POLSKA

Morawiecki rozmawiał z Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców

Polska

Szef polskiego rządu rozmawiał z Filippo Grandim, Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców.

Było to już drugie takie spotkanie w tym roku – pierwsze odbyło się 7 marca.

Głównym tematem rozmów była pomoc dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Od momentu rosyjskiej napaści na naszego wschodniego sąsiada do Polski przybyło już ponad 2,4 mln osób. Wszyscy, którzy potrzebują pomocy, otrzymują wsparcie w naszym kraju.

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Filippo Grandim

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców z uznaniem odniósł się do wysiłków polskiego rządu w udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Podkreślił także pełną otwartość UNHCR na współpracę z władzami naszego kraju, także w dzieleniu się doświadczeniami w organizacji pomocy uchodźcom.

Pomoc i wsparcie dla uchodźców w Polsce

W Ukrainie codziennie giną niewinni ludzie, a wiele osób, w szczególności kobiety i dzieci, uciekło w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, znajdując je przede wszystkim w Polsce.

Osoby uciekające przed wojną otrzymują pomoc m.in. w specjalnie przygotowanych punktach recepcyjnych. To 41 ośrodków w całej Polsce, w których na przybywających do Polski Ukraińców czeka posiłek, doraźna opieka medyczna czy miejsce na odpoczynek. To także miejsce, w którym uzyskają najważniejsze informacje na temat pobytu w Polsce i miejscu tymczasowego zakwaterowania.

Niezależnie od punktów recepcyjnych uruchomiono dodatkowe 148 punktów informacyjnych dla cudzoziemców, głównie przy dworcach PKP/PKS oraz urzędach wojewódzkich i miejskich.

Od początku konfliktu w pomoc osobom uciekającym przed wojną zaangażowały się miliony Polaków. Poza miejscami noclegowymi utworzonymi przez władze centralne i lokalne, liczna rzesza Ukraińców znalazła schronienie w prywatnych domach. Udzielenie pomocy na tak szeroką skalę nie byłoby możliwe, gdyby nie to wyjątkowe, budzące szeroki podziw zaangażowanie społeczne.

Specjalne działania systemowe

Z inicjatywy polskiego rządu 12 marca 2022 r. Sejm przyjął Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. To zbiór przepisów, które umożliwiają Ukraińcom w Polsce m.in.

  • szybsze podjęcie pracy,
  • ułatwiony dostęp do opieki zdrowotnej,
  • dostęp do usług oświaty i szkolnictwa wyższego,
  • uzyskanie specjalnej pomocy finansowej.

Skoordynowane działania na rzecz osób uciekających przed wojną

Polski rząd prowadzi szeroko zakrojone działania koordynacyjne dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy. Nasz kraj stał się wielkim hubem humanitarnym. Za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przez polsko-ukraińską granicę przejeżdżają tiry z pomocą rzeczową dla mieszkańców kraju ogarniętego wojną.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców to urząd ONZ koordynujący międzynarodowe działania na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Do głównych działań urzędu należy zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w zapewnieniu azylu lub repatriacji.

Siedziba urzędu znajduje się w Genewie, w Szwajcarii. Wysoki Komisarz jest nominowany przez sekretarza generalnego ONZ i wybierany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button