WARSZAWA

COVID-19. Wrzesień w stołecznych szkołach i przedszkolach. Ponad sto zakażeń

Warszawa w czasach pandemii

Mija miesiąc nauki stacjonarnej w stołecznych szkołach i przedszkolach.

Odnotowano już ponad sto zakażeń w placówkach na terenie niemal całego miasta. Na kwarantannie przebywa aktualnie kilkudziesięciu uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

– Pomimo wdrożonych środków bezpieczeństwa liczba zakażeń systematycznie i dynamicznie wzrasta. COVID-19 dotarł do naszych placówek w piętnastu dzielnicach. Mieliśmy od 13 do 26 zakażeń tygodniowo, w ostatnim mamy już ponad 40 i właśnie przekroczyliśmy „setkę” – informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Od 1 września w Warszawie odnotowano 102 pozytywne wyniki na obecność koronawirusa:

  • u 37 nauczycieli ze szkół podstawowych, liceów, przedszkoli, zespołów szkół, młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej ze Śródmieścia, Pragi-Południe i Pragi-Północ, Bielan, Ursusa, Ursynowa, Włoch, Wawra, Bemowa, Żoliborza i Rembertowa;
  • 59 dzieci i uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (zespołów szkół, techników i liceów), przedszkola, bursy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego ze Śródmieścia, Bemowa, Mokotowa, Pragi-Południe, Pragi-Północ, Wawra, Bemowa, Targówka, Woli, Bielan, Żoliborza, Ursynowa i Rembertowa;
  • 6 pracowników administracji i obsługi z przedszkoli oraz zespołu szkół na Bemowie, Żoliborzu i Mokotowie.

Od 1 września kwarantanną objęto łącznie 1177 osób (961 uczniów wraz z rodzicami, 199 nauczycieli, 16 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pielęgniarkę szkolną). 6 placówek oświatowych miało całkowicie zawieszone zajęcia, a 50 – częściowo. W 35 jednostkach przywrócono zajęcia stacjonarne.

Obecnie 15 placówek z Mokotowa, Ochoty, Pragi-Południa, Pragi-Północ, Śródmieścia, Ursynowa, Wawra, Włoch, Woli i Żoliborza (3 przedszkola, 7 szkół podstawowych, 2 licea, 2 zespoły szkół i technikum) ma częściowo zawieszone zajęcia.

Do miasta – od 1 września – wpłynęły już 152 zgłoszenia, dotyczące zagrożenia spowodowanego COVID-19, od 32 przedszkoli, 3 zespołów szkolno-przedszkolnych, 55 szkół podstawowych, 21 zespołów szkół, 25 liceów, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 2 burs, 5 szkół podstawowych specjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących.

88 osób przebywa aktualnie na kwarantannie. W tej grupie jest 42 uczniów (wraz z rodzicami), 44 nauczycieli oraz 2 pracowników administracji i obsługi.
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Back to top button