POLSKA

Konfiskata aut pijanych kierowców i podwyższenie kar za pedofilię czy gwałty. Ziobro: Opozycja w Senacie odrzuciła zaostrzenie kar

Ministerstwo Sprawiedliwości

– Kolejny raz mamy do czynienia z frontem obrony przestępców.

Senatorowie PO, Lewicy i PSL płaczą nad losem recydywistów, okrutnych bandytów, a nie losem ofiar, dlatego odrzucili zaostrzenie kar, jakie przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Senat odrzucił zmiany Kodeksu karnego wprowadzające m.in. bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców, a także przepisy przewidujące, iż zbrodnie pedofilskie nie będą przedawniać się.

– Mam nadzieję, że Sejm odrzuci poprawki Senatu i przywróci rozwiązania, zaostrzające kary dla najbardziej okrutnych bandytów. Takich, którzy bestialsko pozbawiają życia swe ofiary, tak jak stało się w przypadku trzyletniego Nikosia, który został zamordowany – stwierdził minister Zbigniew Ziobro.

– Apelowaliśmy do senatorów, by stanęli po stronie bezbronnych ofiar, a nie – przestępców – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. – Pobłażliwość dla bandytów rodzi w nich poczucie bezkarności – podkreślił.

Wiceminister przypomniał, że polskie sądy należą do najłagodniejszych w Europie. Za zabójstwo na dożywocie trafia w Polsce do więzienia tylko 4 proc. skazanych, podczas gdy w innych krajach UE ten odsetek jest znacznie większy. W Niemczech – to 21 proc. skazanych, w Wielkiej Brytanii – 34 proc., a średnia unijna wynosi w takich przypadkach 12 proc.

Marcin Warchoł podkreślił, że senatorowie opozycji zagłosowali przeciwko nowelizacji Kodeksu karnego, choć ich wyborcy zaostrzenie kar dla najgroźniejszych bandytów popierają. Chce tego np. 62 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej i aż 70 proc. wyborców PSL.

– Potrzebna jest i surowość i nieuchronność kary – mówił minister Zbigniew Ziobro.

Elastyczny wymiar kar i bezwzględne dożywocie

Przyjęte przez Sejm zmiany uderzają zwłaszcza w najgroźniejszych przestępców, takich jak zwyrodniali przestępcy na tle seksualnym: pedofile, gwałciciele. Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadza możliwość orzekania kary bezwzględnego dożywocia wobec sprawców dopuszczających się najcięższych przestępstw i nierokujących poprawy.

Reforma Kodeksu karnego przewiduje m.in.: podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat, likwidację osobnej kary 25 lat więzienia, wprowadzenie bezwzględnego dożywocia, podwyższenie kar za pedofilię i gwałty, konfiskatę aut pijanym kierowcom czy podwyższenie kar za przyjmowanie łapówek.

Zmiany pozwolą sądom wymierzać elastyczne kary. Dziś możliwe jest orzekanie kar do 15 lat pozbawienia wolności, osobnej kary 25 lat więzienia i dożywotniego pozbawienia wolności.
Nowelizacja Kodeks karnego wprowadza elastyczny wymiaru kar – do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocie.

Nowelizacja wydłuża także z 25 do 30 lat okres, po którym skazani na dożywocie mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie.

Wydłuży się również okres próby przy warunkowym zwolnieniu z kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dziś to 10 lat. Po zmianie Kodeksu karnego okres próby dla skazanych na dożywocie będzie dożywotni. Zwiększy się ponadto okres przedawnienia karalności zabójstwa – z 30 do 40 lat.

Podwyższenie kar za pedofilię i gwałty

Zaostrzone mają być sankcje za pedofilię i inne poważne przestępstwa na tle seksualnym. Sprawca zgwałcenia dziecka będzie podlegać karze od 5 do 30 lat więzienia albo dożywotniemu pozbawieniu wolności. Obecnie to od 3 do 15 lat więzienia.

Kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie będzie też grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (dziś do 15 lat więzienia). Za zgwałcenie z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będzie grozić od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie (obecnie od 2 do 12 lat). Natomiast za zgwałcenie z następstwem w postaci śmierci ofiary grozić będzie od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie (obecnie od 2 do 12 lat więzienia).

