PODRÓŻE

DiscoverEU – odkryj bezpłatnie Europę. Podróże koleją dla jeszcze większej liczby młodych ludzi

Kolejowa Europa

Otwarta zostaje pierwsza runda zgłoszeń w 2022 r. do DiscoverEU – działania Komisji, które umożliwia 18-latkom odkrywanie Europy, głównie koleją.

Od 7 kwietnia od godz. 12.00 do 21 kwietnia do godz. 12.00, młodzi ludzie mieszkający w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ będą mogli ubiegać się o jeden z 35 tys. bezpłatnych biletów.

Od tego roku inicjatywa DiscoverEU jest częścią programu Erasmus+. Wraz z tą zmianą oraz dzięki wyjątkowemu finansowaniu w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 w 2022 r. udostępnione zostanie 70 tys. biletów: 35 tys. w ramach rundy zgłoszeń ogłaszanej dziś, zaś kolejne 35 tys. w rundzie zgłoszeń przewidzianej na październik. Dzięki włączeniu DiscoverEU do programu Erasmus+ po raz pierwszy udział wezmą wnioskodawcy z Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oświadczył: „DiscoverEU daje młodym ludziom więcej możliwości podróżowania niż kiedykolwiek wcześniej. Europejski Rok Młodzieży ustanowiono, by zwrócić uwagę na rolę młodzieży. Jesteśmy to winni całemu pokoleniu, które przez ostatnie dwa lata nie mogło podróżować. Życzymy wszystkim powodzenia!”

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: „Możliwość podróżowania po całej Europie otrzymuje dziś 35 tys. 18-latków, dołączając tym samym do 130 tys. osób, które wzięły udział w programie od 2018 r. Naszym celem jest zapewnienie jak największej liczbie młodych ludzi okazji do podróżowania, odkrywania nowych miejsc i zawierania długotrwałych przyjaźni. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich uczestników!”

Kandydaci, urodzeni między 1 lipca 2003 r. a 30 czerwca 2004 r., którzy pomyślnie przejdą procedurę selekcji, będą mogli podróżować po Europie przez okres do 30 dni od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Osoby, które ukończą 18 lat w drugiej połowie roku, będą mogły złożyć wniosek w rundzie październikowej.

Oprócz biletu uczestnicy otrzymają również kartę zniżkową DiscoverEU. Zapewnia ona dostęp do ponad 40 tys. zniżek w zakresie transportu publicznego, kultury, zakwaterowania, wyżywienia, sportu i innych usług dostępnych we wszystkich kwalifikujących się krajach.

Aby zwiększyć wymiar edukacyjny doświadczenia DiscoverEU, agencje krajowe Erasmus+ będą ułatwiać spotkania informacyjne i spotkania w celu przygotowania młodych podróżnych do podróży oraz stworzenia okazji do wzajemnego uczenia się. Podczas tych spotkań DiscoverEU promuje debatę m.in. na temat zrównoważonego rozwoju, kultury i tożsamości europejskiej. W szczególności nacisk kładzie się na włączenie. Uczestnicy niepełnosprawni lub z problemami zdrowotnymi mogą korzystać z pomocy w trakcie podróży. Oprócz kosztów podróży zapewnia się również dodatkową pomoc indywidualną.

Komisja zachęca do zrównoważonego podróżowania koleją. Przewidziano wyjątki dla osób, które mają trudności z dotarciem pociągiem do Europy kontynentalnej, by rozpocząć podróż. W związku z tym dostępne są specjalne rozwiązania dla młodych ludzi z regionów najbardziej oddalonych, krajów i terytoriów zamorskich, obszarów oddalonych i wysp.

DiscoverEU (fot. EuropeanYouthEU)

Inicjatywa DiscoverEU

Komisja uruchomiła inicjatywę DiscoverEU w czerwcu 2018 r. po działaniu przygotowawczym Parlamentu Europejskiego. Inicjatywa została formalnie włączona do nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027.

Od 2018 r. ponad 860 tys. kandydatów ubiegało się o 130 tys. dostępnych biletów: w ankiecie przeprowadzonej w ostatnich rundach naboru 66 proc. kandydatów oświadczyło, że po raz pierwszy wyjechało pociągiem poza swój kraj zamieszkania. Dla wielu z nich była to także pierwsza podróż bez rodziców lub innych dorosłych i większość z nich wskazała, że stali się bardziej niezależni.

Dzięki DiscoverEU mieli szansę lepiej zrozumieć inne kultury i europejską historię. To doświadczenie pozwoliło im również udoskonalić znajomość języków obcych. Dwie trzecie spośród nich stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na bilet. Uczestnicy mogą zostać ambasadorami DiscoverEU, aby promować tę inicjatywę. Zachęca się ich również do skontaktowania się online z innymi podróżującymi z oficjalnej grupy DiscoverEU online w celu wymiany doświadczeń i porad, zwłaszcza na temat doświadczeń kulturowych lub sposobów podróżowania cyfrowo i w sposób zrównoważony.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie, kwalifikujący się kandydaci muszą wypełnić quiz wielokrotnego wyboru sprawdzający ich ogólną wiedzę o Unii Europejskiej i innych inicjatywach unijnych skierowanych do młodych ludzi. Dodatkowe pytanie zachęca ich do oszacowania, ile osób urodzonych we wtorek ubiega się o udział w tej rundzie. Im odpowiedź będzie bardziej zbliżona do prawidłowej odpowiedzi, tym więcej punktów uzyska kandydat. Umożliwi to Komisji klasyfikację wnioskodawców. Komisja będzie oferować bilety osobom zgodnie z ich pozycją w klasyfikacji aż do wyczerpania dostępnych biletów.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button