GOSPODARKAPOLSKA

GUS. Rekordowa inflacja za sierpień. Zobacz co podrożało

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,1% (przy wzroście cen towarów – o 17,5% i usług – o 11,8%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8% (w tym towarów – o 0,8% i usług – o 0,7%).

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 08 2022 01-08 2022

 

WPŁYW ZMIAN

07 2022=
=100

08 2021=

=100

12 2021=
=100
07 2022=
=100
01-08 2021=

=100

OGÓŁEM 116,1 111,8 100,8 112,8 x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
117,5 112,8 101,6 112,4 0,43
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
108,3 107,7 100,7 106,1 0,04
Odzież i obuwie 105,2 99,4 99,5 104,2 -0,02
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
127,4 120,0 102,6 120,7 0,54
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 112,2 109,0 101,5 109,2 0,08
Zdrowie 107,4 106,6 100,6 106,3 0,03
Transport 119,5 112,5 94,9 122,5 -0,54
Łączność 104,3 102,5 100,0 104,1 0,00
Rekreacja i kultura 112,6 111,2 101,1 109,8 0,07
Edukacja 106,9 103,4 100,2 106,3 0,00
Restauracje i hotele 116,7 113,1 101,0 114,2 0,05
Inne towary i usługi 110,6 108,4 102,1 107,8 0,11

Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 2,4%) oraz żywności (o 1,6%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,62 p. proc. i 0,40 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 5,1%) oraz odzieży i obuwia (o 0,5%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,54 p. proc. i 0,02 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 23,9%), żywności (o 18,1%), transportu (o 19,5%), restauracji i hoteli (o 16,7%) oraz rekreacji i kultury (o 12,6%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 5,97 p. proc., 4,35 p. proc., 1,90 p. proc., 0,80 p. proc. i 0,78 p. proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 08 2022 01-08 2022
08 2021=

=100

12 2021=
=100
07 2022=
=100
01-08 2021=

=100

OGÓŁEM 116,1 111,8 100,8 112,8
Towary 117,5 112,6 100,8 113,7
Usługi 111,8 109,5 100,7 110,3
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz
wyroby tytoniowe
115,7 111,9 101,5 111,2
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
BEZALKOHOLOWE
117,5 112,8 101,6 112,4
Żywność 118,1 113,1 101,6 112,9
w tym:        
Ryż 122,9 118,6 102,4 114,9
Mąka 144,6 134,3 104,2 129,5
Pieczywo 130,4 120,6 101,7 123,8
Makarony i produkty makaronowe 115,6 111,4 102,0 109,7
Mięso 118,7 118,1 101,1 114,0
w tym:        
Mięso wołowe 132,0 116,5 100,3 128,0
Mięso cielęce 114,5 110,0 99,7 112,7
Mięso wieprzowe 117,5 119,1 101,3 111,0
Mięso drobiowe 132,8 133,4 100,8 133,2
Wędliny 113,3 112,4 101,2 108,0
Ryby i owoce morza 119,7 113,0 101,7 114,6
Mleko, sery i jaja 122,3 115,7 102,3 114,4
w tym:        
Mleko 128,0 121,6 103,8 116,5
Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne 118,0 113,1 102,1 111,4
Sery i twarogi 124,4 117,2 102,5 116,0
Jaja 119,2 110,2 100,5 114,3
Oleje i tłuszcze 139,7 121,5 102,8 130,8
Tłuszcze roślinne 149,0 130,4 103,8 136,8
Tłuszcze zwierzęce 133,0 115,2 102,1 126,6
w tym masło 133,1 114,5 102,1 126,9
Owoce 108,1 105,0 99,6 106,6
Warzywa 109,3 98,8 98,2 109,5
Cukier 209,2 175,5 141,3 142,0
Napoje bezalkoholowe 111,3 110,0 101,7 107,6
w tym:        
Kawa 118,5 117,2 102,7 111,4
Herbata 107,9 107,2 100,1 106,0
Kakao i czekolada w proszku 115,5 115,8 103,1 108,4
Wody mineralne lub źródlane 110,7 109,6 102,2 106,5
Soki owocowe i warzywne 104,9 103,7 101,7 102,6
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 108,3 107,7 100,7 106,1
Napoje alkoholowe 110,0 109,2 100,8 107,5
Wyroby tytoniowe 103,6 103,4 100,4 102,5
ODZIEŻ I OBUWIE 105,2 99,4 99,5 104,2
w tym:        
Odzież 105,2 99,0 99,5 103,7
Obuwie 104,7 99,6 99,6 104,8
MIESZKANIE 123,9 117,5 102,4 118,1
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 127,4 120,0 102,6 120,7
w tym:        
Opłaty na rzecz właścicieli 116,3 113,2 101,1 112,1
Zaopatrywanie w wodę 103,3 101,9 100,1 104,1
Wywóz śmieci 108,1 107,0 100,4 109,6
Usługi kanalizacyjne 108,6 106,8 100,5 108,3
Nośniki energii 140,3 128,4 103,8 129,3
Energia elektryczna 105,1 105,1 100,0 104,8
Gaz 136,6 125,3 99,4 145,4
Opał 256,9 187,6 112,1 191,7
Energia cieplna 116,5 111,0 102,2 111,3
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 112,2 109,0 101,5 109,2
w tym:        
Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy 114,4 108,1 101,0 112,5
Urządzenia gospodarstwa domowego 107,4 104,7 100,6 104,7
Środki czyszczące i konserwujące 111,4 110,9 103,5 106,6
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 118,1 113,0 101,4 115,6
ZDROWIE 107,4 106,6 100,6 106,3
w tym:        
Wyroby farmaceutyczne 103,1 102,9 100,5 102,4
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 107,6 105,4 100,8 106,3
Usługi lekarskie 115,6 112,4 100,9 113,2
Usługi stomatologiczne 115,8 112,8 100,8 113,8
Usługi szpitalne i sanatoryjne 113,7 124,9 100,3 111,9
TRANSPORT 119,5 112,5 94,9 122,5
w tym:        
Środki transportu 109,4 105,9 100,3 108,2
w tym samochody osobowe 109,3 105,7 100,3 108,0
Paliwa do prywatnych środków

