KATOWICE

ONZ oficjalnie: Światowe Forum Miejskie 2022 w Katowicach

Światowe Forum Miejskie 2022

Od 29 do 31 maja minister Kwieciński przebywał z oficjalna wizytą w Nairobi, w którym swoją siedzibę ma UN HABITAT – agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

To tam uroczyście ogłoszono, że Katowice zostały wybrane na gospodarza Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku.

– To pierwszy raz, kiedy miasto Europy Środkowej będzie organizować Światowe Forum Miejskie. To wielki prestiż dla Polski i ogromna promocja miasta. Cieszymy się, że dzięki temu sukcesowi Katowice będą miały okazję podzielenia się doświadczeniem swojej transformacji. Dziękujemy wszystkim, którzy mają swój udział w tym sukcesie – mówił minister.

Dyrektor Wykonawcza UN-HABITAT Maimunah Mohd Sharif oficjalnie pogratulowała ministrowi i prezydentowi Katowic Marcinowi Krupie.

– Doceniam wasze zaangażowanie w prace agendy UN-HABITAT i poświęcenie w realizowanie celów zrównoważonego rozwoju – zapewniała Maimunah Mohd Sharif.

Minister, w towarzystwie prezydenta Katowic Marcina Krupy, rozmawiał na temat organizacji Forum z przedstawicielami gospodarza najbliższej edycji tego wydarzenia – Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spotkał się także z Norlizą Binti Hashim – Dyrektor Naczelną Urbanice Malaysia, think-tanku, który zajmował się organizacją poprzedniej edycji Światowego Forum Miejskiego w Kuala Lumpur.

Ponadto minister rozmawiał z minister rozwoju regionalnego Czech, Klarą Dostalovą. Dyskutowali o możliwościach, jakie daje organizacja Forum dla całego regionu.
(MIR)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

2 komentarzy

 1. Rustic bedroom furniture
  On site our store customer waiting colossal variety at costimplementation. Our catalog has purchase prices, bed design information about potential types modifications, modules, colors, alternatives accessories. Absolutely any item furniture produced directly from manufacturer. Decrease quotations on rustic office furniture achieved based on the absence of trade trading floors, for use which necessary pay and smallest staff employees. No such costs allow to establish very affordable prices for all groups goods.

 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
  dnia 12.03.2020r.(Dz.U z 2020r. poz. 418) zmieniające rozporządzenie
  w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

  Zgodnie z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.):

  Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie
  dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

  Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
  U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w Politechnice Częstochowskiej utworzono Szkołę Doktorską, która przejmuje kształcenie doktorantów.

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna się od roku akademickiego
  2019/2020.

  Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które byli
  przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia określone w
  art. 2 ust.1. pkt. 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub byli beneficjentami programu „Diamentowy Grant,”
  o którym była mowa w art. 187a ust. 1.

  Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia określonych w art.

  2 ust. 1. pkt. 18h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Studia doktoranckie prowadzone są jako studia
  stacjonarne i niestacjonarne. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
  Niestacjonarne studia doktoranckie były odpłatne. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata i realizowane są w oparciu o zatwierdzone przez Rady Wydziałów plany i
  programy studiów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button