluczowymi rynkami na świecie. KUKE i ECI podpisały porozumienie, dające wsparcie kredytowe krajowym eksporterom. Trzecia umowa została zawarta między Krajową Izbą Gospodarczą a Federacją Przemysłowo-Handlową ZEA. Jej efektem będzie utworzenie Emiracko-Polskiej Rady Biznesu
• Uczestnicy Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego wzięli udział w panelach dyskusyjnych o eksporcie w kontekście zielonej energii, gospodarki cyfrowej, sztuki użytkowej i bezpieczeństwa żywności. Równolegle odbyły się prezentacje z ofertą inwestycyjną dotyczące infrastruktury przyszłości oraz możliwości i form inwestycji w Polsce
• Dzień Polski, który odbył się 7 grudnia 2021 r., był okazją do zaprezentowania dorobku naukowego, kulturowego i gospodarczego naszego kraju. W części oficjalnej odegrano uroczyście hymn Polski oraz wciągnięto na maszt polską flagę. Zwieńczeniem tego wydarzenia pełnego atrakcji był koncert polskiej muzyki popularnej.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze rozpoczęło się od przemówień przedstawicieli obu państw. Wydarzenie otworzył Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Grzegorz Słomkowski.

– Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być i reprezentować Polską Agencję Inwestycji i Handlu, a także przedstawić wielu ekspertów, panelistów i gości z tak wielu krajów. Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze to główny event biznesowy zorganizowany jako część udziału Polski na Expo 2020 Dubai.

Do tematyki Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego w szerszym kontekście w swojej wypowiedzi nawiązał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Grzegorz Piechowiak.

– Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu stanowiącym jeden z kluczowych punktów programu gospodarczego promującego Polskę podczas Expo 2020 Dubai. Cieszę się, że udaje nam się spotkać mimo trudnych pandemicznych okoliczności, z którymi wszyscy musimy się mierzyć. Pierwsze kontakty polsko-arabskie sięgają okresu średniowiecza, kiedy nauka i kultura arabska osiągnęły bardzo wysoki stopień rozwoju. Nasze relacje zawsze były bardzo dobre. Chcemy je rozwijać. Postrzegamy bowiem kraje arabskie jako bardzo perspektywiczny i wyjątkowo atrakcyjny, liczący ponad 400 milionów mieszkańców rynek. W swoim przemówieniu Grzegorz Piechowiak zwrócił uwagę także na to, że państwa arabskie przykładają dużą wagę do transformacji. To z kolei stwarza duże szanse dla polskich przedsiębiorców, którzy mają zagranicznym partnerom wiele do zaoferowania. Kluczowe w nawiązywaniu współpracy są nowoczesne technologie: zielona energia, gospodarka cyfrowa, czy bezpieczeństwo żywnościowe. – Chciałbym zapewnić, że umiędzynarodowienie polskiej gospodarki, zarówno jeśli chodzi o eksport, jak i inwestycje, należy do priorytetów Ministerstwa Rozwoju
i Technologii. Jestem przekonany o tym, że dzisiejsze spotkanie będzie służyć wzmocnieniu polsko-arabskich więzi gospodarczych i zaowocuje wieloma wspólnymi projektami biznesowymi – dodał Grzegorz Piechowiak.

W sesji otwierającej Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze uczestniczył także Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister Stanu ds. Handlu Zagranicznego Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wspomniał w swoim przemówieniu o 50-leciu powstania ZEA, które zbiegło się w czasie z kulminacyjnymi wydarzeniami udziału Polski w Expo 2020 Dubai. Podkreślił, że Polska jest zaufanym partnerem i widzi szerokie pole do współpracy w sektorach e-commerce, fintech, bezpieczeństwa żywności, transportu i wielu innych branż. Współpracy powinien sprzyjać fakt, że kraj przechodzi transformację do gospodarki obiegu zamkniętego. Minister Stanu ds. Handlu Zagranicznego powiedział, że Emiraty Arabskie otwierają się na inwestycje, stwarzają warunki do rozwoju startupów, a jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców jest specjalna platforma cyfrowa, pozwalająca zakładać firmy online w kilka dni.

Swoim spojrzeniem na współpracę polsko-arabską z uczestnikami forum podzielił się także chargé d’affaires w Ambasadzie RP w ZEA, Jakub Sławek. Zwrócił uwagę na to, że Wystawa Światowa oraz forum gospodarcze pozwala wzmocnić lokalne relacje w Emiratach Arabskich. A dowodem na to jest Emiracko-Polska Rada Biznesu, która właśnie się zawiązała.

