POLSKA

Myśliwce F-35 dla polskiej armii. Umowa podpisana

Najnowocześniejsze myśliwce F-35 dla polskich pilotów

Prezydent RP, szef rządu i minister MON wzięli udział w podpisaniu umowy zakupu przez Polskę 32 wielozadaniowych samolotów F-35.

– To niezwykle ważny dzień dla polskiego lotnictwa wojskowego, dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ale też dla bezpieczeństwa całej naszej części Europy – podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania umowy na zakup 32 wielozadaniowych samolotów piątej generacji F-35 dla Sił Powietrznych RP. Wskazywał, że to jeden z największych kontraktów zbrojeniowych w naszej historii.

– Dzisiaj przystępujemy do rodziny F-35, samolotów najnowszej generacji, samolotów niewykrywalnych dla radarów, samolotów, które przenoszą lotnictwo, siły powietrzne, które zostają w nie wyposażone w zupełnie nową erę zdolności obronnych i zdolności bojowych – mówił Andrzej Duda.

„To pamiętna chwila. F-35 to podniebny pancerz, który ma służyć polskim siłom zbrojnym i siłom NATO do ochrony w szczególności wschodniej flanki” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

– Polskie siły powietrzne wchodzą na nowy etap swojego rozwoju. Dołączamy do elitarnego grona państw, które posiadają F-35, a więc samoloty stanowiące swoiste centra dowodzenia, samoloty wyróżniające się interoperacyjnością – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w hangarze dęblińskiego 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Zdaniem ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, Polskę i USA wiążą silne więzi wojskowej współpracy:

– Dzisiejsza ceremonia zakupu przez Polską samolotów F-35 jest dowodem siły więzi polsko-amerykańskiej. Jestem dumna z tego, że Polska i Stany Zjednoczone osiągają wspólne cele. Polska nadal jest wzorcowym przykładem przywództwa, jeżeli chodzi o militarną modernizację NATO. Jesteśmy dumni, że możemy dzielić się najlepszą amerykańską technologią obronną z polskimi partnerami, wspierając wspólne cele obronne – oświadczyła ambasador.

F-35 to wielozadaniowy samolot bojowy, zaliczany do tzw. „piątej generacji”. Pozyskanie nowych maszyn jest przełomem dla polskich sił zbrojnych. Wartość kontraktu to 4,6 mld dolarów. Kwota obejmuje samoloty, szkolenia, system logistyczny i symulatory.

Jak zaznaczył szef rządu, zakup samolotów od USA to wyraz najwyższego zaufania do Polski. „W Europie tylko kilka krajów: Holandia, Włochy, Wielka Brytania i Norwegia posiada F-35” – powiedział Mateusz Morawiecki. „Dołączamy do elitarnego grona państw, które będą mogły korzystać z najnowocześniejszego sprzętu i technologii” – dodał.

Samoloty F-35 mają docelowo zastąpić samoloty radzieckie MiG-29 i Su-22.

Uroczystość odbyła się w hangarze 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego na lotnisku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Podpisanie umowy na zakup F35 w Dęblinie (fot. Krystian Maj/KPRM)

Polsko-amerykańska umowa przewiduje:

  •  dostawę 32 szt. samolotów F-35A oraz 33 szt. silników F-135 w l. 2024-2030 wraz z wyposażeniem zadaniowym, sprzętem obsługi naziemnej oraz wyposażeniem pilota,
  • dostawę elementów systemu szkolenia do baz lotniczych w Polsce, obejmującą m.in. osiem pełnych symulatorów misji,
  • zapewnienie wsparcia techniczno-logistycznego w ramach globalnego systemu Global Support Solution (GSS), który zabezpieczy na wymaganym poziomie eksploatację samolotów F-35A w Siłach Zbrojnych RP do roku 2030,
  • dostawę informatycznego systemu ALlS – Automatic Logistics Information System, niezbędnego do zarządzania eksploatacją samolotów F-35A,
  • przeszkolenie personelu latającego i technicznego tj.: 24 pilotów i ok. 100 techników.

