ŚWIAT

Jest decyzja KE. Ukraina i Mołdawia oficjalnie kandydatami na członków Unii Europejskiej

Unia Europejska

Komisja Europejska przedstawiła dziś na zaproszenie Rady opinie w sprawie wniosku o członkostwo w UE złożonego przez Ukrainę, Gruzję i Republikę Mołdawii.

Dzisiejsze opinie opierają się na ocenie Komisji w świetle trzech zestawów kryteriów przystąpienia do UE uzgodnionych przez Radę Europejską: kryteriów politycznych, kryteriów ekonomicznych oraz zdolności kraju do przyjęcia zobowiązań wynikających z członkostwa w UE (dorobek prawny UE). Opinie uwzględniają również wysiłki Ukrainy, Mołdawii i Gruzji w realizacji ich zobowiązań wynikających z układów o stowarzyszeniu (AA), w tym pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu (DCFTA), które obejmują znaczną część dorobku prawnego UE.

Komisja Europejska stwierdziła, że ​​Ukraina jest ogólnie bardzo zaawansowana w osiąganiu stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości; utrzymuje swoje dobre wyniki makroekonomiczne, wykazując godną uwagi odporność przy stabilności makroekonomicznej i finansowej, a jednocześnie musi kontynuować ambitne strukturalne reformy gospodarcze i stopniowo zbliżać się do istotnych elementów dorobku prawnego UE w wielu obszarach.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Ukrainie dać perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy przyznać status kandydata przy założeniu, że zostaną podjęte odpowiednie kroki w wielu obszarach.

Jeżeli chodzi o Mołdawię, Komisja Europejska stwierdza, że ​​kraj ten ma solidne podstawy do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości. Zaś polityka makroekonomiczna była racjonalnie rozsądna i poczyniono postępy we wzmacnianiu sektora finansowego i otoczenia biznesowego, ale kluczowe reformy gospodarcze nadal nie zostały podjęte. Kraj ten stworzył solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Mołdawii dać perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska ocenia, że ​​Gruzja dysponuje fundamentami umożliwiającymi osiągnięcie stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, nawet jeśli ostatnie wydarzenia osłabiły postępy w kraju.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Gruzja otrzymała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata dopiero po zajęciu się kilkoma priorytetami. Zatem kraj ten musi jeszcze poczekać na prawo zostania oficjalnie kandydatem.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: „Ukraina, Mołdawia i Gruzja podzielają silne oraz uzasadnione aspiracje przystąpienia do Unii Europejskiej. Dziś wysyłamy im wyraźny sygnał wsparcia w ich dążeniach, nawet w obliczu trudnych okoliczności. I robimy to, twardo trzymając się naszych europejskich wartości i standardów, wytyczając drogę, którą muszą podążać, aby dołączyć do UE. Opinie Komisji stanowią punkt zwrotny w naszych stosunkach. Rzeczywiście, jest to historyczny dzień dla mieszkańców Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Potwierdzamy, że w odpowiednim czasie dołączą one do Unii Europejskiej. Kolejne kroki są teraz w rękach naszych państw członkowskich”.

Olivér Várhelyi, komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia, powiedział: „Pracowaliśmy szybko i skutecznie, aby móc przedstawić nasze opinie w rekordowym czasie. Oczekujemy, że państwa członkowskie podejmą decyzje w nadchodzących dniach, ale nasze kraje partnerskie powinny już zacząć pracować nad realizacją kluczowych reform przedstawionych w naszym zaleceniu. Ma to kluczowe znaczenie, aby Ukraina, Mołdawia i Gruzja poszły naprzód na ich ścieżce do UE”.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button