Przed panelami dyskusyjnymi przemówienie wygłosił także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda. Podkreślił wagę wydarzenia poprzez zwrócenie uwagi na udział przedstawicieli trzech resortów – Ministerstwa Rozwoju i Handlu, Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pawilon Polski na Expo 2020 Dubai (fot. pras.)

Panele tematyczne Forum Gospodarczego

Zielona energia dla przyszłości

Po przemowach powitalnych w programie zaplanowano dwa rodzaje paneli dyskusyjnych z ofertą eksportową i inwestycyjną. W głównej sali pierwsza dyskusja odbyła się na temat „Zielonej energii dla przyszłości”. Moderatorem panelu był Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Maciej Mazur. We wprowadzeniu do dyskusji zwrócił uwagę na to, że świat musi oprzeć się na źródłach odnawialnej energii w znacznie większym stopniu niż miało to miejsce do tej pory. Miasto Dubaj i Expo 2020 Dubai ze swoim hasłem przewodnim „Connecting Minds, Creating The Future” oraz rozwijającymi je podtematami Opportunity (szanse), Mobility (mobilność) i Sustainability (zrównoważony rozwój) wpisują się w te cele i oczekiwania. Panel miał na celu odpowiedzieć na najważniejsze pytania i podsunąć pomysły, jak zrealizować ambitne plany zielonej transformacji.
Rozmawiano o roli, jaką do tej pory odgrywał Dubaj i Światowe Stowarzyszenie Agencji Promocji Inwestycji (WAIPA) w rozwoju zielonych inwestycji. Podkreślono, że w 2010 roku rozpoczęto projekt dotyczący czystych technologii, w którego rozwój zaangażowany jest sektor prywatny i rządowy. Duża część dyskusji poświęcona była wodorowi i jego roli w zielonej transformacji. Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN Orlen, Grzegorz Jóźwiak opowiedział o polskiej strategii w tym zakresie. Przypomniał, że PKN Orlen ogłosiło osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku i chce wdrożyć projekt infrastrukturalny „Hydrogen Eagle” dotyczący gospodarki wodorowej w Polsce i szerzej – w Europie Centralnej. PKN Orlen dąży do tego, żeby przetwarzać odpady miejskie i przetwarzać je w wodór służący jako napęd w transporcie. Docelowo powstanie 120 stacji tankowania wodoru. Celem projektu jest zniesienie emisji CO2 i zmniejszenie śladu węglowego o milion ton rocznie.

Paneliści rozmawiali także na temat możliwości współpracy między państwami w obszarze zielonej energii. Zwrócono uwagę na to, że trzeba stworzyć rynek dla wodoru i podjąć współpracę, która uwzględni inwestycje w technologie i transport. Należy podjąć decyzję, z jakiego wodoru najlepiej korzystać.

Gospodarka cyfrowa – nowe szanse dla współczesnych społeczeństw

Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i prognozami dotyczącymi nadchodzących przemian społeczno-gospodarczych. Głównymi tematami w dyskusji była nowa rola kobiet we współczesnym społeczeństwie jako liderek zmian w sektorach fintech, e-commerce i cyberbezpieczeństwa. Dyskutowano także o roli sektora e-commerce unowocześniającego handel międzynarodowy.
W rozmowie poruszono także istotne aspekty projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki cyfrowej.

Tradycja i nowoczesny styl – polski design

W trakcie panelu dyskutowano między innymi na temat tradycji i dziedzictwa oraz wpływu, jaki wywiera na design. Zwrócono uwagę na przenikanie się kultur, co wpływa na sztukę. Mówiono też o zmieniających się sposobach projektowania i prezentowania prototypów. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono też instalacji Polski Stół, znajdującego się w Pawilonie Polski, która jest przykładem nowoczesnego designu i ponadczasowego przesłania zakorzenionego w tradycji. Zastanawiano się nad tym, jaki wpływ na sztukę użytkową w dalszej perspektywie będzie miała sztuczna inteligencja i nowe technologie. Zwrócono uwagę na to, że stwarza to artystom, rzemieślnikom i architektom coraz większe możliwości.

Bezpieczeństwo żywnościowe – wyzwanie czy szansa?