F-35 dla Polski

W Dęblinie, szef MON podpisał umowę na zakup 32 wielozadaniowych samolotów piątej generacji F-35 dla Sił Powietrznych. Wartość umowy wynosi 4,6 mld USD. Jej przedmiotem jest dostawa 32 samolotów F-35 wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym.

Samoloty F-35 są jedynymi dostępnymi obecnie na rynku produkowanymi seryjnie statkami powietrznymi posiadającymi właściwości „stealth”, które stanowią kluczowy element umożliwiający skuteczną realizację zadań w przypadku konfliktu z przeciwnikiem posiadającym zaawansowane systemy antydostępowe.

Samoloty są efektem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych licznych podmiotów wywodzących się z państw-uczestników programu Joint Strike Fighter. To uniwersalne platformy dostosowane do realizacji misji rozpoznawczych, prowadzenia walki radioelektronicznej, wsparcia komponentu lądowego, czy zwalczania statków powietrznych przeciwnika, zarówno w ramach prowadzonych operacji narodowych, jak i w układzie sojuszniczym.

Podpisanie umowy na zakup F35 w Dęblinie (fot. Krystian Maj/KPRM)

F-35 dla Polski w pytaniach i odpowiedziach

Jakie elementy obejmuje polskie zamówienie na samoloty F-35?

Przedmiotem umowy jest dostawa 32 samolotów F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. W skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych, informatyczny system zarządzania eksploatacją oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej samolotów. W ramach umowy zapewnione zostanie pełne wsparcie logistyczne statków powietrznych oraz pozostałego sprzętu do 2030 roku. Pakiet szkoleniowy obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz naziemny system szkoleniowy, w tym Zintegrowane Centrum Szkoleniowe i 8 symulatorów lotu.

Jaki jest koszt zamówienia ?

Wartość umowy LOA (Letter of Offer and Acceptance) wynosi 4,6 mld. USD.
Jaka jest cena jednostkowa samolotu F-35 pozyskiwanego w ramach tej umowy?
Cena jednostkowa samolotu F-35A (wraz z silnikiem) wynosi 87,3 mln USD netto.

Co obejmuje wyposażenie samolotów?

Samoloty F-35A zostaną dostarczone w konfiguracji standardowej dla wszystkich użytkowników odbierających dostawy z serii produkcyjnych planowanych na lata 2024-2030. Będą wyposażone w najnowszy (dostępny w tym okresie) wariant oprogramowania w wersji Block 4. Umowa obejmuje pakiet modernizacyjny, zgodnie z którym na samolotach dostarczonych w ramach wcześniejszych transzy zaimplementowane zostaną wprowadzone później, w trakcie trwania umowy, przez producenta modyfikacje. Dodatkowo, zgodnie z wymaganiami Sił Powietrznych, samoloty zostaną wyposażone w spadochrony hamujące. Umowa przewiduje także dostawę zapasowego silnika Pratt & Whitney F-135.

Co wchodzi w skład zamówienia oprócz statków powietrznych?

Przedmiotem umowy, oprócz dostawy 32 samolotów F-35A, jest:

–      sprzęt do obsługi naziemnej samolotów oraz wyposażenie pilotów,
–      naziemny system szkoleniowy przeznaczony do wyposażenia baz lotniczych,
w tym Zintegrowane Centrum Szkoleniowe i 8 symulatorów misji
(Full Mission Simulator),
–       pełne wsparcie logistyczne samolotów oraz pozostałego sprzętu w ramach systemu Global Support Solution (GSS) do 2030 roku,
–      informatyczny system zarządzania eksploatacją samolotów F-35A,
–      przeszkolenie pilotów i personelu technicznego w USA.

Umowa ma charakter kompleksowy i obejmuje całość sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia eksploatacji zakupionych samolotów. Kwestie gwarancji na pozyskiwany sprzęt uregulowane są zgodnie ze standardowymi rozwiązaniami obowiązującymi w umowach zawieranych w ramach procedury Foreign Military Sales, tzw. Standard Terms and Conditions. Umowa nie przewiduje  zamówienia opcjonalnego.

