POLSKA

Fundusz Sprawiedliwości pomaga klinikom ratującym ofiary przestępstw

Fundusz Sprawiedliwości

Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w szpitalu klinicznym w Otwocku powstanie nowoczesny ośrodek replantacji kończyn.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie zostanie wyposażony w trójwymiarowe urządzenie do stosowania implantów kręgosłupa.

W Ministerstwie Sprawiedliwości zostały uroczyście podpisane umowy na realizację tych projektów. Dofinansowanie obu placówek, które w dużej mierze niosą pomoc ofiarom przestępstw, np. wypadków drogowych, wyniesie łącznie ok. 2 mln 200 tys. zł.

– Cieszę, że pieniądze zasądzane na rzecz Funduszu od sprawców przestępstw zostają przeznaczone na szlachetny cel. Będą służyć osobom pokrzywdzonym i wszystkim innym, których dotknie potrzeba ratowania życia i zdrowia – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięć. Podkreślił rolę Sebastiana Kalety – warszawskiego radnego, zastępcy przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej – mocno angażującego się w sprawy Mazowsza i Warszawy.

– To kolejne ważne projekty. Fundusz Sprawiedliwości wspiera osoby pokrzywdzone przestępstwami. Gromadzi środki z nawiązek nakładanych na sprawców przestępstw, jak również z pracy skazanych w zakładach karnych. Poprzez szereg programów są one wykorzystywane na wspieranie pokrzywdzonych przestępstwami – zaznaczył Sebastian Kaleta.

Wsparcie polskiej ortopedii

Podpisy pod umowami złożyli Zbigniew Ziobro, dr n. med. Mieczysław Błaszczyk – Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku oraz dr n. med. Marcin Maruszewski – Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie,

W szpitali w Otwocku powstanie pierwszy na Mazowszu ośrodek replantacyjny. Na wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy ponad milion złotych.
– Wyrażam podziękowanie nie tylko w imieniu własnym i naszego szpitala, ale też całego środowiska ortopedycznego za wsparcie dla polskiej ortopedii. To pozwoli nam znacznie zwiększyć możliwości świadczeń pacjentów – mówił uznany na świecie specjalista prof. Jarosław Czubak, Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej szpitala w Otwocku.

Szpital specjalizuje się w chirurgii urazowej, ortopedii i leczeniu chorób kręgosłupa. Większość chorych, którzy tu trafiają to ofiary wypadków będących wynikiem łamania prawa, zarówno dorośli, jak dzieci. W szpitalu działa Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, gdzie przeprowadzone są zabiegi rekonstrukcji kończyn i kości. W ciągu minionych 10 lat u małych pacjentów przeprowadzono 340 tego rodzaju zabiegów.

Potrzeba chwili

Obecnie szpital w Otwocku wyposażony jest jedynie w sprzęt do leczenia urazów. Brak specjalistycznych urządzeń sprawia, że nie można tu przeprowadzić replantacji oraz bardziej skomplikowanych rekonstrukcji. Co więcej, ośrodka replantacyjnego nie ma na całym Mazowszu. Ofiary wypadków, wymagające replantacji kończyn, muszą być przewożone do odległych szpitali – w Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Trzebnicy lub Wrocławiu, bo tylko tam można obecnie przeprowadzić tego rodzaju operację. A w takich przypadkach kluczowy dla życia i zdrowia ludzi jest czas. To samo dotyczy zaawansowanych rekonstrukcji kończyn, obejmujących odbudowę kości, mięśni, naczyń i nerwów. Dziś zajmują się tym jedynie dwa szpitale w Polsce – w Krakowie i we Wrocławiu.

Powstanie ośrodka replantacyjno-rekonstrukcyjnego w Otwocku jest więc potrzebą chwili. Skróci czas dotarcia ofiar wypadków do odpowiedniego szpitala, co jest jednym z podstawowych warunków powodzenia replantacji.

