ŁÓDŹ

Łódź. Maleje liczba uczniów deklarujących udział w lekcjach religii

Łódzkie sprawy

W szkołach prowadzonych przez samorząd maleje liczba uczniów deklarujących udział w lekcjach religii.

W tym roku szkolnym na 63 740 uczniów ogółem we wszystkich typach szkół religię wybrało 32 178 w tym: w szkołach podstawowych 27 026 na 39 431 uczniów ogółem; w liceach 3 547 oraz w technikach i szkołach branżowych – 1 605 (na 24 309 ogółem uczniów w szkołach ponadpodstawowych).

W porównaniu z poprzednim rokiem w szkołach podstawowych ponad tysiąc uczniów zrezygnowało z udziału w lekcjach religii a w ponadpodstawowych prawie 900 – powiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi. – Oczywiście nie wiemy dlaczego uczniowie rezygnują z tych lekcji, o to należy pytać rodziców i samych młodych ludzi. Obserwujemy jednak tendencję spadkową porównując rok szkolny do roku szkolnego.

Nieuczestniczenie w lekcjach religii nie oznacza automatycznie udziału w lekcjach etyki, choć tutaj liczba zainteresowanych nieznacznie rośnie. Wyjątkiem są jednak szkoły podstawowe, gdzie na etykę chce chodzić 3301 uczniów (rok temu raptem 1600). W szkołach średnich etykę wybrało 527 uczniów liceów oraz 84 z techników i szkół branżowych (przed rokiem odpowiednio 430 i 59).

Na uwagę zasługuje malejąca liczba uczestników lekcji religii w szkołach podstawowych, gdzie w latach poprzednich z uwagi choćby na komunię czy później bierzmowanie ta frekwencja była znacznie wyższa – powiedział Piotr Bors, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ. – Cóż, młodzi ludzie „głosują nogami” – im bardziej resort edukacji usiłuje wtłoczyć w nich żarliwy katolicyzm tym większy sprzeciw manifestujący się rosnącą liczbą rezygnujących z lekcji religii.

Łódź. Deklarowany udział w lekcjach religii (fot. UMŁ)

Na początku każdego roku szkolnego są zbierane deklaracje dotyczące uczestniczenia w lekcjach religii oraz etyki. W trakcie roku szkolnego uczniowie mogą zmienić zdanie składając stosowną deklarację.

Rok szkolny 2022/2023

 • 63 740 uczniów ogółem
 • 32 178 wybrało lekcje religii w tym: 27 026 w szkołach podstawowych (na 39 431 uczniów ogółem), 3 547 w liceach oraz 1605 w technikach i szkołach branżowych (na 24 309 uczniów szkół średnich ogółem).
 • Etykę wybrało ogółem 3 790 uczniów w tym: 3 301 w szkołach podstawowych, 430 w liceach oraz 59 w technikach i szkołach branżowych.
 • Etykę i religię jednocześnie wybrało 3 479 uczniów w tym: 2 458 w szkołach podstawowych, 499 w liceach oraz 522 w technikach i szkołach branżowych.
 • Religia i etyka to przedmioty nieobowiązkowe więc są uczniowie, którzy rezygnują z udziału w lekcjach obu przedmiotów. Ogółem to 27 926 uczniów w tym 10 708 w szkołach podstawowych; 10 019 w liceach oraz 7 199
 • w technikach i szkołach branżowych.

Rok szkolny 2021/2022

 • 60 923 uczniów ogółem
 • 34 112 wybrało lekcje religii w tym: 28 087 w szkołach podstawowych (na 39 296 uczniów ogółem), 4 171 w liceach oraz 1 854 w technikach i szkołach branżowych (na 21 627 uczniów średnich ogółem).
 • Etykę wybrało ogółem 2 211 uczniów w tym: 1 600 w szkołach podstawowych, 527 w liceach oraz 84 w technikach i szkołach branżowych.
 • Etykę i religię jednocześnie wybrało 3 479 uczniów w tym: 2 458 w szkołach podstawowych, 499 w liceach oraz 522 w technikach i szkołach branżowych.
 • Religia i etyka to przedmioty nieobowiązkowe więc są uczniowie, którzy rezygnują z udziału w lekcjach obu przedmiotów. Ogółem to 22 627 uczniów w tym 7 651 w szkołach podstawowych; 8 425 w liceach oraz 6 551 w technikach i szkołach branżowych.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button