Kolejny panel był poświęcony bezpieczeństwu żywności. Rozmowa dotyczyła dostępności wody i technologii rolniczych oraz tego, jak mogą wpłynąć na zrównoważony wzrost gospodarczy. Przestawiono kwestię bezpieczeństwa żywności z perspektywy historycznej. Podkreślono, że mamy wcześniej niespotykany poziom tego bezpieczeństwa, a ilość i jakość żywności jest duża lepsza niż wcześniej. Wspomniano też o kwestiach chemicznego zanieczyszczenia produktów spożywczych. To jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi świat. W trakcie spotkania dyskutowana także na temat analizy jakości wody. Nie ma danych w czasie rzeczywistym, bo pobierane są próbki, które są badane w laboratorium. Rozwiązaniem jest pomiar online z uwzględnieniem biowskaźników, które pokazują, czy woda jest toksyczna. Miasta i kraje wdrażają procedury bezpieczeństwa, które pozwalają mierzyć jakość wody. Rozmawiano też o zarządzaniu ściekami w branży spożywczej. Na ten temat mówił dr Wojciech Poćwiardowski z Centrum Badawczo-Rozwojowego As Produkt. Wspomniano też o futurystycznych dronach, które robią zdjęcia i tworzą mapy terenowe. Poprzez porównania mogą np. pomóc w określeniu odpowiedniej strategii do rozwoju upraw żywności.

Expo Horticultural 2029 Łódź

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze było także okazją do promocji Expo-Horticultural 2029 Łódź. Prezentację na ten temat wygłosiła Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, że Łódź jest miastem, które rozwija się dynamicznie od 200 lat. Jest też jednym z największych ośrodków akademickich. Miasto stawia na nowoczesne usługi i innowacyjne technologie, a centralne położenie w Polsce i doskonała lokalizacja w Europie, sprzyja jego rozwojowi. Hanna Zdanowska zwróciła uwagę na to, że Łódź jest ośrodkiem branż IT, farmacji i biotechnologii.

Expo Horticultural 2029 Łódź nazywane jest Zielonym Expo. Organizatorem wydarzenia będzie Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych (AIPH). Tematyka będzie dotyczyć szeroko rozumianej ekologii, zielonych rozwiązań w miastach, agrokultury oraz ogrodnictwa.

Prezentacja raportu Digital Poland 2021

Treść raportu Digital Poland 2021 uczestnikom Forum przybliżyła Monika Zielak z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Opracowanie pozwala lepiej poznać sektory innowacyjnych i cyfrowych technologii w Polsce. Uwzględnia tematykę związaną z kapitałem ludzkim, aspektami prawnymi, czy nauką. Raport przeznaczony jest dla zagranicznych inwestorów, przedsiębiorców czy fundatorów startupów i naukowców. W drugiej części raportu zaprezentowano kilkanaście sektorów technologicznych – sztuczną inteligencję, drony, e-commerce, edutech, medtech, elektromobilność, czy branżę teleinformatyczną. Poszczególne sekcje zawierają informacje o polityce regulacji, środowiskach biznesowych i społecznościach. Swój wkład w publikację miało ponad 25 instytucji i 60 ekspertów. Raport można pobrać za pomocą kodu QR oraz ze strony internetowej: https://www.digitalpoland.org/publikacje

Prezentacja raportu SGH o współpracy Polski z państwami arabskimi

Kolejnym raportem zaprezentowanym na Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym, był raport SGH. Przedstawił go Kierownik Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej z SGH, Arkadiusz Kowalski. Opracowanie dotyczy współpracy gospodarczej Polski z krajami arabskimi. Od 2010 roku systematycznie wzrasta poziom współpracy między regionami. Arkadiusz Kowalski podkreślił, że więcej eksportujemy niż importujemy. Wartość wymiany handlowej między krajami w 2020 r. wyniosła 725,9 mln USD,
z czego 615,7 mln USD to wartość polskiego eksportu do ZEA.. Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie i Algieria są głównymi kierunkami eksportu. Na potrzeby raportu skorzystano z doświadczeń firm działających na lokalnych rynkach. Informacjami na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w rejonie Bliskiego Wschodu podzieliły się firmy Biogen, Comarch oraz INGLOT. Z raportu wynika, że możliwości współpracy są duże. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się nowe technologie, kreatywne pomysły i zaufani partnerzy w tym regionie świata.