Jaki jest harmonogram dostaw samolotów? Kiedy pierwsze samoloty trafią do Polski?

Dostawy samolotów F-35A dla Polski zostaną zrealizowane w latach 2024-2030. Roczne dostawy będą zawierały się w przedziale 4-6 egzemplarzy. Pierwsze 6 samolotów czasowo zostanie rozmieszczonych w latach 2024-2025 w jednej z baz lotniczych na terytorium USA z przeznaczeniem do szkolenia personelu latającego i technicznego Sił Powietrznych RP. Przylot pierwszych samolotów do kraju przewidywany jest na przełomie roku 2025/26.

W jakim zakresie szkolenie pilotów i personelu technicznego będzie realizowane w kraju, a w jakim stopniu będzie ono prowadzone za granicą? Ile będzie wynosił koszt tego szkolenia?

Planowane jest przeszkolenie na F-35A w USA 90 osób personelu technicznego oraz 24 pilotów, w tym do poziomu instruktora. Pozostały personel zostanie wyszkolony w kraju w oparciu o zakupiony naziemny system szkoleniowy oraz instruktorów wyszkolonych w USA.

Dlaczego postępowanie mające na celu pozyskanie nowych samolotów wielozadaniowych dla Sił Powietrznych RP zostało przeprowadzone w procedurze FMS?

Pozyskanie samolotów F-35A dla Sił Zbrojnych RP wynika ze zdefiniowanych potrzeb i wymagań operacyjnych służących nie tylko utrzymaniu obecnie posiadanego potencjału Sił Powietrznych, ale również jego rozbudowie wynikającej z pozyskania dodatkowych zdolności operacyjnych, jakie zapewniają samoloty piątej generacji.
Samoloty F-35 są jedynymi dostępnymi obecnie na rynku produkowanymi seryjnie statkami powietrznymi posiadającymi właściwości „stealth”, które stanowią kluczowy element umożliwiający skuteczną realizację zadań w przypadku konfliktu z przeciwnikiem posiadającym zaawansowane systemy antydostępowe.
Samoloty F-35 są efektem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych licznych podmiotów wywodzących się z państw-uczestników programu Joint Strike Fighter. Myśliwce są uniwersalnymi platformami dostosowanymi do realizacji pełnego spektrum zadań polegających m.in. na wykonywaniu misji rozpoznawczych, prowadzeniu walki radioelektronicznej, wsparciu komponentu lądowego, czy zwalczaniu statków powietrznych przeciwnika, zarówno w ramach prowadzonych operacji narodowych, jak i w układzie sojuszniczym.

Czy Inspektorat Uzbrojenia przeprowadził rozeznanie rynku dla zadania pozyskania nowych samolotów wielozadaniowych dla Sił Powietrznych RP? W jakim zakresie?

Wybór samolotów F-35A, jako nowych wielozadaniowych samolotów bojowych dla Sił Zbrojnych RP pozyskiwanych w ramach programu Harpia, został poprzedzony analizą rynku, podczas której  Inspektorat Uzbrojenia otrzymał odpowiedzi na zapytania o udzielenie informacji (Request for Information) od wszystkich zainteresowanych podmiotów (przedmiotowe materiały podlegają ochronie wynikającej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Czy Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło analizy w zakresie całkowitych kosztów wprowadzenia i eksploatacji samolotów F-35 w całym cyklu życia produktu? Jaka jest ich szacunkowa wysokość?

W ramach umowy zapewnione zostanie pełne wsparcie logistyczne samolotów oraz pozostałego sprzętu do 2030 roku. Określenie kosztów programu po 2030 roku będzie możliwe po kilkuletnim okresie eksploatacji samolotów F-35A w Siłach Zbrojnych RP.

W jakim zakresie czynności obsługowe będą mogli wykonywać żołnierze wchodzący w skład personelu technicznego Sił Powietrznych RP?

