POZOSTAŁE

II wojna światowa. Polska wystąpi do Rady Europy o wsparcie. Chce odszkodowania od Niemiec za straty w dziedzinie kultury

Reparacje od Niemiec

Wiceminister A. Mularczyk przypomniał jak rozległe straty zostały Polsce wyrządzone przez Niemcy w czasie najazdu i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.

Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, zwrócił się do Sekretarz Generalnej Rady Europy oraz do Komitetu Ministrów Rady Europy z prośbą o nawiązanie współpracy i wsparcie w sprawie uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską odszkodowań za szkody wyrządzone niemiecką agresją i okupacją w latach 1939-1945.

Była to już kolejna propozycja Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, która wpisuje się w działania polskiego rządu zapoczątkowane przygotowaniem raportu o stratach wojennych. 

Wiceminister A. Mularczyk przypomniał, że państwo niemieckie systemowo nie zrekompensowało tych strat. Podkreślił, że zwrócenie się o wsparcie w tej materii do Rady Europy wpisuje się w działania służące podniesieniu rangi słusznych, polskich żądań. Polska liczy, że rząd niemiecki w końcu na nie właściwie zareaguje. 

„Niemcy nigdy nie poniosły pełnej odpowiedzialności za działania swojego prawnego poprzednika w tym okresie na terytorium Polski” – zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Dodał też, że Republika Federalna Niemiec powinna podjąć systemowe działania prowadzące do zrekompensowania strat poniesionych przez Polskę ze strony Niemiec.

Wiceminister Mularczyk zwrócił uwagę na kluczową rolę jaką odgrywa Rada Europy w sprawach dotyczących praw człowieka, demokratyzacji oraz rządów prawa. Podkreślił, że Polska liczy na dobrą współpracę i konstruktywne wsparcie Rady Europy w procesie uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską odszkodowań za szkody wyrządzone przez niemiecką agresję i okupację w latach 1939-1945.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button