ŚWIAT

Inauguracja polskiego przewodnictwa w OBWE

Wiedeń

Minister Rau zainaugurował polskie przewodnictwo w OBWE.

– Potrzebujemy ożywienia debaty o bezpieczeństwie europejskim. Chcemy rozpocząć proces, który pomoże nam zachować zasady wypracowane przez konferencję helsińską, w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym – powiedział szef polskiej dyplomacji na posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu, oficjalnie rozpoczynając trwające od 1 stycznia przewodnictwo Polski w OBWE.

Podczas posiedzenia Stałej Rady OBWE minister Rau zaprezentował program oraz priorytety polskiego przewodnictwa w organizacji. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie wypracowanych w OBWE mechanizmów i formatów dla wspierania procesów pokojowych związanych z regionalnymi i przedłużającymi się konfliktami.

Minister Rau zwrócił uwagę na wartość poszanowania prawa międzynarodowego jako drogę do zapewnienia społeczności międzynarodowej współistnienia wolnego od przemocy i gróźb. Wymienił także wśród priorytetów polskiego przewodnictwa między innymi odbudowę gospodarek po pandemii COVID-19 oraz wsparcie dla ludności cierpiącej z powodu konfliktów.Następnie szef resortu spraw zagranicznych odbył spotkanie z Sekretarz Generalną OBWE Helgą Schmid, przedstawicielami państw uczestniczących organizacji oraz szefami instytucji OBWE. Podczas spotkania omówiono bieżące kwestie istotne na forum OBWE, w tym sytuację na Ukrainie, w Kazachstanie i sprawy związane z rocznym budżetem OBWE.

Kolejnym punktem programu było coroczne spotkanie aktualnego przewodniczącego organizacji – a więc szefa resortu spraw zagranicznych państwa sprawującego przewodnictwo – z szefami misji terenowych i instytucji autonomicznych OBWE. Minister Rau zaznaczył najważniejsze cele polskiego przewodnictwa oraz wysłuchał planów działania misji i instytucji na 2022 rok. OBWE finansuje aktualnie 14 misji terenowych, mandat Specjalnego Przedstawiciela Przewodnictwa w OBWE ds. konfliktu rozstrzyganego w ramach prac Grupy Mińskiej (Górski Karabach), a także Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych, Przedstawiciela ds. Mediów oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) z siedzibą w Warszawie.

Minister Rau rozmawiał także z Prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Ignazio Cassisem sprawującym swój urząd również od 1 stycznia w ramach jego pierwszej wizyty zagranicznej. Szef polskiego MSZ potwierdził bardzo dobre wzajemne relacje i aktywny dialog polityczny, ekonomiczny i kulturalny. Omówił następnie plany polskiego przewodnictwa. Po spotkaniu minister wziął udział w briefingu dla polskich mediów.

Na zakończenie dnia szef polskiej dyplomacji otworzył wydarzenie kulturalne połączone z przyjęciem oficjalnie inaugurującym przewodnictwo w OBWE.

Przewodnictwo Polski w OBWE potrwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Jego symbolicznym zakończeniem będzie Rada Ministerialna OBWE w Łodzi w dniach 1-2 grudnia. W międzyczasie w Polsce, a także w Wiedniu i w innych lokalizacjach odbędzie się szereg wydarzeń tematycznych i eksperckich w ramach przewodnictwa.
(gov)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button