ŚWIAT

Międzynarodowy Trybunał Karny. Władimir Putin z nakazem aresztowania za zbrodnie wojenne

Rosja terrorystycznym krajem

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina za zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Sędziowie MTK wydali nakazy aresztowania Władimira Władimirowicza Putina i Marii Aleksiejewnej Lwowej-Biełowej.

II Izba Przygotowawcza Międzynarodowego Trybunału Karnego („MTK”) wydała nakazy aresztowania dwóch osób w kontekście sytuacji na Ukrainie: Władimira Władimirowicza Putina i Pani Marii Aleksiejewnej Lwowej-Bełowej.

Władimir Władimirowicz Putin, urodzony dnia 7 października 1952 r., prezydent Federacji Rosyjskiej, jest „rzekomo” odpowiedzialny za zbrodnię wojenną, polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji Federacja (zgodnie z artykułami 8(2)(a)(vii) i 8(2)(b)(viii) Statutu Rzymskiego). Zbrodnie miały być popełniane na terytorium okupowanym przez Ukrainę co najmniej od 24 lutego 2022 r. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za ww. za pośrednictwem innych osób (art. 25 ust. 3 lit. a) Statutu Rzymskiego) oraz za niewłaściwą kontrolę nad podwładnymi cywilnymi i wojskowymi. To oni dopuścili się czynów lub dopuścili do ich popełnienia i którzy znajdowali się pod jego skuteczną władzą i kontrolą na podstawie odpowiedzialności zwierzchniej (art. 28 lit. b, Statutu Rzymskiego).

Maria Alekseyevna Lvova-Belova, ur. 25 października 1984 r., Komisarz ds. Praw Dziecka w Urzędzie Prezydenta Federacji Rosyjskiej, jest „rzekomo” odpowiedzialna za zbrodnię wojenną, polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej (na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) pkt vii i art. 8 ust. 2 lit. b) pkt viii Statutu Rzymskiego). Zbrodnie miały być popełniane na terytorium okupowanym przez Ukrainę co najmniej od 24 lutego 2022 r. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że M. Lvova-Belova ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za ww. inne (art. 25 ust. 3 lit. a, Statutu Rzymskiego).

Izba Przygotowawcza II uznała, na podstawie wniosków Prokuratury z 22 lutego 2023 r., że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że każdy podejrzany ponosi odpowiedzialność za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnym wysiedleniu ludności oraz bezprawnym przesiedleniu ludności z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej ze szkodą dla dzieci ukraińskich.

Izba uznała, że nakazy są tajne w celu ochrony ofiar i świadków, a także zabezpieczenia śledztwa. Niemniej jednak, mając na uwadze, że postępowanie, o którym mowa w niniejszej sprawie, rzekomo trwa, a świadomość społeczna nakazów może przyczynić się do zapobieżenia dalszemu popełnianiu przestępstw, Izba uznała, że w interesie wymiaru sprawiedliwości leży zezwolenie na prowadzenie Kancelarii publicznego ujawnienia istnienia nakazów, nazwisk podejrzanych, przestępstw, za które nakazy zostały wydane oraz trybów odpowiedzialności ustalonych przez Izbę.

Powyższe nakazy aresztowania zostały wydane na podstawie wniosków złożonych przez Prokuraturę w 22 lutym 2023 r.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button