WARSZAWA

Konkurs na pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku ogłoszony

Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 r.

6 grudnia został ogłoszony konkurs na pomnik bitwy warszawskiej 1920 r., którego organizatorem jest Warszawa.

Monument stanie na pl. Na Rozdrożu.

– 6 grudnia wraz z miastem Warszawa ogłosimy konkurs na budowę pomnika Bitwy Warszawskiej, bo to dzieło wymaga wspólnego działania. W naszych rozmowach wypracowaliśmy optymistyczny harmonogram, który zakłada odsłonięcie pomnika w 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Konkurs będzie ogłoszony z otwartością formy, więc różne propozycje mogą być zgłaszane – powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej.

W konferencji wraz z ministrem kultury wzięli udział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, radny Warszawy Piotr Mazurek, stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki, dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej Aldona Machnowska-Góra i przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.

– Rozstrzygnięcie konkursu na pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku nastąpi ok. 27 lutego przyszłego roku; forma pomnika jest otwarta – poinformował prof. Piotr Gliński.

– Lokalizacja tego pomnika jest już przesądzona, wspólnie wybraliśmy to miejsce, które jest reprezentacyjne i które Rada Miasta przegłosowała jednogłośnie. Plac Na Rozdrożu to centralne miejsce Alei Ujazdowskich, gdzie mamy już upamiętnienia ojców naszej niepodległości – powiedział Michał Olszewski wiceprezydent Warszawy. – Chcemy, by pomnik był godny, żeby wpisał się w przestrzeń, bo to jest nie tylko ważne komunikacyjnie miejsce, ale także leży na Osi Stanisławowskiej. Zgłoszone prace powinny więc uwzględniać uwarunkowania historyczne tego założenia – podkreślił wiceprezydent.

Uczestnicy konkursu będą mieli swobodę w doborze artystycznych środków wyrazu, gdyż m.st. Warszawa ma na celu wzbogacenie przestrzeni miejskiej o dzieło sztuki wysokiej klasy.

Monument ma powstać w oparciu o koncepcję wyłonioną w drodze konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego. Miejscem wybranym na wzniesienie pomnika jest teren istniejącego okrągłego placyku z fontanną. Inwestorem pomnika będzie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Zarówno przedstawiciele rządu, jak i miasta chcą, aby pomnik został odsłonięty w setną rocznicę bitwy.

Wicepremier Piotr Gliński poinformował, że konkurs będzie ogłoszony z otwartością formy planowanego upamiętnienia, a co za tym idzie, zgłaszać będzie można różne propozycje.

– Ja jestem zwolennikiem klasycznego łuku triumfalnego, ale organizatorzy konkursu, czyli miasto Warszawa zdecydowali się na otwartą formułą. Poszliśmy na kompromis – podkreślił minister kultury.

Podczas konferencji minister kultury poinformował również, że „na 100-lecie Bitwy Warszawskiej otworzymy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.

– Uroczystość otwarcia tego muzeum będzie również częścią obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej – powiedział prof. Piotr Gliński.

– Dziękuję warszawskim radnym, władzom Warszawy, Janowi Pietrzakowi, konserwatorowi zabytków i środowiskom, które o budowę pomnika Bitwy Warszawskiej zabiegały – podkreślił prof. Piotr Gliński.

Wizualizacja Łuku Triumfalnego autorstwa architekta Marka Skrzyńskiego (fot. luktriumfalny1920)

Przedmiot konkursu

Konkurs będzie polegał na wykonaniu koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika, upamiętniającego bitwę warszawską 1920 r., wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym ma zostać posadowiony. Autorowi pracy konkursowej, która zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą, zostanie udzielone zamówienie na uszczegółowienie pracy konkursowej, w trybie negocjacji z wolnej ręki. Koncepcja pomnika musi uwzględniać zarówno charakter inwestycji, jak i wpasować się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w otoczenie i krajobraz, powinna posiadać współczesną formę.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawa zaplanowało na wykonanie prac, realizowanych na podstawie pracy konkursowej, kwotę 3 000 000 zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 27 lutego 2020r.
(org.)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button