POLSKA

Nowe rozporządzenie covidowe. Maseczki na przerwach w szkołach i na uczelniach

Polska

Rząd obowiązujące obostrzenia w Polsce przedłużył do 30 listopada.

Chodzi tutaj o obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach publicznych oraz w środkach komunikacji.

Drugą zmianą jest obowiązek noszenia maseczek podczas przerw w szkołach i na uczelniach. O tym jednak decydować będą dyrektorzy i rektorzy.

Przypomnijmy, że przez utrzymanie części obowiązujących do tej pory obostrzeń należy ciągle pamiętać m.in. o:

  • obowiązku utrzymania tzw. dystansu społecznego, czyli co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi (z wyjątkiem rodziców i dzieci oraz osób wspólnie zamieszkujących)
  • konieczności noszenia maseczki przykrywającej nos i usta m.in. w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, urzędzie czy kościele
  • ograniczonej do 75% liczbie dostępnych miejsc na widowni w kinach i teatrach, w hotelach i restauracjach
  • limicie osób w siłowniach i klubach fitness, kasynach, obiektach handlowych, placówkach pocztowych, bibliotekach, na targach, konferencjach i wystawach oraz w salach zabaw (1 osoba na 10 m²)

W zmienionym rozporządzeniu wprowadzono też nowe wytyczne – dotyczą one obostrzeń dla podchodzących do egzaminów kuratorskich czy uczniów szkół, studentów i pracowników placówek oświatowych oraz instytutów badawczych.

Egzaminy bez zakrywania ust i nosa

Podczas przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską i egzaminu kuratorskiego ich uczestnicy będą zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa – podobnie jak w przypadku konkursów i egzaminów organizowanych dla innych grup zawodowych, co uregulowano już w poprzednich rządowych rozporządzeniach.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

„Ustawa ta ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

1) przedłużenie do dnia 30 listopada 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;

2) modyfikacje regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa:

a) podczas przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską i egzaminu kuratorskiego – uczestnicy powyższych: konkursu i egzaminu zwolnieni będą z obowiązku zasłaniania ust i nosa (na wzór konkursów i egzaminów organizowanych dla przedstawicieli innych grup zawodowych objętych modyfikowanym przepisem),

b) na terenie szkół, placówek oświatowych, uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; projektowane rozwiązania przewidują, że zakrywanie ust i nosa na terenie ww. podmiotów będzie obowiązkowe w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi), chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem. Ratio legis powyższego rozwiązania stanowi umożliwienie elastycznego podejmowania decyzji przez kierujących ww. podmiotami w zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej uwzględniającej takie czynniki, jak liczba zaszczepionych osób, czy też wskaźnik zachorowań w danej miejscowości (województwie). Ponadto uzasadnieniem wprowadzenia ww. obowiązku zasłaniania ust i nosa wyłącznie w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi) jest zwiększone ryzyko ewentualnych kontaktów mogących skutkować transmisją wirusa SARS-CoV-2 w tym czasie, z uwagi na fakt, że w przerwach między zajęciami (jak również podczas zajęć świetlicowych w szkołach) studenci oraz uczniowie mają kontakt ze zdecydowanie większą liczbą innych osób (przebywają w niehomogenicznych grupach osób), w tym w sposób utrudniający zachowanie dystansu, np. w czasie przebywania w szatniach, czy też stołówkach albo przemieszczania się między pomieszczeniami, w których odbywają się zajęcia. Jednocześnie zaakcentowania wymaga, że ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2 ocenić należy jako zdecydowanie niższe w czasie zajęć (zajęć edukacyjnych) z uwagi na fakt pozostawania przez uczniów w tej samej grupie osób, co do zasady bez przemieszczania się i zmniejszonej liczby interakcji z innymi osobami (w niektórych podmiotach studentom i uczniom zapewniane są pojedyncze ławki).

Podkreślić należy, że ww. regulacje dotyczące obowiązku zasłaniania ust i nosa nie podlegają modyfikacji w odniesieniu do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button