POLSKA

Gazprom. Rosja zakręciła Polsce kurek z gazem. Wkrótce ruszy Baltic Pipe

Morawiecki: Będą specjalne taryfy

Gazprom poinformował o wstrzymaniu od środy dostaw gazu do Polski.

Spółka odmówiła Gazpromowi zapłaty za gaz z kontraktu jamalskiego w rublach.

Rosjanie także odcięli dostawy gazu Bułgarii, z tych samych powodów.

„Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo, bo od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach” – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– Gaz rosyjski nie jest gwarancją niższych cen. Niewątpliwie wojna wpłynęła na inflację polską i światową.
Gazu nie zabraknie, dostawy są na bezpiecznym poziomie. Jesteśmy przygotowani na sezon jesienno-zimowy, gdzie uruchamiamy nowe kierunki dostaw.
Nasze magazyny są napełnione w ok. 80%. Nie zabraknie gazu w polskich domach. W 2021 roku polskie magazyny były napełnione w 39 proc. Z kolei magazyny europejskie są obecnie wypełnione w ok. 30 proc. – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska.

W warunkach normalnych kontrakt gazowy z Gazpromem miał wygasnąć w grudniu tego roku.

1 maja uruchamiamy gazociąg, który połączy Polskę z Litwą i gazoportem w Kłajpedzie.
Gazociąg GIPL ma długość ok. 508 km. Po stronie polskiej biegnie przez trzy województwa mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Zaś Baltic Pipe miał być uruchomiony 17 września, ale ostatecznie ruszy 1 października.

Najpóźniej w 2026 r. będziemy mieli pływający gazoport w Gdańsku.

„To bezpośredni atak na Polskę, który wczoraj pokazał, czym jest realne uderzenie w rosyjskich oligarchów. W zemście za to ze strony Kremla popłynęła groźba odcięcia gazu, która została zrealizowana, ale my do tego momentu przygotowywaliśmy się.

Dziś, dzięki decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, terminal w Świnoujściu działa i jest w stanie toczyć gaz w wysokości pow. 6 mld m3, ale rozbudowujemy go dalej i przez ten terminal będzie mogło płynąć 7-8 mld m3 gazu.

Gazociąg Bałtycki do Norwegii będzie wybudowany w ciągu najbliższych 3 miesięcy – zakończone procesy, odbiory i wkrótce popłynie gaz.

Jednocześnie budowaliśmy interkonektory. Czekamy na zakończenie budowy ze strony słowackiej – co nastąpi wkrótce. Umożliwi to przesył gazu pow. 5 mld m3. Mamy interkonektory z Niemcami, z Czechami, za kilka dni otwieramy intekonektor z Litwą.

Zużywamy 20 do 21 mld m3, produkcja krajowa to 4-4,5 mld m3, poprzez Baltic Pipe będzie możliwe tłoczenie 10 mld m3 gazu, poprzez gazociąg w Świnoujściu 7-8 mld m3. Dzięki naszym działaniom Polska od jesieni nie będzie potrzebować rosyjskiego gazu.

W ostatnich miesiącach tłoczyliśmy gaz do polskich magazynów, a nie do tych w Niemczech w posiadaniu rosyjskim. Zatłoczyliśmy ponad 2 mld 300 mln m3 gazu – to zapas na 1,5 miesiąca, a cały czas będziemy pozyskiwać gaz przez zwiększoną przepustowość.

Nie ugniemy się przed tym szantażem. Chcę zapewnić moich rodaków, działanie ze strony Putina nie wpłynie na sytuację Polski. Rosja nie tylko dokonała brutalnego morderczego ataku na Ukrainę, ale i zaatakowała bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe.

Chcę zapewnić, że specjalne taryfy dla szpitali, gospodarstw domowych, szkół, instytucji publicznych zostaną przesunięte do 2027. Taryfy dla odbiorców wrażliwych będą na poziomie niższym jeszcze przez kilka kolejnych lat – taką decyzję podjął rząd.

Ze wstydem należy wspominać te słowa, że Nord Stream 2 to projekt biznesowy. Dziś Niemcy wstydzą się tego i przyznają nam rację, że projekty Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to projekty polityczne.

Do jesieni zabezpieczymy dostawy z innych kierunków, a szantaż rosyjski wobec Polski nie będzie miał żadnego skutku” – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreśliła minister Anna Moskwa Polska prowadzi politykę opartą na bezpieczeństwie energetycznym kraju, co pozwoliło uniknąć wpadnięcia w pułapkę uzależnienia od surowców z kierunku rosyjskiego.