Sprzęt ratujący życie

Kluczowe dla ośrodka jest jego wyposażenie. Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości na blok operacyjny Kliniki w Otwocku trafi mikroskop chirurgiczny. Pozwala lekarzom dostrzec i połączyć najdrobniejsze struktury tkanek, zszyć naczynia nawet o średnicy pół milimetra. Mikroskop umieszczony jest nad stołem operacyjnym, na wysokości wzroku chirurgów, dzięki czemu nie muszą pochylać się na pacjentem, co ma duże znaczenie podczas wielogodzinnych zabiegów. Urządzenie umożliwia jednoczesny udział w operacji kilku lekarzy. Obserwują oni pole zabiegu przez specjalne binokulary, dopasowane indywidualnie do ich wzroku.

W trzech wymiarach

Leczeniem poważnych urazów, często u ofiar przestępstw, zajmuje się również Klinika MSWiA. Około jedną trzecią pacjentów trafiających do Oddziału Ratunkowego szpitala stanowią poszkodowani w wyniku wypadków, m.in. komunikacyjnych. Wielu odnosi ciężkie urazy kręgosłupa, gdy jedynym ratunkiem jest zastosowanie implantu. Rezultat takiej operacji jest obecnie weryfikowany w badaniu tomografii komputerowej. Każdorazowo wymaga to przewiezienia pacjenta na inny oddział. Utrudnieniem jest również to, że tomografii komputerowej nie można stosować bezpośrednio przy stole operacyjnym.

Sytuację zmieni wyposażenie szpitala w nowoczesne urządzenie diagnostyczne (śródoperacyjne ramię C z możliwością rekonstrukcji 3D), które w technice trójwymiarowej pozwala w trakcie operacji kontrolować położenie implantu. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, wynoszące 1 mln 200 tys. zł, pozwoli również na zakup zestawu do neuromonitoringu mózgowo-rdzeniowego.

– Bez wątpienia będziemy ten sprzęt bardzo skutecznie wykorzystywali. Centralny Szpital Kliniczny jest jednym z największych szpitali w Polsce. Trafia tu rocznie blisko 100 tys. pacjentów. Około 30 proc. z nich to pacjenci z urazami, po wypadkach, ofiary przestępstw – mówił dr n. med. Marcin Maruszewski.

Do ustawowych zadań Funduszu należy udzielanie pomocy poszkodowanym i przywracane ich do normalnego życia. Ten cel będzie w sposób znakomity realizowany w utworzonym przy Klinice w Otwocku nowoczesnym ośrodku replantacji, a także w Klinice MSWiA, gdzie ratunek znajdują ofiary przestępstw.

Spełniona misja

Co roku w Polsce około 200 tys. osób pada ofiarą różnego rodzaju przestępstw. Znaczna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia pomocy takim osobom. Obowiązek ten realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Spełnia on bardzo ważne zadanie, bo większość ofiar przestępstw całymi latami odczuwa skutki pokrzywdzenia i wymaga kompleksowej pomocy.

Od czasu zreformowania we wrześniu 2017 roku Fundusz Sprawiedliwości działa coraz skuteczniej. Realizowany jest Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, którego celem jest utworzenie sieci pomocy składającej się z 60 ośrodków regionalnych i ponad 300 punktów lokalnych.

Fundusz Sprawiedliwości sfinansuje utworzenie Kliniki „Budzik” dla dorosłych. Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” otrzyma na ten cel ponad 37 mln zł. To pozwoli wybudować i w pełni wyposażyć nowoczesną placówkę w Warszawie, gdzie ratunek znajdą ludzie, którzy zapadli w śpiączkę. Wielu z nich to ofiary przestępstw.

W ramach wielkiej kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć”, której celem jest ochrona najmłodszych przed wypadkami na drogach, przeznaczono kamizelki odblaskowe dla 3 milionów dzieci.

Fundusz wspiera też strażaków ochotników, którzy często jako pierwsi z poświęceniem niosą pomoc ofiarom wypadków – przestępstw w ruchu drogowym. Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.
(MS)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button