Podpisanie umów dwustronnych na sesji plenarno-traktatowej

W trakcie sesji plenarno-traktatowej zawarto trzy porozumienia między instytucjami z Polski oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pierwszą umowę MOU podpisał Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Grzegorz Słomkowski z Prezesem DMCC, Ahmedem Bin Sulayem. DMCC to dedykowane globalne centrum dla ponad 19 000 firm z wielu różnych branż i sektorów, od usług agro, energii i usług finansowych po diamenty, złoto i metale nieszlachetne. Jest sklasyfikowana jako numer jeden Free Zone na świecie. Dzięki tej umowie polskie firmy z większą łatwością nawiążą trwałe relacje handlowe bezpośrednio z Dubajem, ZEA i kluczowymi rynkami towarowymi na świecie.

Drugie porozumienie zawarli ubezpieczyciele kredytów eksportowych z Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dokumenty podpisali Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Janusz Władyczak i Prezes Etihad Credit Insurance, Massimo Falcioni. Współpraca KUKE i ECI da wsparcie tym firmom, które są zainteresowane eksportem na rynki partnerów.

Na sesji plenarnej doszło też do podpisania porozumienia między Krajową Izbą Gospodarczą, a Federacją Izb Przemysłowo-Handlowych ZEA. Jest to odnowienie i uszczegółowienie wcześniejszej umowy z 2009 roku. Strony podpisały także aneks do tej umowy tworzący Emiracko-Polską Rade Biznesu. W ten sposób rozpoczął się proces formalnego powołania struktury rady biznesu i jej członków z obydwu stron: emirackiej i polskiej. Federacja i KIG postrzegają utworzenie rady jako istotny instrument do aktywizacji bilateralnych kontaktów i relacji biznesowych między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Dzień Polski

Dzień Polski odbył się 7 grudnia 2021 r. Tego dnia oczy wszystkich gości Expo 2020 Dubai zwrócone były na Polski Pawilon, gdzie odbyło się wiele wydarzeń artystycznych, m.in. recital chopinowski, pokaz mody, występy taneczne. Publiczność mogła także wziąć udział w quizie na temat naszego kraju. Następnie, biało-czerwony korowód złożony z przedstawicieli oficjalnych delegacji, obsługi Pawilonu oraz gości, przemaszerował pod kopułę Al Wasl. W części oficjalnej przy udziale przedstawicieli najwyższych władz państwowych Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich odegrano uroczyście hymn Polski. Na maszt wciągnięta została polska flaga. Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia był koncert muzyki popularnej. Wieczorem kopuła Al Wasl została podświetlona na biało-czerwono. Dzień Polski przypadł na okres świętowania tygodnia Złotego Jubileuszu, czyli 50. rocznicy powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze i Dzień Polski były również dobrą okazją dla polskich marek i firm do przyjazdu do Dubaju i nawiązania nowych kontaktów biznesowych z regionalnymi przedsiębiorcami. W obu wydarzeniach wzięło udział wielu Partnerów Pawilonu Polski, m.in. LA TEZZA – autorska marka tworząca współczesne torebki i akcesoria ze skóry i materiałów odzyskanych; LUG LIGHT FACTORY – wiodący europejski producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych; KORBO – marka klocków konstrukcyjnych opartych na kołach zębatych.

1 października 2021 roku rozpoczęła się Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju.

Kluczowym celem obecności Polski jest promocja gospodarki i rodzimego biznesu, ale nie zabraknie też prezentacji walorów turystycznych oraz elementów kultury  i sztuki. Przez 6 miesięcy odbędzie się blisko 1000 organizowanych przez Polskę wydarzeń, a z oferty programu gospodarczego skorzysta niemal 2500 polskich firm. Odłożona o rok, ze względu na pandemię COVID-19, Wystawa Expo 2020 Dubai po raz pierwszy organizowana jest w kraju arabskim. Za koordynację udziału Polski w Expo odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

