GOSPODARKA

GUS. Oficjalnie. Inflacja najwyższa od 26 lat

Polska

Główny Urząd Statystyczny poinformował o ostatecznej inflacji za październik 2022 roku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w paź­dzierniku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9% (przy wzroś­cie cen towarów – o 19,5% i usług – o 13,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 0,7%).

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 10 2022 01-10 2022

 

WPŁYW ZMIAN

09 2022=
=100

10 2021=

=100

12 2021=
=100
09 2022=
=100
01-10 2021=

=100

OGÓŁEM 117,9 115,6 101,8 113,8 x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
122,0 117,9 102,7 114,1 0,73
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
109,9 109,4 100,8 106,8 0,04
Odzież i obuwie 107,0 107,6 103,2 104,8 0,13
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
128,7 125,0 101,5 122,5 0,32
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 112,4 111,9 101,2 109,9 0,06
Zdrowie 108,5 108,1 100,7 106,7 0,04
Transport 117,3 114,2 103,1 121,3 0,30
Łączność 103,3 103,6 100,0 103,9 0,00
Rekreacja i kultura 114,8 112,9 100,7 110,7 0,04
Edukacja 113,5 113,4 102,0 107,6 0,02
Restauracje i hotele 118,5 116,4 101,1 115,0 0,05
Inne towary i usługi 111,9 110,8 100,7 108,6 0,04

Od kwietnia 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.).

Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,9%), mieszkania (o 1,4%), transportu (o 3,1%) oraz odzieży i obuwia (o 3,2%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,70 p. proc., 0,38 p. proc., 0,30 p. proc. i 0,13 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 25,0%), żywności (o 22,8%), transportu (o 17,3%), rekreacji i kultury (o 14,8%) oraz restauracji i hoteli (o 18,5%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 6,31 p. proc., 5,42 p. proc., 1,71 p. proc. i po 0,89 p. proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 10 2022 01-10 2022
10 2021=

=100

12 2021=
=100
09 2022=
=100
01-10 2021=

=100

OGÓŁEM 117,9 115,6 101,8 113,8
Towary 119,5 116,8 102,1 114,8
Usługi 113,0 111,7 100,7 110,8
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz
wyroby tytoniowe
119,7 116,3 102,4 112,7
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
BEZALKOHOLOWE
122,0 117,9 102,7 114,1
Żywność 122,8 118,4 102,9 114,6
w tym:        
Ryż 128,4 126,0 102,4 117,5
Mąka 145,4 138,1 101,0 133,0
Pieczywo 129,2 123,4 101,4 125,0
Makarony i produkty makaronowe 119,4 116,9 101,7 111,6
Mięso 125,2 122,5 101,1 116,0
w tym:        
Mięso wołowe 130,8 119,2 101,3 128,7
Mięso cielęce 114,4 111,6 100,6 113,1
Mięso wieprzowe 127,1 125,0 100,3 113,8
Mięso drobiowe 142,3 134,3 99,5 134,9
Wędliny 118,5 117,4 102,0 109,9
Ryby i owoce morza 122,6 116,5 101,9 116,1
Mleko, sery i jaja 127,4 122,8 104,4 116,7
w tym:        
Mleko 136,8 131,3 105,2 120,0
Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne 123,9 120,1 104,4 113,5
Sery i twarogi 128,7 122,8 103,2 118,3
Jaja 121,7 119,1 107,5 115,3
Oleje i tłuszcze 138,1 127,1 102,8 132,6
Tłuszcze roślinne 144,4 135,5 101,6 138,9
Tłuszcze zwierzęce 133,6 121,2 103,8 128,1
w tym masło 133,0 120,1 103,8 128,2
Owoce 114,7 109,3 103,1 107,9
Warzywa 117,0 108,3 108,1 110,1
Cukier 197,8 182,2 103,2 154,6
Napoje bezalkoholowe 114,0 113,2 101,3 108,8
w tym:        
Kawa 121,9 120,9 101,0 113,4
Herbata 109,4 108,9 101,3 106,6
Kakao i czekolada w proszku 119,4 118,4 101,4 110,3
Wody mineralne lub źródlane 113,5 112,6 101,0 107,8
Soki owocowe i warzywne 107,1 107,5 101,8 103,4
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 109,9 109,4 100,8 106,8
Napoje alkoholowe 111,8 111,3 100,9 108,2
Wyroby tytoniowe 104,3 104,0 100,3 102,8
ODZIEŻ I OBUWIE 107,0 107,6 103,2 104,8
w tym:        
Odzież 106,9 107,2 103,4 104,4
Obuwie 106,7 108,1 102,8 105,3
MIESZKANIE 125,0 122,1 101,4 119,6
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 128,7 125,0 101,5 122,5
w tym:        
Opłaty na rzecz właścicieli 118,1 116,1 100,9 113,3
Zaopatrywanie w wodę 103,0 102,4 100,1 103,9
Wywóz śmieci 108,1 107,8 100,4 109,3
Usługi kanalizacyjne 109,3 108,6 100,7 108,5
Nośniki energii 141,6 135,7 101,9 132,1
Energia elektryczna 105,1 105,1 100,0 104,9
Gaz 127,9 125,3 99,9 142,4
Opał 247,0 209,1 102,2 206,3
Energia cieplna 127,0 124,2 106,6 113,8
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 112,4 111,9 101,2 109,9
w tym:        
Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy 110,4 110,5 100,2 112,6
Urządzenia gospodarstwa domowego 108,2 107,9 101,3 105,4
Środki czyszczące i konserwujące 114,3 114,4 101,8 108,0
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 120,4 118,2 101,6 116,6
ZDROWIE 108,5 108,1 100,7 106,7
w tym:        
Wyroby farmaceutyczne 103,7 103,9 100,5 102,6
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 108,4 107,3 100,8 106,6
Usługi lekarskie 117,0 115,3 101,2 113,9
Usługi stomatologiczne 117,2 115,7 101,3 114,4
Usługi szpitalne i sanatoryjne 114,8 114,2 91,2 112,4
TRANSPORT 117,3 114,2 103,1 121,3
w tym:        
Środki transportu 109,3 106,6 100,3 108,4
w tym samochody osobowe 109,0 106,2 100,2 108,2
Paliwa do prywatnych środków