transportu

123,3 114,6 91,7 130,1
Olej napędowy 131,5 119,7 93,7 133,8
Benzyna 119,6 114,7 90,3 127,1
Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu 121,4 97,2 95,0 138,4
Usługi transportowe 124,4 120,5 105,6 114,0
ŁĄCZNOŚĆ 104,3 102,5 100,0 104,1
w tym:        
Sprzęt telekomunikacyjny 91,7 93,8 99,4 92,4
Usługi telekomunikacyjne 104,8 102,9 100,0 104,6
REKREACJA I KULTURA 112,6 111,2 101,1 109,8
w tym:        
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny 101,1 99,1 101,0 99,9
Usługi związane z rekreacją i kulturą 107,1 107,8 100,3 106,2
w tym:        
Usługi związane z rekreacją i sportem 113,2 108,4 100,5 113,0
Usługi związane z kulturą 104,8 107,7 100,1 103,5
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 101,8 107,1 100,0 98,2
Książki 113,0 109,2 101,1 107,3
Gazety i czasopisma 107,4 103,6 100,0 105,0
Artykuły piśmienne, malarskie,

kreślarskie

120,4 116,9 102,3 114,1
Turystyka zorganizowana 123,2 129,8 101,6 120,3
Turystyka zorganizowana w kraju 116,0 117,9 99,8 114,2
Turystyka zorganizowana za granicą 129,3 140,6 103,1 125,8
EDUKACJA 106,9 103,4 100,2 106,3
RESTAURACJE I HOTELE 116,7 113,1 101,0 114,2
INNE TOWARY I USŁUGI 110,6 108,4 102,1 107,8
w tym:        
Higiena osobista 111,1 110,8 103,1 107,1
w tym:        
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 114,9 111,6 100,8 113,6
Artykuły do higieny osobistej i kosmetyki 110,4 111,0 103,8 105,6
Opieka społeczna 114,0 110,6 100,2 112,5
Ubezpieczenia 112,0 103,5 100,9 111,9
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 105,1 105,1 100,3 102,9

W sierpniu 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znalazł się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.).
(„Źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button