CIEKAWOSTKIRÓŻNOŚCI

Jesteś zagrożonym gatunkiem! Skutki zmiany klimatu. WWF na Szczycie Klimatycznym ONZ

Szczyt Klimatyczny ONZ w Katowicach

Dlaczego jesteś zagrożonym gatunkiem?

Dlatego, że wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi o kolejny 1ºC może oznaczać realne zagrożenia dla człowieka i świata w jakim żyjemy. Powodzie, susze, pożary, upały, konflikty zbrojne, migracje, utrata różnorodności biologicznej, to efekty zmiany klimatu, które już obserwujemy. Dalsze podgrzewanie planety oznacza, że efekty zjawisk klimatycznych będą jeszcze bardziej dramatyczne.

Jestem. Jesteś. Jesteśmy zagrożonym gatunkiem. Tymi słowami oraz obrazem, w którym to człowiek, a nie jak dotychczas panda, jest symbolem zagrożonego gatunku, bijemy na alarm. Próbując zatrzymać zmianę klimatu walczymy o swoje przetrwanie.

Taki mamy klimat

Nie ma znaczenia to, czy żyjesz w nękanych powodziami regionach Azji Wschodniej, czy w trawionej pożarami Kalifornii – tu, w środku Europy, zmianę klimatu także odczuwamy coraz boleśniej. Skracająca się zima, coraz bardziej upalne lata, częstsze powodzie, ale też susze, do tego umierający Bałtyk i nawałnice niszczące wiele rejonów naszego kraju. To już mamy.

Co możesz zrobić?

Wykorzystaj Szczyt Klimatyczny w Katowicach jako moment, w którym możesz i powinieneś zabrać głos. Na stronie cop.wwf.pl jest gotowe narzędzia do komunikacji z politykami. Skorzystaj z nich. Podpisując petycję i wysyłając maila do najważniejszych polskich polityków domagaj się zapewnienia gatunkowi ludzkiemu bezpiecznej przyszłości. Dowiedz się więcej o zagrożeniach jakie stwarza dla Ziemi zmiana klimatu, nie bój się o tym rozmawiać ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną. Gdy katastrofa klimatyczna stanie się faktem nic innego nie będzie się liczyć. Według specjalnego raportu naukowego ONZ musimy ograniczyć wzrost średniej temperatury Ziemi o 1.5ºC do końca stulecia. Kontynuując dzisiejszy model gospodarki skończymy nawet na 4ºC. Dosłownie… skończymy.

Co WWF robi na Szczycie Klimatycznym

WWF to jedna z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego, mająca na celu przeciwdziałanie postępującej degradacji przyrody. Działa w 100 krajach, do Katowic na COP24, przyjadą przedstawiciele ponad 30 z nich. WWF jest jedną z niewielu oficjalnie akredytowanych organizacji społecznych o statusie obserwatora. Byli oni na każdym Szczycie Klimatycznym, zaczynając od Szczytu w Rio de Janeiro w 1992 roku.

Klimatyczna katastrofa bliżej niż myśleliśmy

Specjalny raport naukowy ONZ ostrzega: katastrofalne skutki zmiany klimatu nastąpią szybciej niż prognozowano. Musimy działać natychmiast! Wnioski specjalnego raportu naukowego ONZ są alarmujące.

Okazuje się, że nawet przedział między 1.5ºC a 2ºC, który do tej pory był uznawany za w miarę bezpieczny dla ludzkości, oznacza tak duży wpływ na klimat, że nie będziemy w stanie powstrzymać jego tragicznych skutków, a część gatunków nie zdąży zaadaptować się do nowej rzeczywistości i warunków atmosferycznych [1]. Z raportu wynika, że tylko wyhamowanie ocieplenia poniżej 1,5ºC daje nam pewną gwarancję, że jakość życia ludzi oraz świat, który znamy, będzie uratowany. Przypomnijmy, że Porozumienie Paryskie mówi jeszcze o tym, że 'kraje-sygnatariusze zrobią wszystko, żeby powstrzymać wzrost globalnej temperatury Ziemi poniżej 2ºC’. Już widać, że musimy postarać się bardziej…

W Korei Południowej zakończyło się spotkanie grupy naukowej IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), która miała za zadanie ponownie przeanalizować różne scenariusze zatrzymania globalnego ocieplenia, w tym dwa warianty ustalone w Porozumieniu Paryskim w 2015 roku: wzrost o 1.5ºC i 2ºC. W wyniku tego procesu powstał raport: Special Report on Global Warming of 1.5°C.

Mamy bardzo mało czasu na reakcję

Już podnieśliśmy średnią temperaturę Ziemi w stosunku do epoki przedprzemysłowej o 1ºC. Aby nie przekroczyć progu 1,5ºC wszystkie kraje świata muszą więc podjąć wspólne działania, tak, aby do 2050 roku, stać się zupełnie neutralne klimatycznie. Oznacza to tyle, że ich bilans emisji musi na ten moment wynosić zero! Pierwszym krokiem w tym kierunku jest obniżenie globalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych o połowę do roku 2030 r. Musimy się zatem jak najszybciej uniezależnić od paliw kopalnych. Bez ambitnego podejścia i zmiany nastawienia polityków nie damy rady. To co proponują nam dziś jest niewystarczające i doprowadzi świat do scenariusza ogrzania o 3ºC. Wnioski naukowe jasno pokazują, że takie temperatury znacząco ograniczają możliwości adaptacji, a część terenów naturalnych, takich jak rafy koralowe i regiony polarne, po prostu zniknie na zawsze. Im bardziej będziemy opóźniać ambitne i zdecydowane działania, tym wyższy będzie koszt rozwiązań w przyszłości.
(org.)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button