POLSKA

Odprawa przed szczytem NATO w Waszyngtonie. Rekomendacje Andrzeja Dudy

Bydgoszcz. Wojsko Polskie

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka–Kamysza oraz dowódców wojskowych odbyła się narada dotycząca nadchodzącego szczytu NATO w Waszyngtonie.

Na poniedziałek rano prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda przekazał również rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

– Dzisiejsza narada miała profil wojskowy. Rozmawialiśmy na temat elementów wojskowych dotyczących planowania i decyzji, które będą podejmowane na zbliżającym się szczycie NATO – powiedział prezydent.

– Analizowaliśmy wszystkie kwestie związane z realizacją dotychczasowych szczytów NATO zarówno madryckiego jak i wileńskiego oraz mówiliśmy o tym, czego spodziewamy się po szczycie waszyngtońskim.

Wskazywał na kwestie logistyczne, planistyczne, realizacji planów ewentualnościowych, realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zabezpieczenia i zapełnienia bazy magazynowej.

– Komponent polityczny będzie analizowany w poniedziałek – zapowiedział Duda, informując, że na godz. 9 postanowił zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – Będzie możliwość wymiany myśli i idei związanych z tym co będzie omawiane od strony politycznej w czasie szczytu NATO – zaznaczył.

Spotkanie miało miejsce w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, gdzie planowane jest utworzenie Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO–Ukraina (JATEC). Propozycja utworzenia Centrum przedstawiona została przez prezydenta RP na szczycie NATO w Madrycie w 2022 r. jako jeden z flagowych projektów wsparcia Ukrainy. Podczas nadchodzącego szczytu w Waszyngtonie Polska będzie zabiegać o finalne decyzje dotyczące uruchomienia Centrum.

Prezydent powiedział również, że zostały przygotowane rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. – Mamy obecnie Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, ale to strategia z 2020 roku, a więc może nie bardzo leciwa, ale od tamtego czasu sytuacja bezpieczeństwa w naszej części świata i w stosunku do Polski zmieniła się bardzo zasadniczo – zaznaczył.

Andrzej Duda mówił, że nowe rekomendacje zostały przygotowane w BBN w konsultacji z 60 ekspertami. – Rekomendacje zostały przeze mnie w szczegółach przeanalizowane – zaznaczył. – Dzisiaj zostały wysłane do Pana Premiera Donalda Tuska, zgodnie z ustawą, a niezależnie od tego przed momentem przekazałem je do rąk wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniak–Kamysza – dodał.

Na podstawie art. 24 Ustawy o obronie ojczyzny prezydent przekazuje Radzie Ministrów rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego przed rozpoczęciem przez rząd prac nad jej projektem. Następnie prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów zatwierdza nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Narada prezydenta z szefem MON i dowódcami wojskowymi przed szczytem NATO (fot. Maciej Nędzyński/CO MON)

Odprawa przed szczytem NATO

– Połączone Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina, plany regionalne, nasi sojusznicy, współdziałanie, gwarancje i 2% PKB na obronność, którego wciąż wiele państw nie spełnia – to główne tematy na szczyt NATO, które wymienił wicepremier Kosiniak–Kamysz po zakończeniu odprawy prezydenta z kadrą kierowniczą resortu obrony narodowej oraz dowódcami Wojska Polskiego.

– Jeśli chodzi o przygotowanie do szczytu NATO to dziś najważniejsi dowódcy złożyli raporty, meldunki, które przygotowują dla pana prezydenta, bo on będzie w naszym imieniu zabierał głos, ale również dla mnie, dla ministra spraw zagranicznych, który też będzie uczestniczył w szczycie NATO. Nad tym pracujemy wspólnie od wielu tygodni. Bezpieczeństwo państwa polskiego jest czymś, co nas łączy, niezależnie od środowisk politycznych. (…) Będzie pełne współdziałanie na rzecz osiągnięcia celów dla Polski na szczycie NATO. Jednym z takich celów jest ustanowienie Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina w Bydgoszczy, które w bardzo jasny sposób opisuje wsparcie militarne, charakter donacji, sprzęt i trening żołnierzy. To jest jedyna instytucja tego typu, która będzie już na stałe przydatna do działań związanych z bezpieczeństwem Polski, NATO i pomocą dla Ukrainy. (…) To jest zupełnie nowa filozofia, która musi być bardzo wnikliwie analizowana, bo też na tej podstawie warto przeprowadzić transformację Sił Zbrojnych RP. Jaki sprzęt się sprawdza, co trzeba kupić, na jaki element szkolenia należy położyć nacisk – powiedział wicepremier.

Szczyt NATO w Waszyngtonie, który rozpocznie się 9 lipca będzie istotnym przesłaniem jedności i siły Sojuszu; przesłaniem dla wszystkich członków NATO, partnerów, ale też adwersarzy. NATO broni demokracji i pokoju od 75 lat i będzie to robić nadal, posługując się nowymi narzędziami.

– Inne sprawy, które dla nas są ważne, to są oczywiście plany regionalne, wypełnianie planów regionalnych i o to wspólnie z Panem Prezydentem zabiegamy, bo to jest sprawa kluczowa dla każdego scenariusza, każdego wariantu. Musimy być na każdy wariant przygotowani i gotowi. Nie da się tego zrobić bez odpowiednich planów i deklaracji do tych planów, bo sam plan nie wystarczy, ale poważne deklaracje i poważne akcje, które są do tego potrzebne, są po prostu niezbędne – zaznaczył szef MON.

Podczas spotkania w Bydgoszczy wicepremier odniósł się także do prac nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego.

– Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako najważniejszy akt mówiący o kierunkach działania, o potrzebach, o obronie Ojczyzny w każdym aspekcie. (…) Jeżeli państwo jest zaatakowane, to broni się siłą wszystkich swoich instytucji, siłą wszystkich swoich obywateli. (…) Strategia Bezpieczeństwa to jest całe państwo. To są wszystkie dziedziny naszego życia. Dynamika, która jest, powoduje, że ona musi być bardzo często uaktualniana. To było jedno z naszych najważniejszych zadań jakie przyjęliśmy dla siebie po przejęciu władzy, po przyjściu do ministerstwa. (…) Dziękuję Panie Prezydencie za rekomendacje na podstawie, których Rada Ministrów będzie mogła przyjąć Strategię Bezpieczeństwa Narodowego.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button