  • W ciągu 182 dni trwania Expo 2020 wystawę odwiedzi 18 milionów osób, które złożą 25 milionów wizyt: od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez przedstawicielu biznesu, aż po turystów i mieszkańców Dubaju. W najbardziej prestiżowym wydarzeniu na świecie weźmie udział 200 państw i organizacji – wśród nich Polska.
  • Motywem przewodnim Wystawy Światowej jest hasło „Connecting minds, Creating the future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”. Organizatorzy kładą szczególny nacisk na współdziałanie jako receptę na globalny kryzys spowodowany pandemią.
  • Areną polskiej prezentacji będzie Pawilon Polski o powierzchni ponad 2000 m2 z drewnianą fasadą oraz rzeźbą kinetyczną, symbolizującą stado ptaków. Spektakularnym elementem ekspozycji będzie artystyczna instalacja multimedialna „Polski Stół”, składająca się ze 120 modułów z polskiego drewna i modułów specjalnych wykonanych przez czołowych artystów, architektów i inżynierów.  
  • Polska przedstawi kreatywność jako cechę narodową, będącą źródłem naszego sukcesu gospodarczego, naukowego, kulturalnego i społecznego. Na narrację Pawilonu Polski składa się pięć rozdziałów, które łączy hasło „Poland. Creativity inspired by nature”.
  • Przez kolejne sześć miesięcy Polska zorganizuje blisko 1000 różnego rodzaju wydarzeń. Najważniejsze
    z nich to Dzień Polski, Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze oraz Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze.
  • PAIH przygotowała bogaty program gospodarczy składający się z kilkunastu różnych inicjatyw. Weźmie
    w nim udział łącznie blisko 2500 polskich firm. 

Ceremonia otwarcia Pawilonu Polski rozpocznie się 1 października o g. 12:30 czasu lokalnego (10.30 czasu polskiego). Zainaugurowany zostanie również program wystaw czasowych. Pierwszą z nich będzie wystawa przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska: „Xylopolis. Miasto zasilane naturą”. W ramach wystawy odbędzie się premiera monumentalnego obrazu Leona Tarasewicza  o powierzchni niemal 46 m2.

– Wystawy Światowe zawsze były miejscem łączącym kultury z całego świata, także kultury biznesowe. Były i są forum prezentacji osiągnięć gospodarczych i naukowych, znajdowania rozwiązań dla problemów globalnych. Tym razem pandemia COVID-19 postawiła przed Polską i światem zupełnie nowe wyzwania. To na nich w Dubaju w ciągu najbliższych 6 miesięcy będzie skupiał się cały gospodarczy świat. Expo 2020 w Dubaju  jest tym bardziej wyjątkowe również pod innym względem po raz pierwszy odbywa się w regionie Bliskiego Wschodu. Cieszę się, że mamy szansę zaprezentować Polskę w tej części świata – pokazać nasz potencjał gospodarczy, w tym także polskich regionów, a także różnorodną polską kulturę i  wartości.  To kluczowe elementy dalszego, stabilnego rozwoju naszej gospodarki i całego kraju – mówi  Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

PAWILON POLSKI – ARENA PREZENTACJI NOWEJ OPOWIEŚCI O POLSCE

Dziś w spektakularny sposób rozpoczyna się nowa opowieść o Polsce na arenie międzynarodowej. W Pawilonie Polski, które jest architektonicznym dziełem sztuki, ukazującym siłę polskiego designu i kreatywność Polaków, odwiedzający będą mogli poznać opowieść o sukcesach gospodarczych Polski, naszej kulturze i technologii, niezwykłej przyrodzie, a przede wszystkim o naszej kreatywności i przedsiębiorczości. To zwieńczenie 4-letnich przygotowań i wytężonej pracy kilkuset osób – wspaniałych zespołów koordynatorów projektu, twórców, architektów, inżynierów, artystów oraz licznych partnerów instytucjonalnych i komercyjnych, z którymi mieliśmy okazję współpracować – mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju.

Pawilon Polski, będzie miejscem wielowymiarowej prezentacji Polski. Jego hasłem przewodnim będzie „Poland. Creativity inspired by nature – Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. Za opracowanie projektu oraz koncepcji architektoniczno-tematycznej pawilonu oraz wystawy odpowiada pracownia WXCA wraz ze studiem Bellprat Partner. Za koncepcję doświadczeń gościa Pawilonu Polski gromadzonych podczas ścieżki zwiedzania, wraz z produkcją wszystkich materiałów multimedialnych, odpowiada konsorcjum Science Now, Stellar Fireworks i Tellart, które jest także pomysłodawcą „Polskiego Stołu” i strefy V „Poland. Landscapes of creativity”. Generalnym Wykonawcą Pawilonu Polski jest konsorcjum Międzynarodowe Targi Poznańskie – FM Aldentro.