W przepisach znalazły się nowe typy kwalifikowane zgwałceń, np. na kobiecie ciężarnej, z posługiwaniem się bronią palną czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku tego czynu. Obecnie za te czyny grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, a będzie – od 3 do 20 lat więzienia.

Surowość wobec recydywistów

Wobec przestępców seksualnych – recydywistów stosowane będzie nadzwyczajne zaostrzenie kary, czyli podwyższenie dolnej granicy kary pozbawienia wolności o połowę, a w przypadku występków – również podwyższenie górnej granicy o połowę.

Podwyższona została również dolna granicy kary pozbawienia wolności dla multirecydywisty. Obecnie wzrasta ona o miesiąc, a będzie wzrastać o połowę.
Zaostrzamy zasady warunkowego zwolnienia dla recydywisty seksualnego. Będzie to możliwe po odbyciu trzech czwartych kary, nie – po dwóch trzecich kary.

Nowelizacja przewiduje wyłączenie przedawnienia karalności przestępstwa zgwałcenia dziecka lub zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast w przypadku innych przestępstw seksualnych na szkodę małoletniego albo występków przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, jeśli górna granica kary przekracza 5 lat pozbawienia wolności, przedawnienie nastąpi najwcześniej, gdy ofiara ukończy 40. rok życia.

Konfiskata aut nietrzeźwym kierowcom

Nietrzeźwy kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, straci samochód, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Policja tymczasowo zajmie jego auto na okres do siedmiu dni, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu.

Jeżeli nie będzie wypadku, lecz prowadzenie w stanie nietrzeźwości – sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku w szczególnych okolicznościach. „Recydywiście” przepadek będzie orzekany już od powyżej 0,5 promila alkoholu.

Auta będą konfiskowane również sprawcom wypadków, którzy mieli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, popełniającym takie przestępstwo po raz kolejny lub powodujących wypadek. Jeżeli samochód nie jest wyłączną własnością kierowcy, sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu sprzed wypadku.

Senat odrzucił ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

4 sierpnia 2022 r. zakończyło się 47. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 9 ustaw; 3 ustawy odrzuciła, a do 5 wprowadziła poprawki.

Izba zdecydowała m.in. o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Zdaniem większości senatorów nowelizacja w nieuzasadniony sposób zaostrza kary. W ich ocenie tak daleko idącymi zmianami powinna zająć się komisja kodyfikacyjna.

Ustawa z 15 do 30 lat podnosi górną granicę kary pozbawienia wolności i likwiduje osobną karę 25 lat więzienia, z 30 do 40 lat wydłuża okres przedawnienia zbrodni zabójstwa. Wprowadza też nowe typy przestępstw – przyjęcie zlecenia zabójstwa i przygotowanie do zabójstwa.

Nowela wprowadza karę tzw. bezwzględnego dożywocia, czyli dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Sąd będzie mógł wymierzyć tę karę w 2 sytuacjach: jeżeli sprawca był skazywany już wcześniej za najpoważniejsze, określone przestępstwa lub jeżeli jego wyjście na wolność będzie zagrażało bezpieczeństwu ludzi.

Nowela przewiduje także zaostrzenie kar za przestępstwa o charakterze seksualnym i pedofilię: od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie będzie grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, za zgwałcenie z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za zgwałcenia dziecka; od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie za zgwałcenie ze śmiercią ofiary w następstwie. Nawet do 20 lat więzienia będzie groziło za nowe typy zgwałceń, np. na kobiecie ciężarnej, z posługiwaniem się bronią palną czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku tego czynu.

Nowela z 500 do 800 zł podwyższa kwotę, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem.

Przewiduje również konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi albo spowoduje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila, lub też w wypadku recydywy. Orzekany będzie przepadek równowartości pojazdu, określonej w polisie ubezpieczeniowej, gdy samochód nie jest wyłączną własnością sprawcy. W razie braku polisy równowartość to średnia wartość rynkowa, odpowiadająca wartości podobnych pojazdów. Jeśli sprawca prowadziłby pojazd stanowiący własność jego pracodawcy, sąd orzeknie nawiązkę.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button