POLSKA

Pandemia. Funkcjonowanie szkół dla uczniów klas I-III i innych placówek

Koronawirus w Polsce

Po prawie dwóch tygodniach stacjonarnego funkcjonowania szkół dla uczniów klas I-III około 99 proc. szkół i przedszkoli pracuje normalnie, przy blisko stuprocentowej frekwencję na zajęciach.

Wymogi sanitarne wdrożone w szkołach i placówkach przynoszą oczekiwane rezultaty. Bieżącą sytuację w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych przedstawił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Po feriach, od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. MEiN codziennie monitoruje sytuację.

– Na bieżąco monitorujemy sytuację w szkołach podstawowych i przedszkolach, tam, gdzie odbywa się nauczanie stacjonarne. W zasadzie ta sytuacja nie zmienia się od ośmiu dni, czyli od poprzedniego poniedziałku, 18 stycznia – powiedział minister podczas wystąpienia.

Aktualne dane dotyczące funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Z informacji od kuratorów oświaty wynika, że 27 stycznia br. w trybie stacjonarnym pracuje 99,8 proc. szkół (14 274), 21 − w trybie zdalnym, 148 w trybie mieszanym.

Ponadto w trybie stacjonarnym pracuje 99,2 proc. przedszkoli (15 170), 37 w trybie zdalnym, a 93 – w systemie mieszanym. Szkoły i placówki pracują z uwzględnieniem reżimu sanitarnego określonego w wytycznych MEiN, MZ i GIS dla tych klas.

Konsultacje dla uczniów klas VIII oraz maturzystów i przygotowanie do egzaminów

Podczas swojego wystąpienia Minister Edukacji i Nauki przypomniał, że dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych.

Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że w marcu, na około 2 miesiące przed majowymi egzaminami, Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni szkołom próbne arkusze. Obecnie w ramach konsultacji z uczniami nauczyciele mogą przeprowadzać sprawdziany. w możliwie jak najmniejszych grupach, zachowując zasady sanitarne.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach ministra edukacji.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia zawodowego, placówki kształcenia ustawicznego realizujące praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego mogą prowadzić zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu, w określonych warunkach organizacyjnych (w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, z zachowaniem reżimu sanitarnego). Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u tych pracodawców nie występują istotne zagrożenia.

W oddziałach i szkołach sportowych oraz mistrzostwa sportowego (w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) możliwe jest prowadzenie szkolenia sportowego w formie stacjonarnej.

Konsultacje dotyczące wytycznych dla klas IV-VIII szkół podstawowych

Minister Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają prace nad przygotowaniem do powrotu do nauki stacjonarnej kolejnych uczniów.

– Przygotowujemy i konsultujemy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla klas IV-VIII. Jesteśmy gotowi na różne warianty funkcjonowania szkół i placówek. Decyzje o ewentualnym powrocie do szkół podejmie pan premier w najbliższych dniach. Wszystko zależy od rozwoju pandemii, nie tylko w naszym kraju. Najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków – podkreślił minister.

Dodatkowe zmiany

Minister Edukacji i Nauki zapowiedział również zmianę przepisu, na podstawie którego dyrektor szkoły podstawowej, na prośbę rodziców, jest obecnie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w szkole uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

– To nasza odpowiedź na incydentalne nieprawidłowe sytuacje, nadużywania stosowania tego przepisu – podkreślił minister Przemysław Czarnek. – Zmieniony przepis będzie zobowiązywał dyrektora szkoły do organizowania nauki zdalnej w szkole dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu, natomiast dla pozostałych uczniów, dyrektor będzie mógł umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły (nie będzie miał jednak takiego obowiązku). Dyrektor musi brać pod uwagę bezpieczeństwo uczniów i mając na uwadze przede wszystkim to, że nadal obowiązuje nauczanie zdalne w szkołach – powiedział minister.

Z danych przekazach przez kuratorów oświaty wynika, że udział uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w listopadzie 2020 r. w zorganizowanych zajęciach na terenie szkoły wyniósł jedynie 3,38 proc. W styczniu 2021 r. w zakresie klas 4-8 szkół podstawowych było to 0,97 proc. W tym samym okresie (styczeń) udział uczniów w szkołach ponadpodstawowych wyniósł 0,90 proc.
(MEN)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button