RÓŻNOŚCI

Parlament Europejski. Jedna ładowarka dla wszystkich urządzeń mobilnych

Uniwersalna ładowarka do telefonów komórkowych, tabletów, e-booków i innych urządzeń przenośnych

Parlament wzywa Komisję Europejską do zaproponowania przepisów, których efektem będą jednolite ładowarki, najpóźniej do lipca 2020 roku.

Od ponad 10 lat posłowie domagają się wspólnej ładowarki do telefonów komórkowych, tabletów, e-booków i innych urządzeń przenośnych!

Istnieje „pilna potrzeba podjęcia przez UE działań regulacyjnych” w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i umożliwienia konsumentom dokonywania zrównoważonych wyborów, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej 582 głosami do 40, przy 37 wstrzymujących się od głosu, wzywając do obowiązkowego wprowadzenia jednolitej ładowarki do wszystkich urządzeń przenośnych.

Parlament Europejski chce, aby Komisja Europejska przyjęła, do lipca 2020 roku, akt delegowany przewidziany już w dyrektywie dotyczącej urządzeń radiowych z 2014 roku, lub jeśli to konieczne przedstawiła wniosek legislacyjny w tej samej sprawie, nie przekraczając powyższej daty.

Bez utrudniania innowacji, Komisja Europejska powinna zapewnić, że ramy prawne dotyczące wspólnej ładowarki będą „regularnie kontrolowane w celu uwzględnienia postępu technicznego”. Eurodeputowani powtarzają, że badania i innowacje są niezbędne do poprawy istniejących technologii i opracowywania nowych.

Parlament oczekuje także, że Komisja Europejska:

• Podejmie działania zapewniające interoperacyjność różnych bezprzewodowych ładowarek z różnymi urządzeniami przenośnymi

• Rozważy inicjatywy legislacyjne mające na celu zwiększenie ilości kabli i ładowarek, poddawanych recyklingowi w państwach członkowskich UE

• Zapewni, że konsumenci nie będą już zobowiązani do zakupu nowych ładowarek z każdym nowym urządzeniem: strategie mające na celu oddzielenie zakupu ładowarek od zakupu nowych urządzeń powinny zostać wprowadzone wraz ze wspólnym rozwiązaniem dotyczącym ładowarek, posłowie podkreślają jednak, że „proponowane rozwiązania nie powinny prowadzić do wyższych cen dla konsumentów”.

Korzyści dla społeczeństwa i środowiska

Ujednolicenie ładowarek ma na celu zmniejszenie ilości elektroodpadów, obniżenie kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa i interoperacyjności ładowarek.

Badanie z 2014 r. wykazało zmniejszenie liczby różnych ładowarek do smartfonów z 30 w 2009 r. do trzech. Jednak przy zakupie nowego urządzenia automatycznie otrzymuje się nową ładowarkę. Według Komisji Europejskiej, elektroodpady to jeden z najszybciej rosnących rodzajów odpadów w UE – oczekuje się, że ich roczna produkcja wzrośnie do 12 milionów ton w 2020 roku.

Szacuje się, że na całym świecie wytwarza się około 50 milionów ton e-odpadów rocznie, średnio ponad 6 kg na osobę. Całkowita ilość wytwarzanych odpadów w Europie w 2016 roku wyniosła 12,3 mln ton metrycznych, co odpowiada średnio 16,6 kg na mieszkańca. Skrócony cykl życia produktów, również prowadzi do wzrostu odpadów elektronicznych, podkreślono w rezolucji.

Róża Thun (EPP, PL), która negocjowała wspólną rezolucję PE w imieniu grupy EPP, powiedziała: „Liczba kabli i ładowarek produkowanych i wyrzucanych każdego roku jest nie do przyjęcia. Europejczycy zmieniają swoje smartfony średnio co dwa lata, więc co drugi rok nasi obywatele są zmuszeni do zakupu nowych ładowarek przy zakupie nowych urządzeń, nawet jeśli wszystkie ładowarki nadal działają. Popyt rośnie, a wraz z nim marnotrawstwo i eksploatacja zasobów naturalnych. Toniemy w oceanie odpadów elektronicznych”.

„Jeżeli suwerenność cyfrowa naprawdę coś znaczy dla nowej Komisji Europejskiej, oczekujemy propozycji ustanowienia standardu wspólnej ładowarki – bezprzewodowej lub nie – w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Ta ładowarka jest bardzo mała, ale sprawa jest duża i bardzo ważna dla środowiska i dla obywateli Europy”, dodała pani poseł Thun.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button