transportu

119,5 116,7 104,1 127,6
Olej napędowy 133,1 130,3 104,4 133,7
Benzyna 116,0 113,9 104,7 124,2
Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu 97,7 91,3 98,8 130,3
Usługi transportowe 124,2 116,7 103,3 115,9
ŁĄCZNOŚĆ 103,3 103,6 100,0 103,9
w tym:        
Sprzęt telekomunikacyjny 95,6 94,5 100,3 92,8
Usługi telekomunikacyjne 103,6 104,0 100,0 104,3
REKREACJA I KULTURA 114,8 112,9 100,7 110,7
w tym:        
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny 100,1 99,8 99,8 100,0
Usługi związane z rekreacją i kulturą 112,2 112,7 100,5 107,3
w tym:        
Usługi związane z rekreacją i sportem 114,5 113,5 101,3 113,3
Usługi związane z kulturą 111,4 112,5 100,2 105,0
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 110,1 112,4 100,0 100,3
Książki 111,2 109,1 100,2 108,4
Gazety i czasopisma 106,0 103,4 100,6 105,3
Artykuły piśmienne, malarskie,

kreślarskie

121,8 119,5 101,0 115,5
Turystyka zorganizowana 127,0 122,2 98,8 121,3
Turystyka zorganizowana w kraju 119,0 115,5 98,7 115,1
Turystyka zorganizowana za granicą 134,3 128,2 98,8 126,9
EDUKACJA 113,5 113,4 102,0 107,6
RESTAURACJE I HOTELE 118,5 116,4 101,1 115,0
INNE TOWARY I USŁUGI 111,9 110,8 100,7 108,6
w tym:        
Higiena osobista 113,5 113,4 101,1 108,3
w tym:        
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 115,7 113,8 101,1 114,0
Artykuły do higieny osobistej i kosmetyki 113,3 113,8 101,3 107,0
Opieka społeczna 121,5 120,9 100,8 114,3
Ubezpieczenia 109,1 104,4 98,7 111,8
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 105,7 105,7 100,4 103,4

(„Źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button