GOSPODARKAPOLSKA

Listopad 2022. Inflacja jednak wyższa od wcześniejszego szacunku

Ceny w Polsce

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,5% (przy wzroś­cie cen towarów – o 18,8% i usług – o 13,2%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 0,7% i usług – o 0,6%).

ZOBACZ WIĘCEJ: Listopad 2022. Inflacja delikatnie zahamowała

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 11 2022 01-11 2022

 

WPŁYW ZMIAN

10 2022=
=100

11 2021=

=100

12 2021=
=100
10 2022=
=100
01-11 2021=

=100

OGÓŁEM 117,5 116,4 100,7 114,1 x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
122,3 119,8 101,6 114,8 0,43
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
110,3 110,0 100,5 107,1 0,03
Odzież i obuwie 106,8 107,4 99,8 105,0 -0,01
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
126,0 125,2 100,1 122,8 0,03
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 113,6 113,3 101,2 110,2 0,07
Zdrowie 109,1 108,8 100,6 106,9 0,03
Transport 114,4 113,3 99,2 120,6 -0,08
Łączność 105,0 105,0 101,3 104,0 0,06
Rekreacja i kultura 114,2 113,3 100,4 111,0 0,02
Edukacja 113,6 113,6 100,2 108,2 0,00
Restauracje i hotele 118,6 117,7 101,2 115,4 0,06
Inne towary i usługi 112,8 112,3 101,3 109,0 0,07

Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 1,6%), mieszkania (o 0,4%), łączności (o 1,3%) oraz restauracji i hoteli (o 1,2%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,40 p. proc., 0,10 p. proc. i po 0,06 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,8%) obniżyły wskaźnik o 0,08 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 23,2%), żywności (o 23,0%), transportu (o 14,4%), restauracji i hoteli (o 18,6%) oraz rekreacji i kultury (o 14,2%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 5,91 p. proc., 5,49 p. proc., 1,44 p. proc., 0,89 p. proc. i 0,86 p. proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 11 2022 01-11 2022
11 2021=

