ŚWIAT

Glasgow. Trwa szczyt klimatyczny COP26. Przyjedzie Joe Biden, zabraknie Putina

Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu COP26 w Glasgow

Parlament Europejski nalega na przyspieszenie działań na rzecz klimatu na całym świecie oraz na to, by UE pozostała światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.

  • Wszystkie kraje G20 powinny stać się neutralne klimatycznie do 2050 r.
  • Co najmniej 100 mld dolarów rocznie na finansowanie działań związanych z klimatem dla krajów rozwijających się
  • Potrzebne są pięcioletnie ramy czasowe, aby przyspieszyć tempo działań na rzecz klimatu

Parlament przyjął własne stanowisko dotyczące konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP26 w Glasgow, która odbywa się w dniach 31 października – 12 listopada, 527 głosami za, 134 głosami przeciw, przy 35 wstrzymujących się od głosu.

Posłowie są zaniepokojeni, ponieważ cele ogłoszone w Paryżu w 2015 roku przekładają się na ocieplenie znacznie powyżej trzech stopni do 2100 roku, w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Wzywają oni również UE do utrzymania pozycji światowego lidera w walce ze zmianami klimatu oraz podkreślają, że posłowie będą pracować nad tym, aby unijny pakiet klimatyczny „Fit for 55 in 2030” był w pełni zgodny z porozumieniem paryskim.

Aby przyspieszyć tempo działań na rzecz klimatu, europosłowie chcą, by UE zastąpiła obecny 10-letni plan pięcioletnimi ramami czasowymi dla wszystkich krajów. Posłowie postulują także, aby wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych zostały wycofane z UE do 2025 roku i wzywają wszystkie inne kraje do podjęcia podobnych działań.

Posłowie przypominają, że różnorodność biologiczna odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu ludziom walki z globalnym ociepleniem i dostosowania się do niego oraz podkreślają, że rozwiązania oparte na naturze są rozwiązaniami korzystnymi dla obu stron, obejmującymi ochronę, odbudowę i zrównoważone zarządzanie wrażliwymi ekosystemami

Greta Thunberg, 18-letnia szwedzka aktywistka, przybyła na szczyt klimatyczny.

Od poniedziałku do Glasgow przyjedzie około 120 przywódców państw i rządów, np. prezydent USA Joe Biden, brytyjski następca tronu książę Karol, premier Boris Johnson, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel czy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z Polski przyleci premier Mateusz Morawiecki.

W Glasgow zabraknie Władimira Putina prezydenta Rosji i Xi Jinpinga prezydenta Chin.

G20 powinna wskazywać kierunek

Wszystkie kraje G20 powinny pokazać globalne przywództwo i zobowiązać się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku – uważają posłowie. Posłowie wzywają również Komisję Europejską do utworzenia międzynarodowego klubu klimatycznego wraz z innymi głównymi emitentami gazów cieplarnianych, w celu ustalenia wspólnych standardów i zwiększenia ambicji na całym świecie, w tym poprzez wspólny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla.

Z zadowoleniem przyjmując powrót USA do Porozumienia Paryskiego i zobowiązanie prezydenta Bidena do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w USA o połowę do 2030 roku w porównaniu z 2005 rokiem, posłowie oczekują konkretnych działań politycznych i finansowania, aby osiągnąć ten cel.

Posłowie doceniają gotowość Chin do bycia konstruktywnym partnerem w globalnych negocjacjach klimatycznych, ale niepokoi ich zależność tego kraju od węgla. Podkreślają, że Chiny powinny zwiększyć własne ambicje i że ich cele klimatyczne powinny obejmować wszystkie emisje gazów cieplarnianych, a nie tylko emisję dwutlenku węgla.

Więcej finansowania działań na rzecz klimatu dla krajów rozwijających się

Posłowie uważają, że kraje rozwinięte muszą wywiązać się z obietnicy pozyskania co najmniej 100 mld dolarów rocznie na finansowanie działań klimatycznych dla krajów rozwijających się, zwiększając tę kwotę od 2025 roku, kiedy to gospodarki wschodzące również powinny zacząć wnosić swój wkład. Należy uzgodnić mapę drogową określającą sprawiedliwy wkład każdego kraju rozwiniętego w ten plan finansowy. Państwa te chcą również zapewnić wszystkim krajom rozwijającym się możliwość udziału w COP26, pomimo ograniczeń związanych z COVID-19.

Kolejne kroki

Delegacja z Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem Pascala Canfin (Renew, FR), będzie w Glasgow w dniach od 8 do 13 listopada.

Parlament oczekuje ambitnego prawodawstwa UE w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej, 28 listopada 2019 roku, Parlament i ogłosił kryzys klimatyczny, a w czerwcu 2021 roku przyjął europejskie prawo klimatyczne. Przekształca ono polityczne zobowiązanie Europejskiego Zielonego Ładu do neutralności klimatycznej UE do 2050 roku w wiążące zobowiązanie dla UE i państw członkowskich. Zwiększa również unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku z 40% do co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. W lipcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet „Fit for 55 in 2030”, który ma umożliwić UE osiągnięcie bardziej ambitnego celu na rok 2030.

