POLSKA

Efekty ochrony ofiar przemocy domowej. Dla krzywdziciela wstęp wzbroniony

Ministerstwo Sprawiedliwości

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty – sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę.

Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa.

– Prawie osiem miesięcy obowiązywania ustawy to także czas monitorowania nowych rozwiązań. Chcemy jeszcze lepiej dbać o poziom ochrony pokrzywdzonych, by mogli czuć się bezpieczne nie tylko we własnym domu, ale też w szkole, miejscu pracy, na spacerze czy podczas zajęć sportowych – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas dzisiejszej (19 lipca br.) konferencji prasowej.

Zmiany przepisów zostaną wprowadzone m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, karnego i Kodeksie wykroczeń. – Wiemy już, że policjanci i funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej biorący udział w interwencjach domowych stanęli na wysokości zadania, dlatego poradzą sobie również z nowymi rozwiązaniami – podkreślił minister Romanowski.

Ustawa antyprzemocowa to skuteczne narzędzie walki z przemocą domową. Według danych GUS, około 80 proc. ofiar tej przemocy to kobiety. To przede wszystkim im służy ustawa. W okresie obowiązywania ustawy antyprzemocowej w 95,9 proc. przypadków nakaz opuszczenia mieszkania lub zakaz zbliżania się wydany był wobec mężczyzny, a tylko w 4,1 proc. – wobec kobiety.

O tym, jak skutecznie chronione są ofiary, mówią liczby. Do 30 czerwca br. odnotowano już 1938 przypadków skutecznej izolacji sprawców. Wydano 1607 nakazów opuszczenia mieszkania połączonych z zakazem zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia, w 112 – sam nakaz jego opuszczenia, a w 219 przypadkach – zakaz zbliżania się do lokalu. Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w 20 241 interwencjach domowych.

Dodatkowe gwarancje

Po analizach informacji o stosowaniu nowych przepisów ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje pełnego bezpieczeństwa dla osób dotkniętych przemocą domowej.

Pokrzywdzeni zostaną objęci ochroną nie tylko w domu rodzinnym czy w jego najbliższym otoczeniu, lecz także w każdym innym miejscu. Sprawca przemocy nigdzie nie będzie mógł zbliżyć się do ofiar przemocy.

Według statystyk policyjnych, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. To poważny problem społeczny, który Ministerstwo Sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy skutecznie rozwiązuje.

Ponad pół roku obowiązywania przełomowych rozwiązań i stały monitoring oraz zbieranie raportów z działania nowych przepisów pozwoliły na opracowanie dodatkowych narzędzi zwiększających skuteczność ustawy. Znalazły się one w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Zakaz zbliżania się do ofiar

Pełna izolacja sprawcy od ofiar przemocy domowej, w tym dzieci, to nie tylko gwarancje bezpieczeństwa w domu i mieszkaniu, ale także poza nim. Dlatego jedną z najważniejszych zaproponowanych zmian jest możliwość zastosowania zakazu zbliżania się sprawcy do osoby dotkniętej przemocą, gdy znajduje się ona na ulicy, zakupach czy spacerze.

Dla krzywdziciela wstęp wzbroniony

Skutecznym narzędziem ochrony będzie też możliwość obłożenia krzywdziciela zakazem wstępu do wszystkich miejsc, w których dziecko uczy się i rozwija swoje pasje, np. do sal, gdzie odbywają się zajęcia sportowe czy artystyczne. Informacje o wydaniu zakazów będą przekazane do odpowiednich placówek.

Obrona przed nękaniem w sieci

Nowe przepisy wprowadzają zakaz kontaktowania się sprawcy przemocy domowej z ofiarami za pośrednictwem internetu, mediów społecznościowych czy telefonu. Sąd będzie mógł wskazać zakres i rodzaj kontaktów np. między małżonkami. Osoba stosująca przemoc domową będzie musiała dostosować się do precyzyjnych ustaleń sądu.

Ochrona przed każdym prześladowcą

Zakazem zbliżania się, kontaktowania czy zakazem wstępu do miejsc, gdzie przebywa ofiara przemocy, w tym dziecko, będzie mógł być objęty każdy prześladowca, także były mąż czy partner, albo inny członek rodziny, niezależnie czy wspólnie zamieszkiwał z osobami doznającymi przemocy z jego strony.

Natychmiastowe odebranie broni

Osoby, które dopuszczają się przemocy wobec najbliższych, nie mogą mieć dostępu do broni. Projektowane przepisy przewidują nadanie Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnienia do odebrania broni osobie stosującej przemoc w rodzinie.

– Już obowiązująca ustawa antyprzemocowa wprowadziła w Polsce znacznie wyższe standardy ochrony ofiar przemocy niż Konwencja Stambulska. Po przyjęciu przedstawianych dziś nowych przepisów ochrona ta będzie o lata świetlne lepsza niż zapisy konwencji – zaznaczył Marcin Romanowski.
(MS)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button