Zgodnie z umową personel techniczny Sił Powietrznych RP, po przeszkoleniu, będzie realizował czynności związane z obsługą samolotów F-35A na poziomie eksploatacyjnym.

Kiedy pierwsze samoloty F-35 osiągną gotowość operacyjną?

Osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej (IOC) polskich F-35A będzie możliwe po dostarczeniu do kraju co najmniej połowy eskadry samolotów (8 szt.), przeszkoleniu niezbędnej liczby pilotów i personelu naziemnego odpowiedzialnego za eksploatację statków powietrznych, a także doposażeniu statków powietrznych w niezbędne części zamienne i materiały eksploatacyjne.

F-35 to nie tylko umowa na dostawę samolotów. Ile będą wynosić koszty przygotowania infrastruktury dla F-35?

Przeprowadzone analizy w zakresie przewidywanych inwestycji, niezbędnych do przystosowania wytypowanych baz lotniczych do przyjęcia samolotów F-35A, wykazały poziom wydatków, w zależności od lokalizacji, zawierający się w przedziale od 0,7 mld do 1,8 mld złotych.

Gdzie będą serwisowane samoloty F-35, które zostaną pozyskane w wyniku tej umowy?

Samoloty będą eksploatowane zgodnie z dokumentacją techniczną, a czynności realizowane przez użytkownika będą obejmowały czynności obsługi bieżącej i hangarowej w oparciu o pozyskiwane w jednostkach Sił Powietrznych zdolności.
Wraz z samolotami F-35A, w ramach umowy pozyskiwane jest pełne wsparcie logistyczne samolotów oraz pozostałego sprzętu w ramach systemu Global Support Solution (GSS), który zapewnia dostęp do globalnego zasobu części zamiennych i materiałów jednorazowego użytku, a także wsparcie producenta w obszarze napraw elementów samolotów i silników.

Dlaczego nie podpisujemy umowy offsetowej?

Program budowy i rozwoju samolotów F-35 jest programem zamkniętym. Oznacza to, że zdolności przemysłowe związane z budową i serwisowaniem na poziomie zakładowym myśliwców zostały ulokowane głównie w  państwach, które brały udział w programie. Znacznie ograniczyło to możliwości uzyskania przez państwa nabywające samoloty F-35, które nie uczestniczyły w programie  wymiernych korzyści przemysłowych związanych z F-35. Polska otrzymała propozycję dołączenia do programu, w czasach rządów koalicji PO-PSL, lecz z niej nie skorzystała. Decyzja ta doprowadziła do zmarnowania szansy uczestnictwa polskiego przemysłu obronnego, w tak innowacyjnym technologicznie projekcie.  Mimo  tego,  MON podjął próbę, w ramach dialogu offsetowego, określenia zakresu zdolności przemysłowych związanych z F-35 pożądanych do uzyskania. Propozycje strony amerykańskiej dotyczyły jedynie wybranych zdolności serwisowych dla samolotów F-16 i C-130 Hercules. Koszt offsetu wskazany w projekcie umowy dostawy podwyższał jej wartość o ok. 1,1 mld USD.
Biorąc pod uwagę aspekty techniczne i technologiczne oraz niekorzystną relację koszt-efekt, MON zdecydował o odstąpieniu od zawarcia umowy offsetowej i przeznaczenie niewydanych środków na realizację innych ważnych programów operacyjnych z Planu Modernizacji Technicznej.
Nie oznacza to, że krajowy przemysł obronny nie pozyska zdolności związanych z szeroko pojętą obroną powietrzną. Świadczy o tym podpisane w 22 stycznia 2020 roku Memorandum of Understanding (porozumienie o  współpracy) pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową S.A. a Lockheed Martin Co., w ramach którego podjęto współpracę przemysłową w formule dwustronnych porozumień przedsiębiorstw business-to-business. Taka formuła ma zapewniać stronom większą elastyczność i nie musi ograniczać się jedynie do współpracy związanej z przedmiotem umowy dostawy.
(MON, KPRP, KPRM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button