COP26: UE zachęca partnerów do przekształcenia ambicji w działania i do realizacji porozumienia paryskiego

W dniach 1–12 listopada Komisja Europejska weźmie udział w konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP26) w Glasgow (Wielka Brytania). W dniach 1-2 listopada przewodnicząca von der Leyen będzie reprezentować Komisję na światowym szczycie przywódców, który stanowi oficjalne rozpoczęcie COP26. Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans będzie przewodniczył zespołowi negocjacyjnemu UE. Komisarz Kadri Simson również weźmie udział w COP26, a UE będzie gospodarzem ponad 150 imprez towarzyszących odbywających się w pawilonie UE.

Komisja będzie nakłaniać wszystkie strony do wypełnienia zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego i do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Będzie również namawiać kraje rozwinięte do zwiększenia finansowania działań związanych z klimatem, aby osiągnąć uzgodniony w Paryżu cel w wysokości 100 mld dolarów, do którego UE już teraz wnosi ponad 25 mld dolarów, a wkład ten ma się jeszcze zwiększyć, oraz pracować nad sfinalizowaniem pakietu paryskiego.

W swojej wypowiedzi przed COP26 przewodnicząca Ursula von der Leyen stwierdziła: Trwa światowy wyścig zmierzający do osiągnięcia zerowych emisji netto w połowie obecnego stulecia. Działając razem, możemy zwyciężyć. Podczas COP26 jesteśmy zobligowani do ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń. W Europie mamy wszystko, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i zmniejszyć emisje o co najmniej 55 proc. do 2030 r. W Glasgow będę wzywała innych światowych liderów, aby poszli w nasze ślady; realizowali innowacje oraz inwestowali w nową strategię zrównoważonego rozwoju. Mówiąc krótko – aby się prężnie rozwijali i tworzyli zdrowsze społeczeństwa, zapewniając naszej planecie lepszą przyszłość.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, powiedział: W celu podjęcia odważnych globalnych działań na rzecz klimatu konieczne jest, byśmy wykorzystali dorobek nauki, poparcie społeczne i intensywną kontrolę publiczną, jaką zapewnią najbliższe dwa tygodnie. Jedynie dzięki współpracy możemy chronić przyszłość ludzkości na naszej planecie. W ostatnich tygodniach współpracowałem z partnerami z każdego kontynentu, aby przygotować grunt pod przyszłe rozmowy. Musimy teraz wszyscy podjąć działania zmierzające do sfinalizowania pakietu paryskiego, przyspieszyć nasze redukcje emisji i zapewnić finansowanie działań związanych z klimatem, których potrzebuje świat.

Na mocy porozumienia paryskiego 195 państw zgodziło się przedłożyć ustalone na poziomie krajowym wkłady, które stanowią ich indywidualne cele w zakresie redukcji emisji. Łącznie ustalone na poziomie krajowym wkłady powinny się przyczynić do utrzymania zmiany temperatury na świecie poniżej 2°C i jak najbliżej wartości 1,5°C do końca wieku. Najnowsze sprawozdanie podsumowujące UNFCCC, opublikowane w tym miesiącu, wskazuje, że obecne ustalone na poziomie krajowym wkłady nie gwarantują osiągnięcia celów porozumienia paryskiego, co zbliża nas do niebezpiecznego wzrostu temperatury o 2,7°C oznaczającego globalne ocieplenie o niezwykle szkodliwych skutkach stanowiących wyzwanie egzystencjalne.

Kraje rozwinięte zobowiązały się do uruchomienia w latach 2020–2025 łącznej kwoty 100 mld dolarów rocznie międzynarodowego finansowania działań związanych z klimatem, aby pomóc najbardziej narażonym państwom i małym państwom wyspiarskim, w szczególności w ich staraniach na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej. UE jest największym darczyńcą wnoszącym ponad jedną czwartą wartości tego celu, a przewodnicząca von der Leyen zapowiedziała niedawno przeznaczenie dodatkowych 4 mld euro z budżetu UE do 2027 r. Jednak inni partnerzy muszą teraz zintensyfikować swoje starania i uzupełnić bieżący deficyt wynoszący blisko 20 mld dolarów. Finansowanie działań związanych z klimatem ma kluczowe znaczenie dla wspierania narażonych społeczności w zakresie ich ochrony się przed skutkami zmiany klimatu, oraz dla rozwoju zielonej gospodarki.

Sześć lat po przyjęciu porozumienia paryskiego UE będzie również negocjować z innymi stronami na COP26 finalizację pakietu paryskiego dotyczącego zasad i procedur wdrażania porozumienia. W szczególności dążymy do porozumienia, które zapewni integralność środowiskową światowych rynków dwutlenku węgla oraz do porozumienia w sprawie przejrzystości i obowiązków sprawozdawczych. Dobrze funkcjonujący międzynarodowy rynek dwutlenku węgla może generować dodatkowe inwestycje w zieloną transformację i przyspieszyć redukcję emisji w efektywny ekonomicznie sposób.
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button