– Gaz-System realizuje strategię dywersyfikacji, czyli zróżnicowania kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski i wariant zakładający odcięcie dostaw rosyjskich był przygotowywany i jest w tej chwili już realizowany. Jest to wariant, w którym wszyscy odbiorcy gazu w Polsce, dotychczasowi, otrzymają ten surowiec na tym poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili – powiedział pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

– Ostatnie lata i intensywne i konsekwentne działania prowadzące do dywersyfikacji dostaw pozwalają nam się czuć po bezpiecznej stronie. To także inwestycje w infrastrukturę gazową – zaznaczyła minister Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zwróciła także uwagę, że wszystkie potrzeby gazowe Polski mogą być zrealizowane z innych kierunków.

– Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, takim jak Baltic Pipe czy połączenia z innymi państwami członkowskimi, polski system gazowy, jako jeden z niewielu w Unii Europejskiej, jest w stanie zupełnie zrezygnować z dostaw z Rosji – podsumowała.

Jak wskazała minister Moskwa, sam gaz LNG zaopatrza rynek w sposób wystarczający, a jego udział stale rośnie.

– O wysokiej skuteczności rozwiązań przyjętych w Polsce świadczy m.in. to, że od 2015 do 2021 roku udział LNG w imporcie znacząco wzrósł, osiągając w poprzednim roku poziom ponad 20% w całości importu gazu ziemnego do naszego kraju – mówiła.

– Dostawy LNG w Świnoujściu rosną – w 2015 r. była tylko jedna, w 2021 było ich już 35. Na dziś Gaz-System przewiduje ok. 50 dostaw. Od chwili uruchomienia Terminalu LNG do Polski przybyło 160 gazowców – dodała.

Informacja o wstrzymaniu dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu jamalskiego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, że nastąpiło całkowite wstrzymanie dostaw gazu ziemnego dostarczanego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego. Sytuacja nie ma aktualnie wpływu na bieżące dostawy do klientów PGNiG, którzy otrzymują paliwo zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pomimo wywiązywania się PGNiG ze wszystkich zobowiązań wynikających z kontraktu jamalskiego, 27 kwietnia br. Gazprom przestał realizować dostawy gazu ziemnego, do których zobowiązany jest na podstawie tego kontraktu i nominacji PGNiG.

W ocenie PGNiG ograniczenie dostaw gazu ziemnego stanowi naruszenie kontraktu jamalskiego. PGNiG zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wstrzymania dostaw i skorzysta w tym celu ze wszystkich przysługujących spółce uprawnień kontraktowych oraz uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Według informacji przekazanej PGNiG przez Gazprom wstrzymał on dostawy w związku z postanowieniami dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 172 z 31 marca 2022 r. „O specjalnej procedurze wykonania zobowiązań zagranicznych nabywców wobec rosyjskich dostawców gazu ziemnego”.

Skutkiem dekretu jest próba wprowadzenia wobec części kontrahentów Gazpromu obowiązku prowadzenia rachunków rozliczeniowych w banku znajdującym się w jurysdykcji Federacji Rosyjskiej i dokonywania ostatecznej płatności za dostarczany gaz w rublach rosyjskich. Po gruntownej analizie dekretu Zarząd PGNiG odrzucił takie proponowane warunki rozliczenia, jako niezgodne z obowiązującymi postanowieniami kontraktu jamalskiego i zdecydował o regulowaniu płatności według dotychczasowych zasad określonych w kontrakcie.

Obecnie, mimo zaprzestania przez Gazprom realizacji dostaw, klienci PGNiG otrzymują gaz zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Dzięki konsekwentnej realizacji przez PGNiG i GAZ-SYSTEM strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski, PGNiG dysponuje zróżnicowanymi możliwościami w zakresie jego pozyskania. Spółka ma możliwość zakupu gazu zarówno z Unii Europejskiej, dzięki połączeniom z Niemcami i Czechami, jak i międzynarodowego rynku LNG poprzez terminal w Świnoujściu, którego moce regazyfikacyjne zostały w tym roku zwiększone. Ważnym źródłem gazu ziemnego jest również wydobycie ze złóż krajowych, a dodatkowym zabezpieczeniem możliwości zaspokojenia popytu wewnętrznego są magazyny gazu w Polsce, które są obecnie zatłaczane, a stan ich zapełnienia wynosi obecnie około 80 procent.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button