W Pawilonie zaprezentujemy potencjał naszej gospodarki i jej największe osiągnięcia. W ramach ekspozycji multimedialnej w Pawilonie Polski, w strefie Poland. Spirit of ingenuity, zaprezentowanych zostanie blisko 200 podmiotów, reprezentujących sektory z największym potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu. – To prezentacja oparta o konkretne przykłady sukcesów w obszarze gospodarki, nauki czy kultury. Jako gospodarz Pawilonu Polski jestem z tego niezwykle dumny. Pawilon Polski będzie w pełni dostępny dla firm. Na drugim piętrze znajduje się centrum biznesowe z salą konferencyjną oraz salonem VIP. Wizytę w Pawilonie Polski rozpoczniemy przy „Polskim Stole”, przy którym gości powita nasza fantastyczna obsługa – studenci polskich uczelni, którym już teraz serdecznie dziękuję za entuzjazm, radość i różnorodność, która uzupełni naszą prezentację podczas Wystawy Światowej Expo. Zapraszamy do Pawilonu Polski! – mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju.

Pawilon Polski już od momentu ceremonii otwarcia będzie miejscem najważniejszych wydarzeń. Województwo Podlaskie wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zapoczątkuje program regionalnych wystaw czasowych. Ważnym elementem ekspozycji „Xylopolis. Miasto zasilane naturą” będzie monumentalny obraz Profesora Leona Tarasewicza, który jest jednym z najważniejszych współczesnych polskich malarzy. Dzieło o powierzchni niemal 46 m2 to największe płótno w dorobku pochodzącego z Podlasia artysty. W swojej pracy autor nawiązuje do lokalnych krajobrazów i hasła przewodniego Pawilonu Polski na Expo 2020. Obraz będzie można oglądać w strefie IV Pawilonu Polski między 1 a 24 października 2021 r. 

Najważniejszymi wydarzeniami w ramach naszej prezentacji na Expo 2020 w Dubaju będą: Dzień Polski (7.11.2021), Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze (6.12.2021), Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze (23.02.2022). 

W trakcie kolejnych sześciu miesięcy w Pawilonie Polski zaprezentowane zostaną także występy aktorskie, folklorystyczne i akrobatyczne, warsztaty dla dzieci i pokazy mody. Program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych obejmie również codzienne koncerty chopinowskie, warsztaty edukacyjne
z programowania, tańca ludowego czy malowania ceramiki. 

EXPO 2020 – CAŁY ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU

Expo 2020 to najważniejsze gospodarcze wydarzenie na świecie porównywalne pod względem rozmachu do Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej czy największych festiwali kulturalnych. Polska, chcąc wykorzystać tę skalę, wypromuje gospodarcze walory naszego kraju i wzmocni siłę polskiej przedsiębiorczości na rynkach zagranicznych. Polska Agencja Inwestycji i Handlu –we współpracy z ponad 40 instytucjami i resortami – przygotowała specjalny program gospodarczy dla przedsiębiorców. Składa się on z kilkunastu narzędzi wsparcia, skierowanych do polskich firm, które chcą się rozwijać, korzystając z udziału Polski w Expo 2020.

PAIH nie ustaje w działaniach na rzecz aktywnej promocji Polski. Cieszymy się, że po czterech latach intensywnej realizacji projektu, rozpoczynamy udział w Expo 2020 w Dubaju. Będziemy wzmacniać nasz wizerunek oraz promować Polskę jako bezpieczny kierunek dla inwestorów. Wystawa to szansa na pozyskanie nowych inwestycji dla naszego kraju. W tym roku ich liczba i wartość będą rekordowe. W trakcie najbliższych sześciu miesięcy pokażemy też przede wszystkim potencjał eksportowy naszych przedsiębiorców i firm. Szczególną ich uwagę kierujemy w stronę nowych rynków na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Przygotowaliśmy kompleksowy program gospodarczy, który składa się z kilkunastu inicjatyw przygotowanych dla niemal 2500 firm. Przez pół roku zaprezentujemy polskie sukcesy w sferach: gospodarczej, naukowej, kulturalnej i społecznej. Łącznie odbędzie się prawie 1000 wydarzeń, a wśród nich dwa duże fora gospodarcze, które mają szansę zapoczątkować nowy rozdział stosunków handlowych pomiędzy Polską a państwami kontynentu afrykańskiego i Zatoki Perskiej  – zapewnia Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Drynda.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button