CIEKAWOSTKI

Kobieca twarz Policji i Straży Granicznej

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet

Straż Graniczna to formacja, w której procentowo pełni służbę największa liczba kobiet.

Niemal co czwarty funkcjonariusz Straży Granicznej to kobieta. Od maja ubiegłego roku w szeregach SG jest pierwsza w historii formacji kobieta generał.

Obecnie w Straży Granicznej pełni służbę i jest zatrudnionych 18 069 osób, w tym 4034 funkcjonariuszek i 2062 kobiety na stanowiskach cywilnych.

Coraz więcej pań zajmuje w Straży Granicznej stanowiska kierownicze. Aktualnie kobiety stanowią 20% kadry zarządzającej. Panie pełnią funkcję na stanowiskach różnego szczebla – od kierownika grupy i zespołu, przez naczelnika wydziału, komendanta placówki, po dyrektora biura w Komendzie Głównej SG i zastępcę komendanta oddziału SG. Pierwszą kobietą w ścisłym kierownictwie Straży Granicznej, a także pierwszą w historii Straży Granicznej kobietą generałem jest gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska. Nominację na stopień generała brygady Pani Komendant uzyskała w maju 2019 roku. Jako Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. logistycznych koordynuje i nadzoruje pion logistyczny oraz finansowy. Jest odpowiedzialna za realizację wielomilionowego budżetu Straży Granicznej i odpowiada za modernizację formacji.

Funkcjonariuszki SG aktywnie uczestniczą w misjach zagranicznych i operacjach międzynarodowych. Dwukrotnie dowódcą kontyngentu w Macedonii była kobieta. Dwie kobiety są także wśród pięciu oficerów łącznikowych Straży Granicznej w innych krajach. Pełnią one służbę w Berlinie i Brukseli, a już wkrótce dołączy do nich kolejna, jako oficer łącznikowy w Uzbekistanie. Funkcjonariuszka polskiej Straży Granicznej pełni także funkcję europejskiego oficera łącznikowego ds. powrotów w Wietnamie.

Kobiety coraz chętniej podejmują wyzwanie, jakim jest służba w formacji mundurowej. W ubiegłym roku w szeregi Straży Granicznej wcielono 174 panie, tj. ok. 42 % z wszystkich nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Policjantka (fot. policja)

Kobiety w Policji Państwowej

Kobiety w polskiej Policji są już od 95 lat. W 1925 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na wniosek Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi poleciło Komendzie Głównej PP zorganizowanie rekrutacji kandydatek do policji kobiecej, a następnie przeprowadzenie kursów szkoleniowych. 26 lutego 1925 roku zorganizowano pierwszy oddział policji kobiecej.

Kiedy w 1925 roku na pierwszy kurs policji kobiecej zapisało się zaledwie 30 pań, nikt zapewne nie przypuszczał, że 95 lat później liczba ta wzrośnie do ponad 16 tysięcy.

Obecnie coraz więcej kobiet zakłada policyjny mundur i ślubuje stać na straży prawa. Policjantka z radarem już nie dziwi kierowców, ale służba Pań to nie tylko drogówka, czy patrolowanie ulic. Kobiety obecne są we wszystkich pionach: w prewencji, służbie kryminalnej i dochodzeniowej oraz logistyce.

Pomorska Policja

W pomorskiej Policji pracuje ponad 2100 kobiet na różnych szczeblach. Panie są komendantami, naczelnikami, kierownikami, służą we wszystkich pionach. Również pracownice cywilne na co dzień wspomagają służbę Policji.

Aktualnie w pomorskim garnizonie Policji zatrudnionych jest ponad 5300 funkcjonariuszy i prawie 1400 pracowników cywilnych. Na różnych szczeblach służbę pełni 1056 policjantek, natomiast 1096 kobiet pracuje na stanowiskach cywilnych.

146 policjantek jest oficerami, 355 podoficerami, 458 znajduje się w korpusie aspirantów, a 97 szeregowych. 55 z nich zajmuje stanowiska kierownicze różnego szczebla. Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku jest kobieta. Kobieta jest także komendantem jednej z komend powiatowych. Również kobiety są zastępcami komendantów powiatowych, komendantami komisariatów i ich zastępcami. Wiele kobiet osiąga sukcesy zarówno zawodowe, jak i osobiste.

Kobiety doskonale sprawdzają się w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży – są policyjnymi profilaktykami, zajmują się tematyką przestępczości nieletnich, kobietami pokrzywdzonymi przestępstwem. Są także ekspertami w laboratorium kryminalistycznym, dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze, pełnią służbę patrolowo-interwencyjną, są dzielnicowymi, pracują jako psycholożki, dyżurne czy ratowniczki medyczne. Często godzą trudne role policjantki i strażniczki ogniska domowego.

Garnizon małopolski

W garnizonie małopolskim zatrudnionych jest aktualnie 7764 funkcjonariuszy Policji, w tym 1250 kobiet (16 % małopolskich policjantów to kobiety) i 6514 mężczyzn oraz 1787 pracowników Policji, w tym 1243 kobiet (co stanowi 70 % stanowisk cywilnych) i 544 mężczyzn.
(KWP,SG)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button