=100

12 2021=
=100
10 2022=
=100
01-11 2021=

=100

OGÓŁEM 117,5 116,4 100,7 114,1
Towary 118,8 117,7 100,7 115,2
Usługi 113,2 112,4 100,6 111,0
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz
wyroby tytoniowe
120,0 117,9 101,4 113,4
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
BEZALKOHOLOWE
122,3 119,8 101,6 114,8
Żywność 123,0 120,3 101,6 115,4
w tym:        
Ryż 127,2 126,6 100,4 118,4
Mąka 142,2 138,8 100,6 133,9
Pieczywo 128,6 125,7 101,9 125,4
Makarony i produkty makaronowe 121,2 119,2 101,9 112,5
Mięso 125,3 123,6 100,9 116,9
w tym:        
Mięso wołowe 125,4 119,3 100,1 128,4
Mięso cielęce 114,4 112,4 100,8 113,2
Mięso wieprzowe 127,2 125,2 100,2 115,0
Mięso drobiowe 139,7 135,0 100,5 135,3
Wędliny 119,6 119,0 101,3 110,8
Ryby i owoce morza 123,5 119,5 102,6 116,7
Mleko, sery i jaja 128,8 126,2 102,8 117,8
w tym:        
Mleko 138,1 135,5 103,2 121,7
Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne 125,0 123,1 102,5 114,6
Sery i twarogi 129,2 125,5 102,2 119,4
Jaja 125,8 124,6 104,6 116,3
Oleje i tłuszcze 132,8 128,8 101,4 132,6
Tłuszcze roślinne 138,8 136,9 101,0 138,9
Tłuszcze zwierzęce 128,4 123,1 101,6 128,1
w tym masło 127,4 122,0 101,5 128,1
Owoce 116,3 109,6 100,2 108,6
Warzywa 115,4 110,5 102,1 110,6
Cukier 192,6 187,3 102,8 158,6
Napoje bezalkoholowe 115,4 114,5 101,2 109,4
w tym:        
Kawa 122,6 121,6 100,6 114,3
Herbata 110,1 110,1 101,1 106,9
Kakao i czekolada w proszku 117,9 118,5 100,1 111,0
Wody mineralne lub źródlane 114,2 113,7 100,9 108,4
Soki owocowe i warzywne 109,2 108,2 100,7 103,9
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 110,3 110,0 100,5 107,1
Napoje alkoholowe 112,3 112,0 100,6 108,6
Wyroby tytoniowe 104,5 104,3 100,3 102,9
ODZIEŻ I OBUWIE 106,8 107,4 99,8 105,0
w tym:        
Odzież 106,5 106,5 99,4 104,6
Obuwie 107,3 109,3 101,1 105,5
MIESZKANIE 123,2 122,5 100,4 119,9
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 126,0 125,2 100,1 122,8
w tym:        
Opłaty na rzecz właścicieli 118,1 116,8 100,7 113,7
Zaopatrywanie w wodę 102,8 102,7 100,3 103,8
Wywóz śmieci 107,9 107,9 100,0 109,1
Usługi kanalizacyjne 109,5 109,3 100,6 108,6
Nośniki energii 136,8 135,7 100,0 132,6
Energia elektryczna 105,1 105,1 100,0 104,9
Gaz 126,4 125,2 99,9 140,8
Opał 209,1 205,3 98,2 206,6
Energia cieplna 129,6 128,1 103,1 115,3
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 113,6 113,3 101,2 110,2
w tym:        
Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy 114,3 114,0 103,1 112,7
Urządzenia gospodarstwa domowego 108,1 108,1 100,2 105,6
Środki czyszczące i konserwujące 114,5 114,3 99,9 108,6
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 120,7 119,6 101,1 116,9
ZDROWIE 109,1 108,8 100,6 106,9
w tym:        
Wyroby farmaceutyczne 104,7 104,6 100,6 102,8
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 108,3 107,9 100,5 106,8
Usługi lekarskie 117,0 116,2 100,8 114,2
Usługi stomatologiczne 117,3 116,7 100,9 114,7
Usługi szpitalne i sanatoryjne 114,9 114,6 100,4 112,6
TRANSPORT 114,4 113,3 99,2 120,6
w tym:        
Środki transportu 108,1 106,5 99,9 108,4
w tym samochody osobowe 107,8 106,2 99,9 108,2
Paliwa do prywatnych środków

transportu

115,5 115,3 98,8 126,4
Olej napędowy 131,2 131,3 100,8 133,4
Benzyna 111,1 111,3 97,7 122,9
Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu 91,7 89,0 97,5 125,9
Usługi transportowe 121,5 110,9 95,1 116,4
ŁĄCZNOŚĆ 105,0 105,0 101,3 104,0
w tym:        
Sprzęt telekomunikacyjny 93,3 93,1 98,6 92,8
Usługi telekomunikacyjne 105,4 105,4 101,4 104,4
REKREACJA I KULTURA 114,2 113,3 100,4 111,0
w tym:        
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny 99,8 99,7 99,9 100,0
Usługi związane z rekreacją i kulturą 111,8 111,5 99,0 107,7
w tym:        
Usługi związane z rekreacją i sportem 115,4 114,9 101,2 113,5
Usługi związane z kulturą 110,4 110,3 98,0 105,5
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 109,5 109,6 97,5 101,1
Książki 111,3 110,5 101,2 108,7
Gazety i czasopisma 107,3 105,5 102,1 105,5
Artykuły piśmienne, malarskie,

kreślarskie

121,7 120,6 100,9 116,1
Turystyka zorganizowana 121,7 121,2 99,2 121,4
Turystyka zorganizowana w kraju 116,8 114,3 99,0 115,2
Turystyka zorganizowana za granicą 125,9 127,5 99,5 126,8
EDUKACJA 113,6 113,6 100,2 108,2
RESTAURACJE I HOTELE 118,6 117,7 101,2 115,4
INNE TOWARY I USŁUGI 112,8 112,3 101,3 109,0
w tym:        
Higiena osobista 114,2 114,7 101,2 108,8
w tym:        
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 115,8 114,8 100,9 114,1
Artykuły do higieny osobistej i kosmetyki 114,2 115,2 101,3 107,6
Opieka społeczna 121,4 121,1 100,2 115,0
Ubezpieczenia 111,4 107,7 103,1 111,8
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 106,1 106,1 100,4 103,7

„Źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button